Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 10/03/2020

Razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija

Utječe li Brexit na vas?

Ako ste dobavljač opasnih kemikalija u EGP-u (U ovom slučaju u 28 država članica EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj), morate se pridržavati Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Njome se nadopunjuje Uredba REACH i osigurava da su zaposlenici i potrošači jasno obaviješteni o opasnostima od kemikalija s pomoću piktograma i standardiziranih izjava na oznakama i sigurnosno-tehničkim listovima.

Novi sustav razvrstavanja, označivanja i pakiranja (CLP) stupio je na snagu 1. lipnja 2015. Moraju ga se pridržavati svi dobavljači opasnih kemikalija u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Ako niste upoznati sa zakonodavstvom EU-a o kemikalijama, proučite Priručnik o sigurnosti kemikalija za mala i srednja poduzeća. Pri planiranju postupaka CLP-a imajte na umu procese povezane s Uredbom REACH i zakonima o biocidima i pesticidima, ako je primjenjivo.

Opasne kemikalije

Prije nego što na tržište stavite kemijske tvari ili smjese takvih tvari, dužni ste učiniti sljedeće:

Ako stavljate opasnu tvar na tržište, bilo pojedinačno ili u smjesi, dužni ste prijaviti njezino razvrstavanje i označivanje u popisu razvrstavanja i označivanja koji je uspostavila Europska agencija za kemikalije (ECHA). Prijave su besplatne i moraju se ispuniti u roku od mjesec dana od prvog stavljanja tvari ili smjese na tržište. Ako ste uvoznik, rok se računa od dana kada tvar ili smjesa tvari uđe u carinsko područje EU-a.

Kako razvrstavati, označivati i pakirati kemikalije

Od lipnja 2015. dužni ste poštovati sljedeća dva pravila:

Usklađivanje s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP)

Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) primjenjuje se na velik broj poduzeća:

Vaše obveze ovise o vašoj ulozi u opskrbnom lancu.

Nova pravila na svjetskoj razini (Globalno usklađeni sustav – GHS), koja su razvili Ujedinjeni narodi, EU je ugradio u Uredbu o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Cilj je olakšati globalnu trgovinu i pomoći potrošačima.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktne točke za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.

Podijeli: