Ultima verificare: 12/09/2022

Declarația de recunoaștere reciprocă

Vă comercializați deja produsele într-o țară din UE, dar intenționați să le comercializați și în celelalte?

În principiu, un produs autorizat spre vânzare într-o țară a UE este autorizat în toate țările UE. Dar în practică, autoritățile din altă țară a UE ar putea solicita informații suplimentare înainte de a vă permite să vă comercializați produsele pe teritoriul său. Declarația de recunoaștere reciprocă vă poate ajuta în acest sens.

Această declarație voluntară pe propria răspundere le permite producătorilor, importatorilor și distribuitorilor să demonstreze autorităților că bunurile lor respectă normele din altă țară a UE, unde sunt deja comercializate.

Declarația acoperă toate produsele „nearmonizate" de orice tip – și anume mărfurile care nu intră sub incidența legislației UE, care stabilește cerințe comune. Poate fi utilizată și pentru produsele agricole.

Cum vă poate ajuta o declarație de recunoaștere reciprocă

Dacă nu există o procedură de autorizare prealabilă pentru produsul dumneavoastră, sunteți liber să îl vindeți în altă țară din UE. Cu toate acestea, autoritățile din țara respectivă au dreptul de a decide, în orice moment, să evalueze produsele pe care le-ați pus în vânzare. Ele vă vor informa în scris:

Puteți alege să transmiteți sau nu declarația:

Dacă transmiteți o declarație completă de recunoaștere reciprocă, inclusiv documentele justificative, autoritatea care efectuează evaluarea nu vă mai poate solicita informații sau documente suplimentare.

Dacă nu transmiteți o declarație de recunoaștere reciprocă, autoritatea vă poate cere să furnizați documente care:

Autoritatea trebuie să vă acorde un termen-limită de cel puțin 15 zile lucrătoare pentru a demonstra că produsele pot fi comercializate legal pe teritoriul țării.

Pe parcursul perioadei de evaluare, aveți dreptul de a vă comercializa în continuare produsele. Va trebui să vă opriți doar dacă primiți o decizie administrativă de restricționare sau de refuz al accesului pe piață pentru produsele în cauză.

Cum se redactează o declarație de recunoaștere reciprocă

Declarația este formată din două părți, descrise în detaliu în regulamentul UE en . Există 3 posibilități de redactare:

Partea I – informații cu privire la produse

Partea I descrie produsele și orice norme aplicabile în țara UE în care sunt deja vândute. Trebuie să includă:

  1. Un număr sau o altă referință care identifică în mod unic produsele sau tipul de produse
  2. Numele și adresa producătorului, importatorului sau distribuitorului care completează partea I a declarației
  3. Descrierea produselor (tipului de produse) care să permită identificarea acestora din motive de trasabilitate. Poate include o fotografie.
  4. Declarația că produsele:
    1. au fost deja vândute în mod legal în țara X din UE (menționați titlul și referința oficială a publicării normelor relevante și/sau a deciziei de autorizare); sau
    2. nu fac obiectul niciunei norme relevante în țara X din UE
  5. Informații de referință pentru orice procedură sau test de evaluare a conformității la care au fost supuse produsele (inclusiv numele și adresa organismului de evaluare)
  6. Orice alt document în care se menționează că produsele au fost deja vândute în mod legal în țara din UE 

Semnătura producătorului, a importatorului sau a distribuitorului identificat la punctul 2 de mai sus:

Semnat pentru și în numele:

(locul și data)

(numele, funcția) (semnătura)

Partea a II-a – informații despre vânzarea produselor

Partea a II-a se concentrează asupra vânzării produselor. Trebuie să includă:

7.1 Țara din UE în care produsele sunt deja vândute (conform indicațiilor de la punctul 4.1).

7.2 Data primei vânzări a produselor în țara respectivă. De exemplu, puteți dovedi acest lucru prin anexarea unei facturi.

8. Orice informații suplimentare care pot ajuta autoritățile să evalueze dacă mărfurile sunt deja comercializate în mod legal în țara X din UE.

9. Semnătura producătorului, a importatorului sau a distribuitorului care a completat partea a II-a.

Semnat pentru și în numele:

(locul și data)

(numele, funcția) (semnătura)

Regimul lingvistic

Declarația de recunoaștere reciprocă trebuie redactată într-una din limbile oficiale ale UE. Autoritățile naționale vă pot solicita să o traduceți în limba aleasă de ele.

 

Avertisment

Actualizați-vă declarația!

Trebuie să aveți întotdeauna o versiune actualizată a declarației de recunoaștere reciprocă.

Produselor dumneavoastră li s-a refuzat accesul pe piață?

În cazul în care considerați că autoritățile naționale au refuzat sau restricționat în mod nejustificat accesul produselor dumneavoastră la piața din țara lor, puteți solicita asistență din partea SOLVITDeschideți ca link extern .

Mai multe informaţii

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: