Ultima verificare : 20/09/2018

Programe de finanțare ale UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare ale UE. Acestea se împart în două categorii: finanțare directă și finanțare indirectă.

Finanțare directă

Alocarea capitalului pentru finanțare directă este gestionată de instituțiile europene. În această categorie sunt disponibile două tipuri de finanțare: granturi și contracte.

Granturi

Sunt prevăzute pentru proiecte specifice care au legătură cu politicile UE și se acordă, în general, în urma publicării unei cereri de propuneri.

Eligibilitate

Puteți solicita un grant în cazul în care conduceți o întreprindere sau o organizație afiliată (asociație de întreprinderi, furnizor de asistență pentru întreprinderi, firmă de consultanță etc.) care derulează proiecte de promovare a intereselor UE sau în cazul în care contribuiți la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici a Uniunii.

Aflați mai multe despre criteriile de eligibilitate consultând cererile de propuneri relevante.

Contracte

Sunt încheiate de instituțiile UE pentru a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au nevoie pentru propria funcționare (studii, formare, organizarea de conferințe, echipament IT). Contractele se acordă prin cereri de oferteen.

Finanțare indirectă

Finanțarea indirectă este gestionată de autoritățile naționale și regionale și include aproximativ 80 % din bugetul UE, fiind furnizată prin 5 fonduri majore, grupate sub umbrela fondurilor structurale și de investiții europeneen.

Aceste fonduri sunt:

Solicitarea finanțării

Pentru a accesa granturi UE, cererile se depun prin intermediul autorităților regionale sau naționale relevante (așa-numitele autorități de management) din statul membru în care sunteți înregistrat.

Ministerul Agriculturiien din țara dumneavoastră răspunde de finanțarea prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Pentru a solicita finanțare prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, luați legătura cu punctele naționale de contactpdfen .

Informații suplimentare despre procedura de finanțare UEen.
 

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: