Nazadnje pregledano: 20/07/2022

Potrošniške pogodbe in garancije

Pri potrošniških pogodbah, ki jih sklepate s strankami, morate upoštevati zahteve EU in nacionalne zahteve glede poštenosti in transparentnosti pogodb. V pogodbe ne vstavljajte nepoštenih pogojev. Spoznajte tudi portal potrošniškega prava za podjetja.

Preverite svoje dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz vaše pogodbe s kupcem, denimo 14 dni časa za razmislek pri prodaji na spletu, na daljavo ali zunaj prodajnih prostorov. Tudi informacije o zakonski garanciji in tržnih garancijah po državah EU.

V nekaterih primerih ste odškodninsko odgovorni za okvarjene izdelke, ki jih prodate. Ali veste, kako obvestiti pristojni organ o izdelku, ki ste ga prodali in ki po vašem mnenju ne izpolnjuje zahtev? Nevarni izdelki so evidentirani in jih lahko poiščete v bazi Safety Gate.

Daj to stran v skupno rabo: