Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 16/01/2023

Egységes űrlapok a szociális biztonsággal kapcsolatos jogok gyakorlásához

Szociális biztonsági jogosultságokat igazoló űrlapok, amelyekre az Unión belül másik tagországba költöző uniós polgároknak szükségük lehet

Ezeknek az űrlapoknak a segítségével Ön érvényt szerezhet a jogainak azoknak az ellátásoknak a tekintetében, amelyek megilletik abban az esetben, ha uniós ország állampolgáraként egy másik EU-országban él vagy dolgozik, illetve élt vagy dolgozott korábban.

Az ezen az oldalon feltüntetett űrlapokat Ön – állampolgárságától függetlenül – akkor veheti igénybe, ha jogszerűen él valamelyik uniós országban.

Űrlap

Rendeltetés

Kiállító hatóság és használat

A1(korábban:

E 101

E 103)

Az alkalmazandó jogszabályok ismertetése. Hasznos annak igazolásához, hogy Ön egy másik uniós országban fizeti a társadalombiztosítási járulékokat – ha Ön kiküldött munkavállaló, vagy egyidejűleg több országban dolgozik.

Az űrlapot az a társadalombiztosítási szerv állítja ki, amelynél Ön nyilvántartásba van véve saját országában.

S1 en PDF-dokumentum(korábban:

E 106,

E 109

és

E 121 – néhány társadalombiztosítási szerv továbbra is kiállít ilyen űrlapot)

Egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása, ha Ön nem abban az országban él, ahol biztosítottnak minősül. Hasznos a kiküldött munkavállalók, a határ menti ingázók, a nyugdíjasok, a köztisztviselők és eltartott hozzátartozóik számára.

Érdeklődjön hazája egészségbiztosítási hatóságánál arról, hol tudja beszerezni az S1 űrlapot.

Az űrlapot bármelyik egészségbiztosítási hatósághoz benyújthatja abban az országban, ahol él.

S2(korábban:

E 112)

Az űrlap a tervezett gyógykezelésre való jogosultságot igazolja egy másik uniós vagy EFTA-országban. Ön ugyanolyan feltételekkel jogosult orvosi kezelésben részesülni, mint az adott ország állampolgárai. Ez azt is jelentheti, hogy Önnek a költségek bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot abban az országban kell benyújtani az egészségbiztosítási hatósághoz, ahol Ön kezelésben részesül.

S3

Az űrlap azt igazolja, hogy Ön jogosult egészségügyi ellátásra abban az országban, ahol korábban munkaviszonyban állt. Olyan, nyugdíjba vonult határ menti ingázók számára hasznos, akik már nem minősülnek biztosítottnak abban az országban, ahol korábban munkaviszonyban álltak.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot abban az országban kell benyújtani az egészségbiztosítási hatósághoz, ahol Ön korábban határ menti ingázóként dolgozott.

U1(korábban:

E 301)

Igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő biztosítási időszakokról

Az űrlapot annak az országnak (azoknak az országoknak) a foglalkoztatási szolgálata vagy illetékes társadalombiztosítási szerve bocsátja ki, ahol Ön utoljára munkaviszonyban állt, mielőtt munkanélkülivé vált.

Az űrlapot abban az országban kell benyújtania a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz, ahol a munkanélküli ellátásban részesülni szeretne.

U2(korábban:

E 303)

Engedély arra, hogy Ön továbbra is részesüljön munkanélküli ellátásban, miközben egy másik európai uniós országban keres állást.

Az űrlapot annak az országnak (azoknak az országoknak) a foglalkoztatási szolgálata vagy illetékes társadalombiztosítási szerve bocsátja ki, ahol Ön munkanélkülivé vált.

Az űrlapot abban az országban kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz benyújtania, ahol állást szeretne keresni.

U3

Azoknak a körülményeknek az ismertetése, amelyek a munkanélküli ellátásra való jogosultságot befolyásolhatják. Ez a dokumentum jelzi, hogy a munkakeresés helye szerinti ország foglalkoztatási szolgálata információkat továbbított az Ön helyzetére vonatkozóan azon ország foglalkoztatási szolgálatának, amelyiktől Ön munkanélküli ellátásban részesül. Ez az Ön munkanélküli ellátásának csökkenését vagy megszűnését eredményezheti.

Annak az országnak az állami foglalkoztatási szolgálata, ahol az U2 űrlap birtoában Ön állást keres.

DA1(korábban:

E 123)

Feljogosítja Ön arra, hogy a munkahelyi balesetre és foglalkozási megbetegedésre vonatkozó szabályok alapján gyógykezelésben részesüljön egy másik európai uniós országban.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot az Ön lakóhelye szerinti ország egészségbiztosítási hatóságához kell benyújtania.

P1

Nyugdíjhatározatok összefoglalója, amely alapján áttekintheti, milyen döntést hoztak az Ön ügyében azon európai uniós országok intézményei, amelyektől Ön öregségi nyugdíjat, túlélő hozzátartozói nyugdíjat vagy rokkantsági nyugdíjat igényelt.

Az a nyugdíjhatóság, amelyhez Ön nyugdíjigényét benyújtotta.

A hatóság azt követően állítja ki a dokumentumot, hogy az Ön igénylésével foglalkozó intézmények határozatairól részletes tájékoztatást kapott.

Gyakran feltett kérdések

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: