Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 15/11/2017

Informační střediska – plánovaná lékařská péče v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Kontaktní místa v členských státech

V každém státě EU existuje alespoň jedno národní kontaktní místo (v některých existují i regionální nebo místní kanceláře), kde vám rádi zodpovědí případné dotazy týkající se organizace lékařské péče v zahraničí.

Zvolte zemi:

Ve vašem státě

Kontaktní místo ve vaší zemi vám podá informace o vašich právech souvisejících s čerpáním zdravotní péči v některé z dalších zemí EU a také o tom:

 • zda máte nárok na proplacení všech nákladů na tuto péči, nebo jen jejich části
 • které výkony jsou propláceny a jaký je limit proplácených nákladů
 • zda potřebujete mít předběžný souhlas ke zdravotnickému výkonu a jak o něj požádat
 • jak podat stížnost, pokud nebyla vaše práva respektována

V zemi, ve které chcete zdravotní péči podstoupit

Národní kontaktní místo vám může podat informace:

 • o systému zdravotní péče této země a o tom, jak je zajištěna kvalita, bezpečnost a dodržování příslušných norem
 • o tom, zda má konkrétní poskytovatel registraci a oprávnění poskytovat dané výkony a jaký systém kvality a bezpečnosti se na něho vztahuje
 • o tom, jaká jsou práva pacientů v dané zemi a co přesně můžete podniknout, pokud narazíte na problém nebo pokud nejste s poskytnutou péčí spokojeni

Zdravotní pojišťovny

Informace o vašem právu na plánovanou zdravotní péči v jiné zemi EU vám může rovněž poskytnout vaše zdravotní pojišťovna. Tam vás mohou zejména informovat o proplácení léčby, předběžném souhlasu ke zdravotnickému výkonu a také o případných omezeních týkajících se léčby v zahraničí.

Poskytovatelé zdravotní péče

Poskytovatel zdravotní péče (např. nemocnice, klinika či jiné léčebné zařízení) má povinnost vás informovat:

 • o různých způsobech léčení, zajišťování kvality a bezpečnosti, o svém oprávnění či registraci, abyste měli možnost se o své léčbě co nejlépe rozhodnout
 • o nákladech na léčení ještě před jeho zahájením – a po jeho skončení vám vystavit jasně strukturovanou fakturu pro snadnější proplacení nákladů
 • o tom, jaké má uzavřené pojištění zodpovědnosti za škody nebo jiné odpovídající pojištění
 • o různých možnostech úhrady nákladů na léčení (pokud existují)
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství