Întreprinderi
Ultima verificare: 16/01/2023

Formulare standard în domeniul securității sociale

Formulare care atestă situația drepturilor dumneavoastră de securitate socială când vă deplasați în altă țară din UE

Veți avea nevoie de aceste formulare pentru a beneficia de prestațiile sociale care vi se cuvin în calitate de cetățean european care locuiește (a locuit) și/sau lucrează (a lucrat) în altă țară din UE.

Formularele sunt valabile atâta timp cât locuiți în UE cu forme legale – indiferent de cetățenie.

Formular

Scop

Autoritate emitentă și utilizare

A1(fostul

E 101

E 103)

Atestat privind legislația aplicabilă - confirmă faptul că vă achitați contribuțiile sociale în altă țară din UE, dacă sunteți detașat sau lucrați în mai multe țări în același timp.

Acest formular este emis de instituția de securitate socială în evidențele căreia figurați în țara de origine.

S1 en Document PDF(fostul

E 106,

E 109

și

E 121 - formular pe care unele instituții îl emit și în prezent)

Certificat care vă atestă dreptul la asistență medicală în țara în care locuiți, atunci când aceasta nu coincide cu țara în care sunteți asigurat. Necesar pentru lucrători detașați, lucrători transfrontalieri, pensionari, funcționari publici și membrii de familie aflați în întreținerea acestora.

Contactați casa de asigurări de sănătate pentru a afla ce instituție emite formularul S1

Depuneți formularul la orice casă de asigurări de sănătate din țara în care locuiți.

S2(fostul

E 112)

Autorizație care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte țări din UE sau AELS. Veți avea dreptul la același tratament ca și rezidenții țării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiți pe loc un procent din costuri.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneți formularul la casa de asigurări de sănătate din țara în care doriți să beneficiați de servicii medicale planificate.

S3

Certificat care vă atestă dreptul la asistență medicală în fosta țară în care ați lucrat. Util pentru lucrătorii transfrontalieri care nu mai sunt afiliați la sistemul de asigurări de sănătate din fosta țară în care au lucrat.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneți formularul la casa de asigurări de sănătate din țara în care ați muncit ca lucrător transfrontalier.

U1(fostul

E 301)

Atestat privind perioadele de cotizare care trebuie luate în calcul pentru acordarea indemnizației de șomaj.

Acest formular este emis de oficiul de ocupare a forței de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara/țările în care ați lucrat.

Depuneți formularul la oficiul național de ocupare a forței de muncă din țara în care doriți să primiți indemnizația de șomaj.

U2(fostul

E 303)

Autorizație care vă permite să primiți în continuare indemnizația de șomaj în timp ce vă căutați un loc de muncă în altă țară.

Acest formular este emis de oficiul de ocupare a forței de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara în care ați devenit șomer.

Depuneți formularul la oficiul național de ocupare a forței de muncă din țara în care vă căutați un loc de muncă.

U3

Formular care enumeră circumstanțele care ar putea afecta dreptul la prestații de șomaj. Acesta îi permite oficiului de ocupare a forței de muncă din țara care vă plătește indemnizația să afle ce schimbări ale situației dumneavoastră pot necesita revizuirea plăților respective.

Oficiul național de ocupare a forței de muncă din țara în care vă căutați un loc de muncă, în baza formularului U2.

DA1(fostul

E 123)

Formular care vă dă dreptul la servicii medicale în condiții speciale, aplicabile doar accidentelor la locul de muncă și bolilor ocupaționale, în altă țară din UE.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneți formularul la casa de asigurări de sănătate din țara în care locuiți.

P1

Rezumat reunind deciziile de pensionare emise de diferite instituții din țările UE în care ați solicitat pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș sau pensii de invaliditate.

Casa de pensii la care ați depus prima cerere de pensionare

Aceasta va emite formularul după ce va primi detaliile deciziilor luate de diferitele autorități care v-au analizat cererea.

Întrebări şi răspunsuri

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: