Posljednji put provjereno: 18/05/2020

Registracija kemikalija (REACH)

Utječe li Brexit na vas?

Ako u EGP-u (U ovom slučaju u 28 država članica EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj) godišnje proizvodite ili uvozite jednu tonu određene kemikalije ili više, morate to registrirati u bazi podataka REACH. REACH znači registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija.

REACH se primjenjuje na sve kemijske tvari, one potrebne za industrijske procese i one koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu, na primjer u bojama, proizvodima za čišćenje, odjeći, namještaju i električnim uređajima. Stoga utječe na većinu poduzeća u Europskome gospodarskom prostoru (EGP).

Tvari koje nisu registrirane ne smiju se stavljati na tržište ni upotrebljavati.

REACH se primjenjuje na vas ako ste:

Da biste postupali u skladu s Uredbom, morate utvrditi rizike povezane s tvarima koje proizvodite i stavljate na tržište u EU-u/EGP-u te upravljati tim rizicima.

Kao proizvođač ili uvoznik pri registraciji takvih tvari morate Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) pokazati kako se one mogu upotrebljavati na siguran način te upotrebljavati sigurnosno-tehničke listove kako biste obavijestili moguće korisnike u lancu opskrbe o svim mjerama za upravljanje rizicima koje će možda morati poduzeti.

Ako je vaše poduzeće daljnji korisnik, morate ispuniti druge obveze. Glavna je obveza poduzeti sve mjere za upravljanje rizicima koje su opisane u sigurnosno-tehničkim listovima. Provjerite da je vaša upotreba obuhvaćena registracijskim dosjeima i kontaktirajte vaše dobavljače i korisnike u lancu opskrbe.

S pomoću Navigatora ECHA-e možete utvrditi svoju ulogu i obveze na temelju REACH-a te izuzeća koje su možda primjenjiva na vaše poduzeće.

U knjižici „ Kemijska sigurnost u vašem poslovanju " sažeto su prikazana pitanja koja su značajna za mala poduzeća.

Kako REACH funkcionira

Uredbom REACH uvode se nova tržišna pravila koja obuhvaćaju pojedinačne tvari, smjese i tvari koje se koriste u proizvodima. Njome se osigurava da industrija preuzme odgovornost za:

REACH-om se također omogućuje Europskoj uniji da poduzme dodatne mjere ako je potrebno dodatno djelovanje na razini EU-a. Europska agencija za kemikalije (ECHA) u Helsinkiju u Finskoj pomaže u koordinaciji i provedbi svih potrebnih koraka:

Naknade i pristojbe

REACH-om je propisano plaćanje pristojba i naknada. Iznosi pristojba i naknada te rokovi za plaćanje ovise o vrsti podnesenog zahtjeva. Mala i srednja poduzeća plaćaju manje pristojbe. Vaše poduzeće morat će uzeti u obzir i ostale troškove povezane s Uredbom REACH, uključujući:

Možete znatno smanjiti troškove bliskom suradnjom s drugim uključenim stranama, među ostalim i pravodobnom pripremom.

Vidjeti i:

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.

Podijeli: