Poslovanje
Posljednji put provjereno: 24/01/2019

Prijava članova obitelji koji su građani EU-a u drugoj zemlji EU-a

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako se selite u drugu zemlju EU-a, uzdržavani članovi vaše obitelji, građani EU-a, mogu se preseliti s vama.

Nakon tri mjeseca provedena u novoj zemlji, oni će se možda morati prijaviti boravak i dobiti potvrdu o prijavi.

Ako članovi vaše obitelji, građani EU-a, nisu uzdržavani, oni mogu prijaviti boravak u drugoj zemlji EU-a na temelju vlastitih prava.

Isprave potrebne za potvrdu o prijavi

Kako bi dobili svoje potvrde o prijavi u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji, članovima vaše obitelji bit će potrebne sljedeće isprave:

Druge isprave neće biti potrebne.

Potvrda o prijavi odmah će se izdati za vašeg bračnog druga, djecu/unuke, bake/djedove/roditelje. Za ostale rođake nadležna tijela trebala bi što prije donijeti odluku o izdavanju potvrde o prijavi.

Pristojbe

Naknada za potvrdu o prijavi ne bi smjela biti viša od one koju državljani zemlje plaćaju za osobne iskaznice ili slične isprave.

Valjanost

Potvrda o prijavi nema rok važenja (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Gdje i kako se prijaviti u svakoj zemlji

Saznajte gdje i kako u zemlji domaćinu možete prijaviti boravak članova svoje obitelji koji su građani EU-a:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ako zemlja domaćin zahtijeva prijavu, članove vaše obitelji mogu biti novčano kažnjeni, ali ne mogu biti protjerani:

  • ako nisu prijavili boravak
  • ako nisu kod sebe uvijek imali potvrdu o prijavi ili putovnicu.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi za članove svoje obitelji, možete se javiti našim službama za pomoć.

Saznajte više i o tome kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji koji nisu građani EU-a.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: