Posljednji put provjereno: 12/09/2022

Izjava o uzajamnom priznavanju

Prodajete li već robu u nekoj od zemalja EU-a i željeli biste je početi prodavati u drugoj?

U načelu, proizvod koji je odobren za prodaju u jednoj zemlji EU-a odobren je za prodaju u svim njegovim zemljama. U praksi, tijela u drugoj ciljnoj zemlji EU-a mogu zatražiti dodatne informacije prije nego što odobre prodaju vaših proizvoda. Izjava o uzajamnom priznavanju može vam pomoći u pružanju tih informacija.

Ta dobrovoljna vlastita izjava omogućuje proizvođačima, uvoznicima i distributerima da dokažu tijelima da je njihova roba u skladu s pravilima u nekoj drugoj zemlji EU-a u kojoj se već prodaje.

Izjava obuhvaća sve „nesukladne" proizvode bilo koje vrste, odnosno robu koja nije obuhvaćena zakonodavstvom koje sadržava zajedničke zahtjeve na razini EU-a. Može se upotrebljavati i za poljoprivredne proizvode.

Kako vam izjava o uzajamnom priznavanju može pomoći?

Ako ne postoji postupak prethodnog odobrenja za vaš proizvod, možete ga početi prodavati u drugoj zemlji EU-a. Međutim, tijela u toj zemlji u bilo kojem trenutku imaju pravo odlučiti ocijeniti robu koju ste počeli prodavati. Pismeno će vas obavijestiti o sljedećem:

Možete odabrati hoćete li podnijeti izjavu:

Ako podnesete cjelovitu izjavu o uzajamnom priznavanju, uključujući popratne dokaze, tijelo koje provodi ocjenjivanje ne može od vas zahtijevati dodatne informacije ili dokumente.

Ako ne podnesete izjavu o uzajamnom priznavanju, tijelo može od vas zatražiti da podnesete dokumente:

Tijela vam moraju dati rok od najmanje 15 radnih dana da dokažete da se vaša roba može zakonito prodavati u njihovoj zemlji.

Za vrijeme ocjenjivanja možete slobodno prodavati svoje proizvode. Morat ćete stati s prodajom samo ako primite upravnu odluku kojom se za dotične proizvode ograničava ili uskraćuje pristup tržištu.

Kako napisati izjavu o uzajamnom priznavanju

Izjava se sastoji od dva dijela, koji su detaljno opisani u Uredbi EU-a en . Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici Postoje tri mogućnosti za izradu izjave:

Dio I. – informacije o robi

U dijelu I. opisuje se roba i sva primjenjiva pravila u zemlji EU-a u kojoj se ona već prodaje. Mora sadržavati:

  1. broj ili drugu referentnu oznaku kojom se na jedinstveni način identificira roba ili vrsta robe
  2. ime i adresu proizvođača, uvoznika ili distributera koji ispunjava dio I. izjave
  3. opis (vrste) robe, dostatan za identifikaciju radi sljedivosti, koji može uključivati fotografiju
  4. izjavu o tome:
    1. da se roba već zakonito prodaje u zemlji EU-a X (navesti naslov i referentnu oznaku službene objave relevantnih pravila i/ili odluke o odobrenju) ili
    2. da se na robu ne primjenjuju nikakvi relevantni propisi u zemlji EU-a X
  5. referentne informacije za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti ili ispitivanje robe (uključujući ime i adresu tijela za ocjenjivanje)
  6. svu drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da se roba već zakonito prodaje u zemlji EU-a 

potpis proizvođača, uvoznika ili distributera iz prethodno navedene točke 2.:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum):

(ime, funkcija) (potpis):

Dio II. – informacije o prodaji robe

Dio II. odnosi se na prodaju robe. Mora sadržavati:

7.1. zemlju EU-a u kojoj se roba već prodaje (kako je navedeno u točki 4.1.)

7.2. datum kad je roba prvi put prodana u toj zemlji; primjerice, to možete dokazati prilaganjem računa

8. sve dodatne informacije koje bi tijelima mogle pomoći da ocijene prodaje li se roba zakonito u zemlji EU-a X

9. potpis proizvođača, uvoznika ili distributera koji je ispunio dio II.:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum):

(ime, funkcija) (potpis):

Jezik podnošenja zahtjeva

Izjava o uzajamnom priznavanju mora se sastaviti na jednom od službenih jezika EU-a. Nacionalna tijela od vas mogu zahtijevati da je prevedete na jezik po njihovu izboru.

 

Napomena

Ažurirajte je!

Morate uvijek imati ažuriranu verziju izjave o uzajamnom priznavanju.

Je li uskraćen pristup za vaše proizvode?

Ako smatrate da su nacionalna nadležna tijela vašim proizvodima neopravdano odbila ili ograničila pristup tržištu svoje zemlje, možete zatražiti pomoć od mreže SOLVIT en hu no sl Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici .

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: