Posljednji put provjereno: 10/02/2020

Zaštita baza podataka

Utječe li Brexit na vas?

Vaša prava

Ako ste kreirali bazu podataka kojoj je moguće jednostavno pristupiti elektronički ili drugim putem, možete zaštititi:

Ako vaša baza podataka ispunjava uvjete za zaštitu autorskim pravom i pravom sui generis, možete podnijeti zahtjev za obje vrste zaštite.

Zaštitite svoju originalnu bazu podataka autorskim pravom

Ako je vaša baza podataka originalna intelektualna tvorevina, možete je zaštititi autorskim pravom, čime će vam biti zajamčena isključiva prava (Nositelj ili nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu bilo koga isključiti iz upotrebe predmetnog intelektualnog vlasništva) na reprodukciju, prilagođavanje i distribuciju te baze podataka ili bilo koje njezine verzije. Na temelju autorskog prava možete zaštititi strukturu svoje baze podataka, ali ne i njezin sadržaj.

Zaštita sui generis

Ako struktura vaše baze podataka nije vaša originalna tvorevina, i dalje možete zaštititi njezin sadržaj pravom sui generis (Pravo kojim se priznaje ulaganje u sastavljanje baze podataka, čak i ako to ne uključuje kreativni aspekt koji je obuhvaćen autorskim pravom) .

Kako biste za bazu podataka ostvarili pravo sui generis, vi ili stvaratelj baze podataka morate imati državljanstvo države članice EU-a ili boravište u EU-u. Za dobivanje zaštite pravom sui generis trebat ćete dokazati da ste ostvarili znatno ulaganje (financijsko ili materijalno ili ulaganje ljudskih resursa) u dobivanje, verifikaciju ili predstavljanje sadržaja baze podataka.

Pravom sui generis štiti se sadržaj vaše baze podataka. Vi ili stvaratelj baze podataka možete spriječiti izvlačenje i/ili ponovnu upotrebu cjelokupnog sadržaja baze podataka ili njegova znatnog dijela. Kad kreirate bazu podataka koja ispunjava uvjete za zaštitu pravom sui generis, ta vam se zaštita automatski odobrava na razdoblje od 15 godina, počevši od dana kreiranja baze podataka ili dana kad je prvi put stavljena na raspolaganje javnosti.

Primjer

Karoline i Frederik imaju konzultantsko društvo u Danskoj. Žele stvoriti elektroničku bazu podataka za dokumentaciju o sudskoj praksi. Za prikupljanje tih podataka potrebni su im različiti vanjski izvori i nekoliko mjeseci rada. Nakon što kreiraju tu bazu podataka, Karoline i Frederik mogu je upotrebljavati u komercijalne svrhe i zaštititi pravom sui generis, što znači da drugima mogu na 15 godina onemogućiti da iz baze podataka izvlače ili ponovno upotrebljavaju znatne dijelove njezina sadržaja. Međutim, dopušteno je izvlačenje ili ponovna upotreba samo jednog dokumenta sudske prakse ili neznatnih dijelova sudske prakse.

Više informacija dostupno je na stranici Europske službe za pomoć u području prava intelektualnoga vlasništva (EHD)en o zaštiti baza podatakaen .

Povezane teme

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva

Besplatno savjetovanje i osposobljavanje za upravljanje intelektualnim vlasništvom za projekte koje sufinancira EU ili transnacionalne poslovne dogovore.

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: