Poslovanje
Posljednji put provjereno: 02/02/2023

Vozačke dozvole i osiguranja

Kad putujete automobilom u drugu državu EU-a, pobrinite se da su vaša vozačka dozvola i automobilsko osiguranje valjani u svim državama koje posjećujete.

Priznavanje i valjanost vozačke dozvole

Vozačke dozvole EU-a

Ako je vaša dozvola izdana u državi članici EU-a, možete se njome koristiti diljem EU-a.

Prije nego što krenete na put u inozemstvo, provjerite je li rok valjanosti vaše vozačke dozvole istekao. Ako vaša vozačka dozvola istekne za vrijeme putovanja u inozemstvu, ona automatski postaje nevažećom i druge je zemlje vjerojatno neće priznati.

Imajte na umu da ne možete voziti u drugoj državi samo s privremenom vozačkom dozvolom ili potvrdom.

Standardni oblik

Od 2013. sve vozačke dozvole en izdane u EU-u imaju standardni oblik plastične kartice veličine kreditne kartice, s fotografijom i boljim sigurnosnim obilježjima.

Možete se i dalje koristiti svojom postojećom dozvolom, ali će ona biti zamijenjena dozvolom novog oblika kada je obnovite(ili najkasnije 2033.)

Sljedeće se kategorije vozačkih dozvola priznaju u cijeloj Europi: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE.

Napomena

Tinejdžeri: Imajte na umu da se u nekim zemljama EU-a primjenjuju drukčija dobna ograničenja za određene kategorije vozila.

Primjer

Sofia ima 14 godina i izdana joj je vozačka dozvola za moped u Italiji. Htjela bi voziti moped i u Belgiji, ali je ondje donja dobna granica za vožnju mopeda 16 godina.

Sofia će svoj moped bez polaganja belgijskog vozačkog ispita u Belgiji moći voziti tek kad navrši 16 godina.

Vozačke dozvole EU-a izdane u zamjenu za dozvole izdane u trećim zemljama

Ako ste svoju dozvolu izdanu u trećoj zemlji zamijenili dozvolom države članice u kojoj živite, s njom možete voziti diljem EU-a.

Vozačke dozvole izdane u trećim zemljama

Ako u EU-u želite voziti s dozvolom izdanom u trećoj zemlji, obratite se nadležnom tijelu zemlje koju posjećujete ili svojem veleposlanstvu ili konzulatuu toj zemlji.

Izgubljena ili ukradena dozvola

Ako je vaša vozačka dozvola izgubljena ili ukradena za vrijeme putovanja u inozemstvu, kontaktirajte mjesnu policiju i vaš konzulat ili veleposlanstvo i obavijestite ih o tome.

Konzulat vaše države kontaktirat će s nacionalnim tijelima koja su izdala vašu vozačku dozvolu (koja će provjeriti je li dozvola ograničena, privremeno oduzeta, ukinuta ili povučena).

Na temelju informacija koje im dostavi konzulat, policija može izdati privremenu ispravu s kojom u toj državi možete upravljati vozilom u ograničenom kratkom razdoblju.

Vozačku dozvolu možete zamijeniti samo u državi u kojoj imate uobičajeno boravište.

Privremene dozvole i potvrde izdane radi privremene zamjene izgubljene ili ukradene dozvole nisu automatski priznate u ostalim državama EU-a.

Primjer

Henrik živi u Danskoj i za vrijeme odmora htio je posjetiti Njemačku, Francusku i Italiju. Nažalost, na početku putovanja izgubio je novčanik i vozačku dozvolu u Njemačkoj. Da ga je zaustavila policija, morao bi platiti kaznu jer nije imao dozvolu.

Obratio se danskom veleposlanstvu u Njemačkoj koje mu je savjetovalo da kod mjesne policije prijavi gubitak. Dansko veleposlanstvo dalo mu je i potvrdu o tome da zakonito posjeduje dansku vozačku dozvolu.

Henrik se potom morao obratiti talijanskim i francuskim nadležnim tijelima kako bi provjerio priznaju li privremenu potvrdu koju je izdalo dansko veleposlanstvo.

Jeste li izgubili vozačku dozvolu na odmoru? Više informacija o koracima koje je potrebno poduzeti:

Odaberite svoju državu

Saznajte više o vozačkim dozvolama kad živite u inozemstvu.

Valjanost automobilskog osiguranja

Ako nekoga ozlijedite, automobilsko osiguranje koje ste sklopili u matičnoj državi pokriva vas diljem EU-a.

Saznajte više o nacionalnim propisima o pokrivenosti osiguranjem kada putujete u inozemstvo:

Odaberite svoju državu

Registarske pločice vašeg automobila dokaz su da imate osiguranje od odgovornosti. Zato vas policija u drugoj zemlji u pravilu neće zaustaviti kako bi provjerila jeste li osigurani. Ako putujete s prikolicom, morate osigurati i prikolicu. U nekim državama članicama EU-a prikolica mora biti zasebno osigurana. Prije putovanja provjerite to kod vašeg osiguravatelja.

Uvijek imajte sa sobom policu osiguranja. To vam može olakšati situaciju ako doživite nesreću ili vas zaustavi policija.

Primjer

Ronalda je zbog prebrze vožnje zaustavila policija u Francuskoj. Budući da uz sebe nije imao policu osiguranja, morao je nazvati svojeg osiguravatelja u Portugalu kako bi dokazao da je osiguran.

Iako za to ne postoji pravna obveza, ako svoje isprave nosite sa sobom lako ćete dokazati da ste osigurani. Tako možete uštedjeti vrijeme i novac ako u nastanu problemi u inozemstvu.

Saznajte više o automobilskom osiguranju tijekom života u inozemstvu.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: