Podnikání
Poslední kontrola: 12/05/2022

Uznávání vysokoškolských diplomů

Uznávání není automatické

Pozor!

Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup. Pokud se hlásíte ke studiu v zahraničí, budete tak v některých případech muset splnit příslušný postup daného státu. Pokud již během studií doma víte, že budete chtít vyjet na studijní pobyt do zahraničí, ověřte si, zda vám tam diplom uznají.

Za národní vzdělávací systémy odpovídají samy členské státy, které přitom uplatňují různé vnitrostátní předpisy, a to i při rozhodování o uznávání akademických kvalifikací získaných v jiných zemích.

Ukázkový příběh

Uznají mi v zahraničí můj vysokoškolský diplom?

Kathrin dokončila vysokou školu v Německu. Pak odjela na postgraduální studium do Francie. Tam jí ale nechtěli diplom z Německa uznat a požadovali, aby jí kvalifikaci potvrdila nějaká francouzská univerzita. Věc tedy s jednou z francovských univerzit probrala a nakonec jí byla akademická hodnost uznána jako ekvivalent francouzské „licence". To je diplom, který se ve Francii uděluje už po třech letech studia, což úplně neodpovídá její kvalifikaci, která byla vyšší. Aby se mohla ve Francii přihlásit na postgraduální studium, musela tam tedy ještě dva roky studovat.

Nechte si provést porovnání

Ve většině případů lze získat tzv. „statement of comparability", což je porovnání toho, do jaké míry se daný diplom shoduje s ekvivalenty v členském státě, kde chcete studovat. O porovnání můžete požádat Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání en . Buď v domovské zemi, pokud se po studiích vracíte domů, nebo v jiné zemi EU, pokud se například ihned po studiích budete stěhovat za prací do zahraničí.

Podle toho, ve které zemi bude váš diplom posuzován a jaký bude účel posouzení, středisko ENIC/NARIC buď posouzení provede samo nebo o něj požádá příslušný orgán.

Před posouzením si nezapoměňte zjistit:

Pokud podklady dodáte ve formátu Europass (např. jako dodatek k diplomu), porovnávání vašich diplomů a následné uznání proběhne snáze.

Profesní kvalifikace

Pozor!

Tato stránka se týká uznávání akademických kvalifikací. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací členskými státy EU se řídí jiným souborem evropských předpisů. (Odborné kvalifikace jsou ty, které opravňují k výkonu konkrétní profese, např. práce zdravotní sestry.)

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: