Ultima verificare: 02/01/2023

Personalul navigant

Personalul navigant

Timpul de lucru și perioadele de odihnă

Dacă aveți angajați care lucrează la bordul unei nave maritime, timpul standard de lucru este de 8 ore pe zi, cu o zi de odihnă săptămânală și alte perioade de odihnă cu ocazia sărbătorilor legale.

Potrivit normelor naționale, trebuie să vă asigurați că membrii echipajului nu depășesc timpul maxim de lucru și respectă perioadele minime de odihnă:

 • timpul maxim de lucru nu trebuie să depășească 14 ore într-un interval de 24 de ore și 72 de ore într-un interval de 7 zile
 • perioada minimă de odihnă trebuie să fie de cel puțin 10 ore într-un interval de 24 de ore și de 77 de ore într-un interval de 7 zile

Perioada de odihnă poate fi împărțită în maximum două părți. În acest caz, una din cele două perioade de odihnă rezultate trebuie să fie de cel puțin 6 ore, iar intervalul dintre perioadele consecutive de odihnă nu trebuie să depășească 14 ore.

Comandantul navei are dreptul să le ceară membrilor echipajului să lucreze ore suplimentare, dacă acest lucru este considerat necesar, de exemplu pentru a garanta siguranța imediată a navei, a persoanelor de la bord sau a încărcăturii ori pentru a ajuta nave sau persoane aflate în pericol.

Concediul anual plătit

Trebuie să vă asigurați că angajații dumneavoastră beneficiază de cel puțin 2,5 zile calendaristice de concediu anual plătit pe lună și de un număr de zile proporțional în cazul lunilor incomplete. Nu puteți înlocui perioada minimă de concediu anual plătit cu o indemnizație, decât în cazul în care se încheie contractul de muncă.

Ținerea evidenței

Ca angajator, trebuie să țineți evidența timpului zilnic de lucru și de odihnă al membrilor echipajului dumneavoastră. Trebuie să îi înmânați fiecărui membru al personalului o copie a acestei evidențe, aprobată de comandantul navei și de angajat.

Evaluarea medicală

Înainte de a-și începe munca pe o navă, membrii echipajului trebuie să se afle în posesia unui certificat medical valid, care să ateste faptul că starea de sănătate le permite să își îndeplinească obligațiile de serviciu.

Certificatele medicale sunt valabile pe o perioadă de maximum 2 ani, cu excepția cazurilor în care se prevede o perioadă de valabilitate mai scurtă. Pentru membrii echipajului cu vârsta sub 18 ani, certificatul medical este valabil timp de un an. Certificatul pentru vederea cromatică poate fi valabil pe o perioadă de maximum 6 ani.

În cazuri urgente, autoritatea competentă îi poate permite unui membru al echipajului să lucreze fără un certificat medical valabil (sau atunci când perioada de valabilitate expiră pe durata unei călătorii) până în momentul în care nava ajunge în următorul port, unde respectivul membru al echipajului poate obține un certificat de la un cadru medical. O astfel de autorizare se acordă dacă:

 • perioada autorizării nu depășește 3 luni
 • membrul echipajului deține un certificat medical expirat de curând

Dacă angajați personal pentru nave implicate în mod obișnuit în curse internaționale, asigurați-vă că certificatul medical este redactat cel puțin în limba engleză.

Membrii echipajului trebuie supuși unor controale medicale periodice. Dacă un mecanic de cart are probleme de sănătate din cauza muncii pe timp de noapte, trebuie să îl transferați, în măsura posibilului, la munca de zi.

Limitele de vârstă

Nu puteți angaja pe o navă persoane cu vârsta sub 16 ani.

În cazul tinerilor sub 18 ani este interzisă munca pe timp de noapte. Se consideră muncă pe timp de noapte o perioadă de cel puțin 9 ore consecutive de lucru, definită de normele naționale, care include o parte din intervalul cuprins între orele 24:00 și 05:00 (de exemplu, de la 22:00 la 07:00 sau de la 20:00 la 05:00). Personalul cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani poate lucra pe timp de noapte doar dacă participă la un curs de formare, iar autoritatea competentă a aprobat această excepție.

Nu puteți angaja membri ai echipajului cu vârsta sub 18 ani dacă există posibilitatea ca activitatea pe care o prestează să le pună în pericol sănătatea sau siguranța. Pentru a afla ce tip de muncă este interzisă, urmați indicațiile prevăzute de normele naționale sau de autoritatea competentă.

Lucrătorii din sectorul transportului pe căi navigabile interioare

Timpul de lucru, concediul anual plătit, schimburile de noapte

Personalul dumneavoastră (echipajul) poate lucra 8 ore pe zi. Le puteți cere angajaților să lucreze mai mult, cu condiția să respecte o medie de 48 de ore de muncă pe săptămână, într-un interval de 12 luni. De-a lungul unei perioade de 12 luni, angajații dumneavoastră pot lucra maximum 2 304 ore. Dacă îi angajați pe o perioadă mai mică de 12 luni, trebuie să determinați timpul de lucru maxim admisibil utilizând un calcul proporțional.

Lucrătorii dumneavoastră nu trebuie să muncească mai mult de 14 ore într-un interval de 24 de ore și mai mult de 84 de ore într-un interval de 7 zile. Dacă, pe o perioadă de referință de 4 luni, programul de lucru arată că numărul de zile lucrătoare este mai mare decât numărul de zile de odihnă, lucrătorii trebuie să respecte media săptămânală de 72 de ore de muncă.

Trebuie să vă asigurați că personalul beneficiază de concediu anual plătit de cel puțin 4 săptămâni sau de un număr de zile de concediu proporțional cu timpul lucrat, în cazul contractelor cu durata mai mică de un an. Nu puteți înlocui perioada minimă de concediu anual plătit cu o indemnizație, decât în cazul în care se încheie contractul de muncă.

Dacă schimbul de noapte durează 7 ore, personalul poate lucra maximum 42 de ore pe săptămână în intervalul cuprins între orele 23:00 și 06:00.

Perioadele de odihnă

Angajații dumneavoastră nu pot lucra mai mult de 31 de zile consecutiv.

Dacă programul de lucru indică faptul că numărul de zile lucrătoare este mai mic decât numărul de zile de odihnă, trebuie să vă asigurați că numărul de zile de odihnă consecutive de care beneficiază lucrătorii dumneavoastră este egal cu numărul de zile lucrate consecutiv. De exemplu, dacă angajații dumneavoastră lucrează 10 zile consecutive, trebuie să le acordați 10 zile consecutive de odihnă. Numărul de zile de odihnă consecutive poate fi mai mic, în următoarele condiții:

 • dacă numărul de zile lucrătoare consecutive este de maximum 31
 • dacă respectați numărul minim de zile de odihnă consecutive indicat în tabelul de mai jos
 • dacă perioada de lucru prelungită este compensată în cursul perioadei de referință

Dacă numărul de zile lucrătoare este mai mare decât numărul de zile de odihnă, conform programului stabilit, urmați indicațiile din tabelul de mai jos referitor la numărul minim de zile de odihnă consecutive:

Zile lucrătoare consecutive Zile de odihnă
Între 1 și 10 0,2 zile de odihnă pentru fiecare zi de lucru consecutivă
Între 11 și 20 0,3 zile de odihnă pentru fiecare zi de lucru consecutivă
Între 21 și 31 0,4 zile de odihnă pentru fiecare zi de lucru consecutivă

După cum se arată în tabel, trebuie să însumați zilele parțiale de odihnă cuvenite și să vă asigurați că personalul beneficiază de ele. Zilele de odihnă pot fi luate doar sub formă de zile întregi. De exemplu, un angajat care lucrează 12 zile consecutiv are dreptul la 3,6 zile de odihnă. Prin urmare, poate lua 3 zile și adăuga restul de 0,6 la următoarea perioadă de odihnă.

Angajații dumneavoastră trebuie să se odihnească:

 • 10 ore la fiecare interval de 24 de ore, dintre care cel puțin 6 ore fără întrerupere
 • 84 de ore în orice perioadă de 7 zile

Lucrătorii sezonieri

Dacă angajați lucrători la bordul unei nave de pasageri în cursul unui sezon (perioadă de maximum 9 luni consecutive dintr-un interval de 12) trebuie să respectați următoarele limite pentru programul de lucru:

 • 12 ore în orice interval de 24 de ore
 • 72 de ore în orice interval de 7 zile

Lucrătorii dumneavoastră au dreptul la 0,2 zile de odihnă pentru fiecare zi lucrătoare. La fiecare interval de 31 de zile, personalul dumneavoastră trebuie să beneficieze de cel puțin 2 zile de odihnă.

Ținerea evidenței

Ca angajator, trebuie să țineți evidența timpului zilnic de lucru și de odihnă al fiecărui lucrător.

Evidențele trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • denumirea navei
 • numele lucrătorului
 • numele conducătorului de navă responsabil
 • data
 • ziua de lucru sau ziua de odihnă
 • începutul și sfârșitul perioadelor zilnice de lucru și de odihnă

Aceste evidențe trebuie păstrate la bord cel puțin până la sfârșitul perioadei de referință și verificate cu regularitate împreună cu membrii personalului. De asemenea, trebuie să le înmânați lucrătorilor o copie a acestor consemnări. Copiile se păstrează timp de cel puțin un an.

Evaluarea medicală

În fiecare an, toți lucrătorii trebuie supuși unei evaluări medicale gratuite, care să respecte confidențialitatea. Dacă un lucrător care muncește pe timp de noapte are probleme de sănătate din această cauză, trebuie să îl transferați, în măsura posibilului, la munca de zi.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: