Podnikání
Poslední kontrola: 04/05/2020

Registrace pobytu rodinných příslušníků z EU v jiné zemi Unie

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Pokud se stěhujete do jiné země EU, mohou se vaši závislí rodinní příslušníci, kteří jsou občany EU, přestěhovat s vámi.

Po prvních 3 měsících v nové zemi budou muset svůj pobyt pravděpodobně nahlásit. Na základě toho jim bude vydán doklad o pobytu.

Jestliže nejde o závislé rodinné příslušníky, mohou se v nové zemi EU zaregistrovat na základě svých vlastních práv.

Doklady potřebné k vydání osvědčení o registraci

Vaši rodinní příslušníci budou k získání osvědčení o registraci od městského úřadu či místní policejní stanice potřebovat tyto dokumenty:

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Osvědčení o registraci bude okamžitě vydáno pro vaši manželku, manžela, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. Pro ostatní příbuzné by měly orgány o vydání osvědčení o registraci rozhodnout co nejdříve.

Poplatky

Náklady na vydání osvědčení o registraci by neměly přesáhnout částku, kterou musí zaplatit občané dané země za průkaz totožnosti nebo podobné dokumenty.

Platnost

Osvědčení o registraci má neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili případnou změnu bydliště.

Jak a kde se v jednotlivých zemích zaregistrovat

Další informace o tom, jak a kde zaregistrovat rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU, k pobytu v jiné zemi Unie:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Hostitelská země může vašim rodinným příslušníkům udělit pokutu, (nikoli je vyhostit), pokud:

  • svůj pobyt nenahlásí
  • nemají osvědčení o registraci a průkaz totožnosti nebo pas vždy u sebe

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Jak vašim rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, obstarat pobytovou kartu

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: