Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare: 23/03/2020

Egalitatea de tratament și calificările

Sunteți afectat de Brexit?

Asigurați-vă că tratați persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din alte țări din UE la fel ca pe cele din țara dumneavoastră. Trebuie să oferiți aceleași condiții de lucru pentru toți angajații, indiferent de statul membru din care provin. Nu vă este permis să faceți discriminări pe criterii de gen, rasă sau origine etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a putea lucra în țara dumneavoastră, personalul care și-a obținut calificările în altă țară din UE trebuie să se asigure că experiența și profesia sa sunt recunoscute în țara dumneavoastră. În acest sens, poate folosi de exemplu cardul profesional european.

Partajați această pagină: