Ultima verificare: 13/02/2020

Securitate socială

Sunteți afectat de Brexit?

Fiecare țară din UE are propria legislaţie în materie de securitate socială. Obligațiile și drepturile prevăzute sunt aceleași pentru toți lucrătorii din acea țară, indiferent de naţionalitatea lor.

Cu toate acestea, normele europene coordonează sistemele naționale, pentru a se asigura că persoanele care se deplasează într-o altă țară din UE nu își pierd prestațiile de asigurări sociale (de exemplu, drepturile la pensie și la asistență medicală) și ştiu ce legi se aplică în cazul lor.

În conformitate cu normele UE, o persoană poate fi supusă legislaţiei de securitate socială a unei singure țări la un moment dat. Prin urmare, trebuie să plătească contribuțiile la asigurările sociale doar în țara respectivă.

În general, se aplică legislația țării în care persoana lucrează efectiv (ca angajat sau lucrător independent) și contribuțiile trebuie plătite în țara respectivă. Nu are importanţă ţara în care locuiește persoana respectivă (de exemplu, în cazul în care aceasta face naveta) sau locul în care se află sediul angajatorului său.

Există o excepție privind lucrătorii detașați în străinătate pe o perioadă mai mică de 2 ani: aceştia pot să rămână asiguraţi și să plătească cotizații în țara din care sunt detașați.

În cazul persoanelor care lucrează simultan în cel puțin două țări, există norme specifice care determină legislația cărei ţări se aplică și ţara în care trebuie să-şi plătească contribuțiile.

Informații suplimentare:

Teme conexe

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

Schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI)

baza de date pentru schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) vă ajută să căutați autoritățile competente din țările UE care sunt responsabile pentru prestaţiile de boală, pensie, șomaj și pentru alocaţii familiale

Asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: