Ultima verificare: 09/04/2019

Securitate socială

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Fiecare țară din UE are propria legislaţie în materie de securitate socială. Obligațiile și drepturile prevăzute sunt aceleași pentru toți lucrătorii din acea țară, indiferent de naţionalitatea lor.

Cu toate acestea, normele europene coordonează sistemele naționale, pentru a se asigura că persoanele care se deplasează într-o altă țară din UE nu își pierd prestațiile de asigurări sociale (de exemplu, drepturile la pensie și la asistență medicală) și ştiu ce legi se aplică în cazul lor.

În conformitate cu normele UE, o persoană poate fi supusă legislaţiei de securitate socială a unei singure țări la un moment dat. Prin urmare, trebuie să plătească contribuțiile la asigurările sociale doar în țara respectivă.

Aflați mai multe despre normele de securitate socială din țara care vă interesează:

Alegeţi ţara:

 • Germaniadeen
 • Greciagren
 • Irlandaieen
 • Islandaisen
 • Italia*it
 • Letonialven
 • Liechtensteinlien
 • Lituanialtlten
 • Luxemburg*lu
 • Maltamten
 • Poloniaplplen
 • Portugalia*pt
 • Regatul Unituken
 • Româniaroen
 • Slovaciasksken
 • Sloveniasien
 • Spaniaesesfren
 • Suediaseen
 • Ungariahuen
 • Țările de Josnlnlen

  În general, se aplică legislația țării în care persoana lucrează efectiv (ca angajat sau lucrător independent) și contribuțiile trebuie plătite în țara respectivă. Nu are importanţă ţara în care locuiește persoana respectivă (de exemplu, în cazul în care aceasta face naveta) sau locul în care se află sediul angajatorului său.

  Există o excepție privind lucrătorii detașați în străinătate pe o perioadă mai mică de 2 ani: aceştia pot să rămână asiguraţi și să plătească cotizații în țara din care sunt detașați.

  În cazul persoanelor care lucrează simultan în cel puțin două țări, există norme specifice care determină legislația cărei ţări se aplică și ţara în care trebuie să-şi plătească contribuțiile.

  Informații suplimentare:

  Teme conexe

  Legislaţia UE

  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

  Contactați serviciile specializate de asistență

  Consilierul dumneavoastră EURES

  Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

  Schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI)

  baza de date pentru schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) vă ajută să căutați autoritățile competente din țările UE care sunt responsabile pentru prestaţiile de boală, pensie, șomaj și pentru alocaţii familiale

  Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

  Partajați această pagină: