Poslovanje
Posljednji put provjereno: 03/04/2020

Priznavanje visokoškolskih diploma

Utječe li Brexit na vas?

Priznavanje diploma nije automatsko

Ne postoji mehanizam za automatsko priznavanje visokoškolskih diploma na razini EU-a. Ako želite upisati daljnji studij u drugoj državi EU-a, vjerojatno ćete morati obaviti postupak priznavanja svoje visokoškolske diplome ili stupnja u toj državi. Ako već znate da ćete jednoga dana htjeti studirati u drugoj državi, provjerite hoće li se vaša diploma tamo priznati.

Pojedinačne vlade država članica EU-a i dalje su nadležne za vlastite obrazovne sustave i mogu slobodno primjenjivati svoja pravila, uključujući hoće li priznati inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ne.

Primjer

Doznajte hoće li država koju ste izabrali priznati vašu stranu diplomu

Kathrin je diplomirala u Njemačkoj. Nakon toga se preselila u Francusku u svrhu postiplomskog studija, no francuska nadležna tijela nisu priznala njezinu diplomu i zahtijevala su dokument francuskog sveučilišta kojm se potvrđuju njezine kvalifikacije. Jedno francusko sveučilište priznalo je istovjetnost njezine diplome sa stupnjem „licence" u francuskom sustavu, koji podrazumijeva 3 godine studija i obuhvaća manje gradiva nego njezin studij u Njemačkoj. Usprkos tome, Kathrin je morala dovršiti 2 godine dodiplomskog studija u okviru francuskog sustava prije nego što je mogla upisati postiplomski studij koji je željela.

„Uspoređivanje" diploma

U većini slučajeva moguće je dobiti „potvrdu o usporedivosti" visokoškolske diplome kojom se vaša diploma uspoređuje s diplomama sustava države članice u koju se selite. Potvrdu o usporedivosti možete zatražiti od ureda ENIC/NARICen u državi u kojoj želite obaviti procjenu „usporedivosti". To može biti vaša matična država ako se u nju vraćate nakon studija u inozemstvu, ili druga država članica u koju se selite radi posla ili daljneg studija.

Ovisno o tome u kojoj se državi vrši procjena usporedivosti diploma i o njezinoj svrsi, procjenu diplome obavlja ured ENIC/NARIC ili diplomu proslijedi nadležnom tijelu.

Prije procjene provjerite:

Predaja dokumenata u Europass formatu (kao što je Dopunska isprava o studiju) može olakšati postupak usporedbe i priznavanja.

Stručne kvalifikacije

U ovom je tekstu riječ o akademskim kvalifikacijama. Priznavanje stručnih kvalifikacija u drugim državama članicama EU-a  tj. stručnih naziva  potrebnih za zvanja kao što su medicinska sestra ili pravnik, određuje se drukčijim skupom pravila.

Često postavljana pitanja

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: