Posljednji put provjereno: 15/09/2022

Registracija kemikalija u EU-u (Uredba REACH)

Ako u Europskom gospodarskom prostoru (U ovom slučaju 27 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn i Norveška) godišnje proizvodite ili uvozite jednu tonu određene kemikalije ili više, morate to registrirati u bazi podataka REACH. REACH znači registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija.

REACH se primjenjuje na sve kemijske tvari, one potrebne za industrijske procese i one koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu, na primjer u bojama, proizvodima za čišćenje, odjeći, namještaju i električnim uređajima. Stoga utječe na većinu poduzeća u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Tvari koje nisu registrirane ne smiju se stavljati na tržište ni upotrebljavati.

REACH se primjenjuje na vas ako ste:

Da biste postupali u skladu s Uredbom, morate utvrditi rizike povezane s tvarima koje proizvodite i stavljate na tržište u EU-u/EGP-u te upravljati tim rizicima.

Kao proizvođač ili uvoznik pri registraciji takvih tvari morate Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) pokazati kako se one mogu upotrebljavati na siguran način te upotrebljavati sigurnosno-tehničke listove kako biste obavijestili moguće korisnike u lancu opskrbe o svim mjerama za upravljanje rizicima koje će možda morati poduzeti.

Ako je vaše poduzeće daljnji korisnik, morate ispuniti druge obveze. Glavna je obveza poduzeti sve mjere za upravljanje rizicima koje su opisane u sigurnosno-tehničkim listovima. Provjerite da je vaša upotreba obuhvaćena registracijskim dosjeima i kontaktirajte svoje dobavljače i korisnike u lancu opskrbe.

S pomoću Navigatora ECHA-eKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici možete utvrditi svoju ulogu i obveze na temelju REACH-a te izuzeća koje su možda primjenjiva na vaše poduzeće.

Više o pitanjima koja se odnose na mala poduzeća možete pronaći u odjeljku o potpori MSP-ovima na stranicama ECHA-e.

Kako REACH funkcionira

Uredbom REACH uvedena su tržišna pravila koja obuhvaćaju pojedinačne tvari, smjese i tvari koje se koriste u proizvodima. Njome se osigurava da industrija preuzme odgovornost za:

REACH-om se također omogućuje Europskoj uniji da poduzme dodatne mjere ako je potrebno dodatno djelovanje na razini EU-a. Europska agencija za kemikalije (ECHA) Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici pomaže u koordinaciji i provedbi svih potrebnih koraka:

Pristojbe i naknade

REACH-om je propisano plaćanje pristojbi i naknada. Iznosi pristojbi i naknada te rokovi za plaćanje ovise o vrsti podnesenog zahtjeva. Mala i srednja poduzeća plaćaju umanjene pristojbe. Vaše poduzeće morat će uzeti u obzir i druge troškove povezane s Uredbom REACH, uključujući:

Možete znatno smanjiti troškove bliskom suradnjom s drugim uključenim stranama, među ostalim i pravodobnom pripremom.

Vidjeti i:

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: