Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/10/2017

Uznávání vysokoškolských diplomů

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Uznávání není automatické

Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup. Pokud se hlásíte ke studiu v zahraničí, budete tak v některých případech muset splnit příslušný postup daného státu. Pokud již během studií doma víte, že budete chtít vyjet na studijní pobyt do zahraničí, ověřte si, zda vám tam diplom uznají.

Za národní vzdělávací systémy odpovídají samy členské státy, které přitom uplatňují různé vnitrostátní předpisy, a to i při rozhodování o uznávání akademických kvalifikací získaných v jiných zemích.

Ukázkový příběh

Uznají mi v zahraničí můj vysokoškolský diplom?

Kathrin dokončila vysokou školu v Německu. Pak odjela na postgraduální studium do Francie. Tam jí ale nechtěli diplom z Německa uznat a požadovali, aby jí kvalifikaci potvrdila nějaká francouzská univerzita. Věc tedy s jednou z francovských univerzit probrala a nakonec jí byla akademická hodnost uznána jako ekvivalent francouzské „licence". To je diplom, který se ve Francii uděluje už po třech letech studia, což úplně neodpovídá její kvalifikaci, která byla vyšší. Aby se mohla ve Francii přihlásit na postgraduální studium, musela tam tedy ještě dva roky studovat.

Nechte si provést porovnání

Ve většině případů lze získat tzv. „statement of comparability", což je porovnání toho, do jaké míry se daný diplom shoduje s ekvivalenty v členském státě, kde chcete studovat. O porovnání můžete požádat Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzděláníEnglish. Buď v domovské zemi, pokud se po studiích vracíte domů, nebo v jiné zemi EU, pokud se například ihned po studiích budete stěhovat za prací do zahraničí.

Podle toho, ve které zemi bude váš diplom posuzován a jaký bude účel posouzení, středisko ENIC/NARIC buď posouzení provede samo nebo o něj požádá příslušný orgán.

Před posouzením si nezapoměňte zjistit:

 • kolik vás to bude stát (pokud se za tuto službu vybírá poplatek)
 • jak dlouho to bude trvat – posouzení může trvat od několika týdnů do několika měsíců, podle země, účelu a složitosti
 • jaký dokument poteřebujete na základě posouzení získat – zprávu o úplné ekvivalenci („full equivalency") nebo porovnávací zprávu („comparative report")
 • co lze dělat v případě, že s výsledkem posouzení nebude souhlasit (možnost odvolání)

Pokud podklady dodáte ve formátu Europass (např. jako dodatek k diplomu), porovnávání vašich diplomů a následné uznání proběhne snáze.

Profesní kvalifikace

Tato stránka se týká uznávání akademických kvalifikací. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací členskými státy EU se řídí jiným souborem evropských předpisů. (Odborné kvalifikace jsou ty, které opravňují k výkonu konkrétní profese, např. práce zdravotní sestry.)

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství