Laatste controle: 02/05/2019

Werkzoekenden: verblijfsrecht

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land werk te gaan zoeken.

Als u in een ander EU-land werkt en u verliest uw baan of komt als zelfstandige zonder werk te zitten, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw recht op verblijf behouden.

Verhuisd naar een ander EU-land en op zoek naar uw eerste baan daar?

Als EU-onderdaan heeft u het recht om in een ander EU-land werk te gaan zoeken.

De eerste zes maanden

Houd uw nationale identiteitskaart (ID) of paspoort bij de hand

Als u minder dan 6 maanden in een ander EU-land blijft om werk te zoeken, heeft u alleen een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In die landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft, maar dat feit alleen is nooit een reden om u het land uit te zetten.

Controleer of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land
 • Polenplenpl
 • Portugalptenpt
 • Roemeniëroenro
 • Sloveniësi
 • Slowakijesk
 • Spanjeesenes
 • Tsjechiëczcsen
 • Verenigd Koninkrijkgben
 • Zwedenseensv

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Meldplicht

Als werkzoekende hoeft u zich de eerste 6 maanden niet in te schrijven.

In sommige EU-landen moet u zich wel binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten: meestal bij de gemeente of het plaatselijke politiebureau.

Lees meer over de meldplicht na aankomst.

Inschrijven bij de dienst voor arbeidsvoorziening

Als u uit uw eigen land een werkloosheidsuitkering krijgt, zult u zich in uw gastland moeten inschrijven bij het arbeidsbureau. U en uw gezinsleden vallen dan nog steeds onder de sociale zekerheid van uw eigen land, bijvoorbeeld wat de zorgverzekering betreft.

Maar ook als u geen werkloosheidsuitkering krijgt, valt u misschien toch nog onder de sociale zekerheid van uw eigen land. U kunt zich het best voor uw vertrek informeren.

Als u nog onder het stelsel van uw eigen land valt, verloopt de administratieve afwikkeling eenvoudiger als u een geldige Europese zorgpas (EHIC) heeft.

Voorbeeld

Marta is Portugese en is vier maanden geleden naar Spanje verhuisd om werk te zoeken. Ze woont bij een vriendin. Volgens de Spaanse politie moet zij zich inschrijven bij de gemeente. Ze zou ook moeten aantonen dat ze over genoeg geld beschikt om in haar onderhoud te voorzien.

Maar als werkzoekende heeft Marta het recht om minstens 6 maanden in Spanje te blijven zonder zich in te schrijven. Ze moet alleen bewijzen dat ze als werkzoekende actief op zoek is naar een baan. De Spaanse autoriteiten mogen haar niet vragen aan te tonen dat ze in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Na zes maanden nog steeds op zoek naar werk

Wie bepaalt of u langer mag blijven?

Als u na 6 maanden nog geen werk heeft gevonden, beslissen de nationale autoriteiten of u nog langer mag blijven.

Zij zullen u dan vragen aan te tonen dat:

 • u nog steeds actief op zoek bent naar een baan
 • u een goede kans maakt op werk

Maak daarom altijd kopieën van uw sollicitatiebrieven, de antwoorden daarop van werkgevers en de uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken e.d.

U bent niet verplicht zich in te schrijven bij het arbeidsbureau in uw gastland, tenzij u uw werkloosheidsuitkering "meeneemt" uit uw eigen land. Maar als u zich toch inschrijft, zal u dat zeker helpen te bewijzen dat u actief op zoek bent naar werk.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Het land kan u ook vragen te vertrekken als u niet kan aantonen dat u een realistische kans heeft op een baan.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Gelijke behandeling

Als werkzoekende heeft u recht op dezelfde behandeling als burgers van uw gastland wat betreft:

 • toegang tot de arbeidsmarkt
 • arbeidsbemiddeling

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun voor het zoeken naar werk, zoals laagrentende leningen voor bijscholing van werklozen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruime tijd in het land verblijft op zoek naar werk kan dan tellen als een werkelijke band.

Maar als werkzoekende heeft u geen recht op sociale uitkeringen waarvoor u geen premie heeft betaald.

Werk kwijt en u wilt toch in uw gastland blijven?

Als u in een ander EU-land werkt en u verliest uw baan of komt als zelfstandige zonder werk te zitten, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw recht op verblijf behouden.

Hoe lang u mag blijven hangt af van hoe lang u in uw gastland heeft gewerkt en het soort contract dat u had, voor u werkloos werd.

Als u tijdelijk niet in staat bent om te werken door een ziekte of ongeval, mag u blijven zolang u niet hersteld bent.

Minder dan een jaar gewerkt

Als u een vast contract had of als u een tijdelijk contract had voor minder dan een jaar maar uw baan kwijtraakt voordat die termijn is verstreken, mag u nog minstens 6 maanden in uw gastland blijven wonen, mits u op zoek gaat naar ander werk.

De termijn van 6 maanden gaat in op het moment dat uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

U moet zich inschrijven bij het arbeidsbureau als onvrijwillig werkloze op zoek naar werk.

Voorbeeld

Sabrina is een Duitse die in Griekenland in een klein hotel ging werken. Ze had een contract voor 9 maanden maar haar werkgever verbrak de overeenkomst al na 4 maanden. Nadat ze zich als onvrijwillig werkloze bij het Griekse arbeidsbureau had ingeschreven, kreeg ze toestemming om nog 6 maanden te blijven, mits ze op zoek ging naar een nieuwe baan.

Meer dan een jaar gewerkt

Als u uw baan verliest nadat u al langer dan een jaar in uw gastland heeft gewerkt, mag u daar blijven wonen, mits u zich als werkzoekende inschrijft en blijft voldoen aan de eisen voor werkzoekenden.

Om uw recht op verblijf in uw gastland te behouden als u uw baan verliest of als zelfstandige zonder werk komt te zitten, moet u zich in uw gastland bij het arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende.

U kunt blijven zolang u als werkzoekende bij het arbeidsbureau staat ingeschreven en u aan de eisen voor werkzoekenden blijft voldoen.

U volgt een beroepsopleiding?

Als u onvrijwillig werkloos wordt en een beroepsopleiding begint, mag u in uw gastland blijven zolang de opleiding duurt.

Als u vrijwillig werkloos bent geworden, mag u in uw gastland blijven zolang de opleiding duurt, mits die opleiding verband houdt met uw vorige baan.

Als dat niet het geval is, mag u in uw gastland blijven onder dezelfde voorwaarden als studenten.

Zie rechten en voorwaarden voor studenten.

Om in uw gastland te mogen blijven voor de volle duur van de beroepsopleiding, moet u zijn ingeschreven als werkzoekende bij de instanties in uw gastland. Dit geldt ook als u vrijwillig werkloos wordt.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw gastland mag blijven nadat u daar gewerkt heeft en uw werk kwijt bent geraakt, heeft u recht op dezelfde behandeling als de onderdanen van dat land: sociale voorzieningen, werk, salaris, arbeidsbemiddeling, enz.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: