Nazadnje pregledano: 13/02/2023

Razumna prilagoditev

V skladu s pravili EU mora delodajalec invalidnim delavcem zagotoviti razumno prilagoditev. Vse spremembe in s tem povezani stroški morajo biti realistični in podjetju ne smejo nalagati nesorazmernega bremena.

Kaj je razumna prilagoditev?

Razumna prilagoditev je vsaka sprememba delovnega mesta ali delovnega okolja, ki je potrebna, da se lahko invalid prijavi na delovno mesto, opravlja delo in napreduje na delovnem mestu ali se udeleži usposabljanja.

Razumna prilagoditev je namenjena kateremu koli zaposlenemu invalidu. Pravica do razumne prilagoditve velja za vse z delom povezane dejavnosti, zajete v zakonodaji EU, od postopka prijave na delovno mesto do odpovedi. Zajema tudi delovne pogoje in dodatne ugodnosti.

Vrste razumnih prilagoditev in primeri

Tehnične rešitve

Ureditev dela

Ukrepi usposabljanja

Ukrepi ozaveščanja

Za več informacij in dostop do nacionalnih portalov glej enako obravnavanje pri delu

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: