Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Pomorci i radnici u plovidbi unutarnjim plovnim putovima

Pomorci

Radno vrijeme i odmor

Ako zapošljavate osoblje na brodu duge plovidbe, njihovo je standardno radno vrijeme osam sati dnevno, s jednim danom odmora tjedno i dodatnim odmorima u dane državnih praznika.

Prema nacionalnim propisima morate osigurati da se članovi posade pridržavaju maksimalnog radnog vremena ili minimalnog vremena odmora:

 • maksimalno radno vrijeme ne smije biti dulje od 14 sati u bilo kojem razdoblju od 24 sata odnosno 72 sata u bilo kojem razdoblju od sedam dana
 • minimalno vrijeme odmora ne smije biti kraće od 10 sati u bilo kojem razdoblju od 24 sata odnosno 77 sati u bilo kojem razdoblju od sedam dana

Sate odmora možete podijeliti na najviše dva dijela. Ako podijelite odmor, jedno razdoblje odmora mora trajati najmanje šest sati, a između dva uzastopna razdoblja odmora ne smije proći više od 14 sati.

Zapovjednik broda ima pravo zatražiti od člana posade da radi prekovremeno ako se to smatra potrebnim, npr. zbog neposredne sigurnosti broda, osoba na brodu ili tereta, ili radi pružanja pomoći drugim brodovima ili osobama u nevolji na moru.

Plaćeni godišnji odmor

Svojim zaposlenicima morate zajamčiti najmanje 2,5 kalendarska dana plaćenoga godišnjeg odmora mjesečno i proporcionalni broj dana za nepune mjesece. Minimalno razdoblje plaćenog godišnjeg odmora ne možete zamijeniti naknadom, osim u slučaju prekida radnog odnosa.

Vođenje evidencije

Kao poslodavac morate voditi evidenciju odrađenih sati dnevno i razdoblja odmora svojih članova posade. Svakom članu posade morate dati kopiju njegove evidencije uz ovjeru zapovjednika broda i zaposlenika.

Zdravstveni pregledi

Prije nego što vaši zaposlenici počnu raditi na brodu, oni moraju imati valjanu liječničku potvrdu kojom se potvrđuje da su u zdravstvenom smislu sposobni za izvršavanje svojih dužnosti.

Osim ako je potrebno kraće razdoblje, liječničke potvrde za vaše osoblje vrijede najviše dvije godine. Ako su članovi posade mlađi od 18 godina, najdulje razdoblje valjanosti je godinu dana. Imajte na umu da potvrda o raspoznavanju boja može vrijediti najviše šest godina.

U hitnim slučajevima nadležno tijelo može dopustiti članu posade da radi bez valjane liječničke potvrde (ili ako njezino razdoblje valjanosti istekne tijekom plovidbe) do dolaska u iduću luku pristajanja, gdje član posade može dobiti liječničku potvrdu od propisno kvalificiranog liječnika. To možete učiniti ako:

 • razdoblje valjanosti te dozvole nije dulje od tri mjeseca
 • vašem članu posade nedavno je istekla liječnička potvrda

Ako zapošljavate članove posade za rad na brodovima koji obično plove u međunarodnoj plovidbi, pobrinite se da je liječnička potvrda sastavljena barem na engleskom jeziku.

Vaši članovi posade moraju obavljati redovite zdravstvene preglede. Ako osoba na straži pati od zdravstvenih problema povezanih s radom u noćnoj smjeni, morate ju prebaciti na rad danju ako je moguće.

Dobne granice

Za rad na brodu ne smijete zaposliti osobe mlađe od 16 godina.

Ako zapošljavate osobe mlađe od 18 godina, one ne smiju raditi noću. Noćnim razdobljem smatra se razdoblje od najmanje devet uzastopnih sati definirano u nacionalnim propisima, koje uključuje vrijeme od ponoći do pet sati ujutro, primjerice od deset sati navečer do sedam sati ujutro ili od osam sati navečer do pet sati ujutro. Vaši zaposlenici u dobi od 16 do 18 godina mogu raditi noću samo ako sudjeluju u tečaju osposobljavanja i ako je nadležno tijelo dozvolilo izuzeće.

Ne smijete zapošljavati članove posade mlađe od 18 godina ako bi njihovo zaposlenje ili rad mogli ugroziti njihovo zdravlje ili sigurnost. Ako želite saznati koje su vrste rada zabranjene, slijedite smjernice iz nacionalnih propisa ili smjernice nadležnih tijela.

Radnici u plovidbi unutarnjim plovnim putovima

Radno vrijeme, plaćeni godišnji odmor, noćne smjene

Vaši zaposlenici (članovi posade ili brodsko osoblje) mogu raditi osam sati dnevno. Od njih možete tražiti da rade dulje ako se pritom pridržavaju prosjeka od 48 sati rada tjedno u razdoblju od 12 mjeseci. Tijekom razdoblja od 12 mjeseci vaši zaposlenici mogu raditi najviše 2 304 sata. Ako rade za vas manje od 12 mjeseci, morate izračunati maksimalno dopušteno radno vrijeme na proporcionalnoj osnovi.

Vaši radnici ne smiju raditi dulje od 14 sati u svakom razdoblju od 24 sata i više od 84 sata u svakom sedmodnevnom razdoblju. Ako razmatrate razdoblje od četiri mjeseca i ako prema vašem rasporedu rada u tom razdoblju ima više radnih dana od dana odmora, vaši se radnici moraju pridržavati prosječnog tjednog radnog vremena od 72 sata.

Morate osigurati da vaše osoblje ima plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna ili odgovarajući udio ako su zaposleni kod vas manje od godinu dana. Minimalno razdoblje plaćenog godišnjeg odmora ne možete zamijeniti naknadom, osim u slučaju prekida radnog odnosa.

Na temelju noćnog razdoblja od sedam sati vaši zaposlenici mogu raditi najviše 42 sata tjedno tijekom noći, od 11 sati navečer do šest sati ujutro.

Razdoblja odmora

Vaši zaposlenici ne smiju raditi više od 31 uzastopni dan.

Ako je u vašem rasporedu rada navedeno da vaši radnici imaju manje radnih dana nego dana odmora, morate se pobrinuti da dobiju onoliko uzastopnih dana odmora koliko su uzastopno odradili radnih dana. Na primjer, ako vaše osoblje radi 10 uzastopnih dana, morate im dati 10 uzastopnih dana odmora. Osoblju možete dati manje uzastopnih dana odmora, počevši odmah nakon uzastopnih radnih dana, ako se pridržavate sljedećih uvjeta:

 • ako poštujete maksimalni broj od 31 uzastopnog dana
 • ako poštujete minimalni broj uzastopnih dana odmora naveden u tablici u nastavku
 • ako se produljeno ili zamijenjeno razdoblje radnih dana izjednači unutar referentnog razdoblja

Ako vaše osoblje ima više radnih dana nego dana odmora prema rasporedu rada, u pogledu najmanjeg broja uzastopnih dana odmora trebali biste se pridržavati smjernica iz tablice u nastavku:

Uzastopni radni dani Dani odmora
od 1 do 10 0,2 dana odmora za svaki uzastopni radni dan
od 11 do 20 0,3 dana odmora za svaki uzastopni radni dan
od 21 do 31 0,4 dana odmora za svaki uzastopni radni dan

Kako je prethodno navedeno, trebali biste zbrojiti nepune dane odmora na koje zaposlenici imaju pravo i pobrinuti se da ih dobiju. Dani odmora mogu se iskoristiti samo kao cijeli dani. Na primjer, ako zaposlenik radi 12 uzastopnih dana, ima pravo na 3,6 dana odmora. Može uzeti tri puna dana odmora i prenijeti 0,6 dana na iduće razdoblje odmora.

Vaši se zaposlenici moraju odmarati najmanje:

 • 10 sati u svakom razdoblju od 24 sata, od toga najmanje šest sati neprekidno
 • 84 sata u svakom sedmodnevnom razdoblju.

Sezonski rad

Ako zapošljavate radnike na putničkom brodu u sezoni (razdoblju ne duljem od devet uzastopnih mjeseci u razdoblju od 12 mjeseci), morate se pridržavati sljedećih ograničenja u pogledu radnog vremena:

 • 12 sati u razdoblju od 24 sata
 • 72 sata u svakom sedmodnevnom razdoblju.

Zaposlenicima morate dati 0,2 dana odmora po radnom danu. Tijekom svakog razdoblja od 31 dana vaše osoblje mora imati odmor od najmanje dva dana.

Vođenje evidencije

Kao poslodavac morate voditi evidenciju dnevnog radnog vremena i razdoblja odmora svakog radnika.

U njoj morate navesti barem sljedeće informacije:

 • ime plovila
 • ime radnika
 • ime odgovornoga kapetana
 • datum
 • radni dan ili dan odmora
 • početak i kraj dnevnog radnog vremena ili vremena odmora.

Ta se evidencija mora čuvati na brodu barem do kraja referentnog razdoblja i redovito se provjeravati u suradnji s članovima osoblja. Osim toga, morate osoblju dati kopiju ovjerene evidencije. Kopija te evidencije trebala bi se čuvati najmanje godinu dana.

Zdravstveni pregledi

Svojim radnicima morate omogućiti besplatan godišnji zdravstveni pregled u skladu s pravilima o čuvanju liječničke tajne. Ako noćni radnik pati od zdravstvenih problema povezanih s radom u noćnoj smjeni, morate ga prebaciti na rad danju ako je to moguće.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: