Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Registrace pobytu rodinných příslušníků z EU v jiné zemi Unie

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Pokud se stěhujete do jiné země EU, mohou se vaši závislí rodinní příslušníci, kteří jsou občany EU, přestěhovat s vámi.

Po prvních 3 měsících v nové zemi budou muset svůj pobyt pravděpodobně nahlásit. Na základě toho jim bude vydán doklad o pobytu.

Jestliže nejde o závislé rodinné příslušníky, mohou se v nové zemi EU zaregistrovat na základě svých vlastních práv.

Doklady potřebné k vydání osvědčení o registraci

Vaši rodinní příslušníci budou k získání osvědčení o registraci od městského úřadu či místní policejní stanice potřebovat tyto dokumenty:

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Osvědčení o registraci bude okamžitě vydáno pro vaši manželku, manžela, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. Pro ostatní příbuzné by měly orgány o vydání osvědčení o registraci rozhodnout co nejdříve.

Poplatky

Náklady na vydání osvědčení o registraci by neměly přesáhnout částku, kterou musí zaplatit občané dané země za průkaz totožnosti nebo podobné dokumenty.

Platnost

Osvědčení o registraci má neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili případnou změnu bydliště.

Jak a kde se v jednotlivých zemích zaregistrovat

Další informace o tom, jak a kde zaregistrovat rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU, k pobytu v jiné zemi Unie:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Hostitelská země může vašim rodinným příslušníkům udělit pokutu, (nikoli je vyhostit), pokud:

  • svůj pobyt nenahlásí
  • nemají osvědčení o registraci a průkaz totožnosti nebo pas vždy u sebe

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Jak vašim rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, obstarat pobytovou kartu

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: