Podnikání
Poslední kontrola: 16/01/2023

Standardní formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

Formuláře stvrzující nárok na dávky sociálního zabezpečení v ostatních zemích EU

Využijí jich státní příslušníci zemí EU, kteří pobývají a/nebo pracují v jiné zemi Unie, popř. pokud v zahraničí pobývali či pracovali v minulosti.

Následující formuláře platí pro osoby, které se legálně zdržují na území některé z členských zemí EU, bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Formulář

Jeho účel

Vydávající orgán a použití

A1(dříve

E 101,

E 103)

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Stvrzuje, že platíte příspěvky na sociální zabezpečení v jiné členské zemi EU. Využijete ho například, když budete vysláni do zahraničí nebo pracujete v několika zemích současně.

Tento formulář vystavuje úřad sociálního zabezpečení , u něhož jste v domovské zemi zaregistrováni.

S1 en Dokument PDF(dříve

E 106,

E 109

a

E 121 – některé úřady ho i nadále vydávají)

Stvrzuje nárok na zdravotní péči v případě, že jste pojištěni v jiné zemi, než kde bydlíte. Poslouží především zaměstnancům vyslaným do zahraničí, přeshraničním pracovníkům, důchodcům, státním zaměstnancům a jimi vyživovaným osobám.

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, kde vám poradí, který úřad formulář S1 vydává.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště.

S2(dříve

E 112)

Potvrzení nároku na plánovanou zdravotní péči v jiné členské zemi EU nebo ESVO. Mělo by s vámi být nakládáno jako s obyvateli dané země. Může se stát, že část nákladů budete muset uhradit předem.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde vám má být zdravotní péče poskytnuta.

S3

Potvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni. Využijí ho bývalí přeshraniční pracovníci, kteří jsou v důchodu a nejsou již pojištěni v zemi, kde byli zaměstnáni.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte poskytovateli zdravotní péče v zemi, kde jste působili jako přeshraniční pracovník.

U1(dříve

E 301)

Potvrzení týkající se časových úseků, kdy osoba platila sociální pojištění a které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný úřad sociálního zabezpečení země či zemí, ve kterých jste naposledy pracovali.

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, ve které o dávky žádáte.

U2(dříve

E 303)

Povolení pro nepřetržité pobírání dávek v nezaměstnanosti během hledání práce v jiné zemi.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný úřad sociálního zabezpečení země, ve které jste se stali nezaměstnanými.

Formulář předložte na pracovním úřadě či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci.

U3

Okolnosti, které pravděpodobně ovlivní nárok na dávky v nezaměstnanosti. Informuje pracovní úřad nebo službu zaměstnanosti v zemi, která vyplácí dávky, o změně vaší situace, jež by mohla vést k přehodnocení vašeho nároku na dávky, popř. jejich výše.

Vydává veřejná služba zaměstnanosti země, kde si hledáte práci, na základě formuláře U2.

DA1(dříve

E 123)

Opravňuje vás k využívání lékařské péče v jiné zemi EU v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde pobýváte.

P1

Přehled rozhodnutí, která každá příslušná země EU, v níž jste zažádali o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, učinila ve věci vaší žádosti o důchod.

Vydává příslušný úřad důchodového zabezpečení, u něhož o důchod žádáte.

Příslušný orgán vydá přehled rozhodnutí poté, co obdrží rozhodnutí ostatních úřadů, které se vaší věcí zabývaly.

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: