Последна проверка: 02/02/2023

Шофьорска книжка и застраховка

Когато пътувате с автомобил в ЕС, уверете се, че вашата шофьорска книжка и автомобилна застраховка са валидни в страните, които ще посетите.

Признаване и валидност на шофьорски книжки

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Ако шофьорската ви книжка е издадена в страна от ЕС, можете да я използвате навсякъде в Съюза.

Преди да отидете в чужбина, уверете се, че свидетелството ви за управление на МПС все още е валидно. Ако срокът на валидност на шофьорската ви книжка изтича по време на пътуване в чужбина, тя автоматично става невалидна и може да не бъде призната в други страни.

Имайте предвид, че не можете да шофирате в друга страна с временна книжка или удостоверение.

Стандартен формат

От 2013 г. всички шофьорски книжки en , издавани в ЕС, са в стандартен формат – пластмасова карта с размер на кредитна карта, и с по-сигурни защитни елементи.

Все още можете да използвате настоящото си свидетелство за управление на МПС, но то ще бъде подменено със свидетелство в новия формат, когато го подновите или най-късно до 2033 г.

В Европа се признават свидетелства за управление на МПС от следните категории: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Предупреждение

Младежите трябва да внимават, защото в някои страни от ЕС се прилагат различни възрастови ограничения за отделните категории превозни средства.

Лична история

София е на 14 години и има свидетелство за управление на мотопед в Италия. Тя би желала да кара мотопед в Белгия, но минималната възраст за управление на мотопед там е 16 години.

София ще трябва да изчака, докато навърши 16 години, за да може законно да кара мотопеда си в Белгия, без да се налага да държи шофьорски изпит там.

Шофьорски книжки, издадени от държави от ЕС в замяна на книжки от държави извън ЕС

Ако сте подменили шофьорската си книжка, издадена извън ЕС, за книжка в страната от ЕС, в която живеете понастоящем, можете да шофирате с нея в целия Съюз.

Шофьорски книжки, издадени извън ЕС

Ако желаете да шофирате в ЕС с книжка, издадена в страна извън Съюза, свържете се с компетентните органи в страната, която посещавате, или с посолството или консулството на вашата държава в тази страна.

Загубена или открадната шофьорска книжка

Ако изгубите свидетелството си за управление или ви го откраднат, докато пътувате в чужбина, свържете се с местната полицейска служба и с посолството или консулството на вашата страна, за да съобщите за това.

Вашето консулство ще се свърже с националните органи, които са издали свидетелството (за да провери дали то не е било ограничено, временно отнето, отменено или анулирано).

Въз основа на получената от консулството информация полицейската служба може да ви издаде временен документ, който ви дава право да шофирате в съответната страна за ограничен период от време.

Можете да подадете заявление за нова шофьорска книжка само в страната, в която пребивавате обичайно.

Временни свидетелства за управление на МПС и удостоверения, издадени с цел замяна на изгубена или открадната шофьорска книжка, не се признават автоматично в другите страни от ЕС.

Лична история

Хенрик живее в Дания и през ваканцията планира да посети Германия, Франция и Италия. За нещастие още в Германия, в началото на своето пътуване, той загубва портфейла си заедно със своята шофьорска книжка. Без свидетелство за управление той може да бъде глобен при полицейска проверка.

Хенрик се свързва с датското посолство в Германия, откъдето го съветват да съобщи за загубата в местната полицейска служба. Посолството също така му издава удостоверение, че притежава датска шофьорска книжка.

След това Хенрик трябва да се свърже с италианските и френските власти, за да провери дали признават временното удостоверение, издадено от датските власти.

Изгубили сте шофьорската си книжка по време на почивка? Повече информация за това какво да направите:

Изберете държава

Научете повече за използването на шофьорска книжка, когато живеете в чужбина.

Валидност на автомобилната застраховка

Автомобилната застраховка, която сте сключили във вашата страна, има покритие в целия ЕС, ако нараните някого.

Повече информация за националните правила относно застрахователното покритие при пътуване в чужбина:

Изберете държава

Табелата с регистрационния номер на вашия автомобил е доказателство за наличието на застраховка „Гражданска отговорност". Това означава, че обикновено полицията в друга страна няма да ви спре, за да провери дали имате застраховка. Ако пътувате с ремарке, то също трябва да бъде застраховано. В някои страни от ЕС трябва да имате отделна застраховка за ремарке. Проверете при вашия застраховател, преди да тръгнете на път.

Винаги носете вашите документи за застраховката със себе си. Това може да улесни значително нещата, ако претърпите произшествие или ви спре полицай.

Лична история

Роналдо е спрян за превишена скорост във Франция. Тъй като документите за застраховка не са у него, полицията го кара да се обади на своя застраховател в Португалия, за да докаже, че е застрахован.

Въпреки че не сте правно задължен да носите документите със себе си, това е най-добрият начин да докажете, че имате застраховка. Това може да ви спести време и пари при проблеми в чужбина.

Научете повече за използването на автомобилна застраховка, когато живеете в чужбина.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: