Zakendoen
Laatste controle: 02/04/2022

Uw gezinsleden met een EU-paspoort inschrijven in een ander EU-land

Als u naar een ander EU-land verhuist, kunnen uw gezinsleden die een EU-paspoort hebben, met u meeverhuizen.

Na drie maanden in het nieuwe land moeten zij zich daar doorgaans inschrijven en een verklaring van inschrijving krijgen.

Als uw gezinsleden niet financieel afhankelijk van u zijn, kunnen zij zich zelfstandig inschrijven in hun nieuwe EU-land.

Benodigde documenten

Uw gezinsleden hebben de volgende documenten nodig om een verklaring van inschrijving te krijgen van de gemeente, politie of vreemdelingendienst:

Waarschuwing

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

De verklaring van inschrijving voor uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders moet onmiddellijk worden verstrekt. Voor andere familieleden moeten de autoriteiten zo snel mogelijk beslissen of ze een verklaring van inschrijving krijgen.

Kosten

De verklaring van inschrijving mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart voor onderdanen van het gastland.

Geldigheid

Het moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd). U moet wel eventuele adreswijzigingen aan de lokale autoriteiten doorgeven.

Waar en hoe inschrijven, informatie per land

Lees waar en hoe u uw gezinsleden die een EU-paspoort hebben, moet inschrijven in uw gastland:

Kies een land

Het gastland kan uw gezinsleden een boete geven (maar niet het land uitzetten) als zij:

Als u geen verklaring van inschrijving voor uw gezinsleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze hulpdienst.

Zie ook Een verblijfsvergunning aanvragen voor uw gezinsleden van buiten de EU

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: