Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 31/07/2017

Prijava članova obitelji koji su građani EU-a u drugoj zemlji EU-a

Ako se selite u drugu zemlju EU-a, uzdržavani članovi vaše obitelji, građani EU-a, mogu se preseliti s vama.

Nakon tri mjeseca provedena u novoj zemlji, oni će se možda morati prijaviti boravak i dobiti potvrdu o prijavi.

Ako članovi vaše obitelji, građani EU-a, nisu uzdržavani, oni mogu prijaviti boravak u drugoj zemlji EU-a na temelju vlastitih prava.

Isprave potrebne za potvrdu o prijavi

Kako bi dobili svoje potvrde o prijavi u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji, članovima vaše obitelji bit će potrebne sljedeće isprave:

 • važeća osobna iskaznica ili putovnica
 • vaša potvrda o prijavi ili drugi dokaz o vašem boravku u toj zemlji
 • dokaz obiteljske povezanosti s vama (primjerice vjenčani ili rodni list)
 • za djecu ili unuke, dokaz da su mlađi od 21 godine ili da ih uzdržavate
 • za bake, djedove ili roditelje, dokaz da ih uzdržavate
 • za ostale članove obitelji, dokaz da ih uzdržavate ili da se zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga morate osobno brinuti o njima
 • za nevjenčane partnere ili partnerice, dokaz o dugotrajnoj ili trajnoj vezi s vama.

Druge isprave neće biti potrebne.

Potvrda o prijavi odmah će se izdati za vašeg bračnog druga, djecu/unuke, bake/djedove/roditelje. Za ostale rođake nadležna tijela trebala bi što prije donijeti odluku o izdavanju potvrde o prijavi.

Pristojbe

Naknada za potvrdu o prijavi ne bi smjela biti viša od one koju državljani zemlje plaćaju za osobne iskaznice ili slične isprave.

Valjanost

Potvrda o prijavi nema rok važenja (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Gdje i kako se prijaviti u svakoj zemlji

Saznajte gdje i kako u zemlji domaćinu možete prijaviti boravak članova svoje obitelji koji su građani EU-a:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ako zemlja domaćin zahtijeva prijavu, članove vaše obitelji mogu biti novčano kažnjeni, ali ne mogu biti protjerani:

 • ako nisu prijavili boravak
 • ako nisu kod sebe uvijek imali potvrdu o prijavi ili putovnicu.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi za članove svoje obitelji, možete se javiti našim službama za pomoć.

Saznajte više i o tome kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji koji nisu građani EU-a.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje