Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 08/06/2022

Iskalci zaposlitve – pravica do prebivanja

Državljani EU imajo pravico, da se preselijo v drugo državo EU in tam iščejo zaposlitev.

Če ste delali v drugi državi EU in ste delo izgubili ali nimate več dela (če ste samozaposleni), lahko pod nekaterimi pogoji ohranite pravico, da tam prebivate.

Vaš primer:

Prvih šest mesecev

Prijava prihoda

Iskalcem zaposlitve prebivališča ni treba prijaviti prvih šest mesecev.

Vendar morate v nekaterih državah EU v razumnem obdobju svoj prihod prijaviti pri pristojnih organih: pogosto na upravni enoti ali lokalni policijski postaji.

Prijava pri zavodu za zaposlovanje

Če iz domače države prejemate nadomestilo za brezposelnost, se boste morali prijaviti pri zavodu za zaposlovanje v novi državi. Vi in vaša družina boste še vedno vključeni v sistem socialnega varstva domače države – denimo v zdravstveno zavarovanje.

Tudi če ne prejemate nadomestil za brezposelnost iz domače države, za vas lahko še vedno veljajo določila sistema socialne varnosti domače države: preverite pri organu za socialno varstvo v domači državi.

Če ste med bivanjem v tujini še vedno zdravstveno zavarovani doma, so lahko postopki v zvezi z zdravstveno oskrbo enostavnejši z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanjaOdpri na zunanji povezavi (EHIC).

Praktični primer

Takojšnja prijava prebivanja ni potrebna

Portugalka Marta se je pred štirimi meseci preselila v Španijo, kjer išče zaposlitev. Trenutno živi pri prijateljih. Španska policija je zahtevala, da prebivališče prijavi pri upravnem organu in dokaže, da ima zadostna finančna sredstva za prebivanje v Španiji.

Dejansko je kot iskalka zaposlitve upravičena, da vsaj šest mesecev prebiva v Španiji, ne da bi ji bilo treba prijaviti tamkajšnega prebivališča. Dokazati mora samo, da aktivno išče zaposlitev. Španski organi ne smejo zahtevati dokazila, da se lahko sama finančno preživlja.

Iskanje zaposlitve po šestih mesecih

Preverjanje vaše pravice do prebivanja

Če niste našli zaposlitve v prvih šestih mesecih vašega prebivanja v tuji državi, lahko nacionalni organi preučijo vašo pravico do podaljšanja prebivanja. Za to potrebujejo naslednja dokazila:

Vedno shranite kopije prošenj za službo, odgovorov morebitnih delodajalcev, povabil na razgovor in podobno.

Ni se vam treba prijaviti pri zavodu za zaposlovanje v novi državi, razen če prejemate nadomestilo za brezposelnost iz domače države. Če pa se prijavite, boste lažje dokazali, da aktivno iščete zaposlitev.

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo

Država gostiteljica lahko zahteva, da zapustite državo, če ne morete dokazati, da imate resnične možnosti za zaposlitev.

V izjemnih primerih vas lahko država gostiteljica izžene, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Enaka obravnava

Iskalci zaposlitve se obravnavajo enako kot državljani države gostiteljice glede:

V državi gostiteljici bodo morda počakali, dokler ne boste vzpostavili resnične povezave z lokalnim trgom delovne sile, preden vam bodo dodelili različne vrste finančne podpore pri iskanju zaposlitve – denimo posojila z nizkimi obrestmi za tečaje usposabljanja, če ste brezposelni. Bivanje v državi in iskanje zaposlitve v razumnem časovnem obdobju lahko štejeta za tako resnično povezavo.

Vendar pa med iskanjem zaposlitve nimate pravice do socialnih ugodnosti, za katere niste nič prispevali.

Če ste delali v drugi državi EU in ste delo izgubili ali nimate več dela (če ste samozaposleni), lahko pod nekaterimi pogoji ohranite pravico, da tam prebivate.

Kako dolgo lahko ostanete, je odvisno od tega, kako dolgo ste v tej državi delali in od vrste delovne pogodbe, preden ste delo izgubili.

Če zaradi bolezni ali nesreče začasno ne morete delati, lahko v državi gostiteljici ostanete toliko časa, kolikor je potrebno za zdravljenje.

Enaka obravnava

Ko po izgubi zaposlitve še naprej prebivate v državi gostiteljici, imate enake pravice kot državljani te države in tudi:

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo

V izjemnih primerih vas lahko država gostiteljica izžene, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje. Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Vaš primer:

Če ste imeli pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali pogodbo o zaposlitvi za določen čas in ste kljub temu zaposlitev izgubili pred koncem enoletnega obdobja, imate pravico, da v državi gostiteljici ostanete vsaj še šest mesecev, če seveda iščete zaposlitev.

Šestmesečno obdobje se začne z datumom prenehanja vaše pogodbe.

Pri zavodu za zaposlovanje morate prijaviti neprostovoljno brezposelnost in nadaljevati z iskanjem zaposlitve.

Praktični primer

V tujini lahko ostanete tudi po izgubi zaposlitve

Sabrina je nemška državljanka, ki je odšla v Grčijo, kjer naj bi delala v majhnem hotelu. Imela je 9-mesečno pogodbo, vendar je njen delodajalec pogodbo prekinil po prvih štirih mesecih. Pri grškem zavodu za zaposlovanje je prijavila neprostovoljno brezposelnost in dobila dovoljenje, da lahko v Grčiji ostane nadaljnjih šest mesecev ter išče novo zaposlitev.

Če ste zaposlitev v novi državi izgubili po več kot enem letu, imate pravico, da v tej državi še naprej prebivate, če ste se prijavili kot iskalec zaposlitve in še naprej izpolnjujete pogoje, ki veljajo za iskalce zaposlitve.

Če želite obdržati pravico do prebivanja v državi gostiteljici tudi potem, ko izgubite zaposlitev ali niste več poklicno aktivni (samozaposleni), se morate prijaviti kot iskalec zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje v tej državi gostiteljici.

Ostanete lahko, dokler ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje in izpolnjujete pogoje, ki veljajo za iskalce zaposlitve.

Če ste neprostovoljno brezposelni in začenjate poklicno usposabljanje, imate med obdobjem usposabljanja pravico do prebivanja v novi državi.

Če ste prostovoljno brezposelni, lahko v novi državi prebivate med obdobjem usposabljanja samo, če je usposabljanje povezano s prejšnjo zaposlitvijo.

Če ni, lahko v novi državi prebivate pod enakimi pogoji kot študenti.

Več o pravicah in pogojih, ki veljajo za študente.

Med poklicnim usposabljanjem lahko pravico do prebivanja v novi državi ohranite, če se pri ustreznih organih v državi gostiteljici najprej prijavite kot iskalec zaposlitve. To velja tudi, če ste prostovoljno brezposelni.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: