Ultima verificare: 08/09/2022

Programe de finanțare ale UE

Finanțarea UE pentru turism

Ghidul privind finanțarea turismului în UE oferă o imagine de ansamblu asupra programelor incluse în noul buget al UE pentru sprijinirea sectorului turismului. Accesați resursele adecvate care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră:

În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare ale UE. Acestea se împart în două categorii: finanțare directă și finanțare indirectă.

Finanțare directă

Alocarea capitalului pentru finanțare directă este gestionată de instituțiile europene. În această categorie sunt disponibile două tipuri de finanțare: granturi și contracte. Puteți solicita granturi și contracte pepegestionate de Comisia Europeană pe portalul privind finanțarea și achizițiile publice en .

Granturi

Sunt prevăzute pentru proiecte specifice care au legătură cu politicile UE și se acordă, în general, în urma publicării unei cereri de propuneri.

Eligibilitate

Puteți solicita un grant în cazul în care conduceți o întreprindere sau o organizație afiliată (asociație de întreprinderi, furnizor de asistență pentru întreprinderi, firmă de consultanță etc.) care derulează proiecte de promovare a intereselor UE sau în cazul în care contribuiți la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici a Uniunii.

Contracte

Sunt încheiate de instituțiile UE pentru a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au nevoie pentru propria funcționare (studii, formare, organizarea de conferințe, echipament IT).

Finanțare indirectă

Finanțarea indirectă este gestionată de autoritățile naționale și regionale și include aproximativ 80 % din bugetul UE, fiind furnizată prin 5 fonduri majore, grupate sub umbrela fondurilor structurale și de investiții europene.

Aceste fonduri sunt:

Solicitarea finanțării

Pentru a accesa granturi UE, cererile se depun prin intermediul autorităților regionale sau naționale relevante (așa-numitele autorități de management) din statul membru în care sunteți înregistrat.

Ministerul Agriculturii en din țara dumneavoastră răspunde de finanțarea prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Pentru a solicita finanțare prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, luați legătura cu punctele naționale de contact en en .

Informații suplimentare despre procedura de finanțare UE en .
 

Aveți nevoie de ajutor sau de sfaturi?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: