Poslovanje
Posljednji put provjereno: 04/05/2020

Prijava članova obitelji koji su građani EU-a u drugoj zemlji EU-a

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Ako se selite u drugu zemlju EU-a, uzdržavani članovi vaše obitelji, građani EU-a, mogu se preseliti s vama.

Nakon tri mjeseca provedena u novoj zemlji, oni će se možda morati prijaviti boravak i dobiti potvrdu o prijavi.

Ako članovi vaše obitelji, građani EU-a, nisu uzdržavani, oni mogu prijaviti boravak u drugoj zemlji EU-a na temelju vlastitih prava.

Isprave potrebne za potvrdu o prijavi

Kako bi dobili svoje potvrde o prijavi u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji, članovima vaše obitelji bit će potrebne sljedeće isprave:

Druge isprave neće biti potrebne.

Potvrda o prijavi odmah će se izdati za vašeg bračnog druga, djecu/unuke, bake/djedove/roditelje. Za ostale rođake nadležna tijela trebala bi što prije donijeti odluku o izdavanju potvrde o prijavi.

Pristojbe

Naknada za potvrdu o prijavi ne bi smjela biti viša od one koju državljani zemlje plaćaju za osobne iskaznice ili slične isprave.

Valjanost

Potvrda o prijavi nema rok važenja (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Gdje i kako se prijaviti u svakoj zemlji

Saznajte gdje i kako u zemlji domaćinu možete prijaviti boravak članova svoje obitelji koji su građani EU-a:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ako zemlja domaćin zahtijeva prijavu, članove vaše obitelji mogu biti novčano kažnjeni, ali ne mogu biti protjerani:

  • ako nisu prijavili boravak
  • ako nisu kod sebe uvijek imali potvrdu o prijavi ili putovnicu.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi za članove svoje obitelji, možete se javiti našim službama za pomoć.

Saznajte više i o tome kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji koji nisu građani EU-a.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: