Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 15/09/2022

Razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija

Ako ste dobavljač opasnih kemikalija u Europskom gospodarskom prostoru (U ovom slučaju 27 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn i Norveška), morate se pridržavati Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Njome se nadopunjuje Uredba REACH i osigurava da su zaposlenici i potrošači jasno obaviješteni o opasnostima od kemikalija s pomoću piktograma i standardiziranih izjava na oznakama i sigurnosno-tehničkim listovima.

Ako niste upoznati sa zakonodavstvom EU-a o kemikalijama, proučite Priručnik o sigurnosti kemikalija za mala i srednja poduzećaKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici. Pri planiranju postupaka razvrstavanja, označivanja i pakiranja imajte na umu procese povezane s Uredbom REACH i zakonodavstvom o biocidima i pesticidima en Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici, ako je primjenjivo.

Opasne kemikalije

Prije nego što na tržište stavite kemijske tvari ili smjese takvih tvari, dužni ste učiniti sljedeće:

Ako stavljate opasnu tvar na tržište, bilo pojedinačno ili u smjesi, dužni ste prijavitiKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici njezino razvrstavanje i označivanje Europskoj agenciji za kemikalije (ECHAKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici) koja vodi popis razvrstavanja i označivanja. Prijave su besplatne i moraju se ispuniti u roku od mjesec dana od prvog stavljanja tvari ili smjese na tržište. Ako ste uvoznik, rok se računa od dana kad tvar ili smjesa tvari uđe u carinsko područje EU-a.

Kako razvrstavati, označivati i pakirati kemikalije

Dužni ste poštovati sljedeća dva pravila:

Jedinstveni identifikator formule

Jedinstveni identifikator formule (ili UFI) uspostavljen je kako bi se centrima za kontrolu otrovanja pomoglo u brzom i točnom utvrđivanju proizvoda u hitnim situacijama. Svi proizvodi koji sadržavaju opasne tvari moraju na naljepnici imati oznaku UFI.

Smjernice i generator oznake UFI en

Usklađivanje s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP)

Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) primjenjuje se na velik broj poduzeća:

Vaše obveze ovise o vašoj ulozi u opskrbnom lancu.

Nova pravila na svjetskoj razini (Globalno usklađeni sustav – GHS), koja su sastavili Ujedinjeni narodi, EU je ugradio u Uredbu o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Cilj je olakšati globalnu trgovinu i pomoći potrošačima.

Vidjeti i sljedeće:

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: