Nazadnje pregledano: 20/05/2020

Dokumenti in formalnosti

Ali ima brexit posledice za vas?

Overjene kopije in prevodi zapriseženih sodnih prevajalcev

Organi lahko od vas zahtevajo, da dokažete verodostojnost dokumentov, denimo potrdil o kvalifikaciji, z overjenimi kopijami in/ali prevodi zapriseženih sodnih prevajalcev.

Pristojni organi morajo sprejeti overjene prevode iz vseh držav EU. Organi ne smejo zahtevati overjenih prevodov osebne izkaznice, potnega lista ali drugih dokumentov, ki niso povezani z vašimi kvalifikacijami.

Jezikovni preskus

V vaši novi državi lahko od vas zahtevajo določeno znanje nacionalnega jezika/jezikov, zlasti če je tako znanje pomembno za opravljanje vašega poklica. Vendar pa take zahteve ne smejo presegati jezikovnega znanja, ki je objektivno potrebno za opravljanje vašega poklica.

Kolikor jezikovno znanje ni del vaše kvalifikacije, prijava za priznavanje poklicnih kvalifikacij in zahteva po dokazilu jezikovnega znanja nista povezani. Zaradi pomanjkljivega jezikovnega znanja vam torej priznanja poklicnih kvalifikacij ne morejo zavrniti ali odložiti.

Kaj je zadosten dokaz jezikovnega znanja

Svoje jezikovno znanje dokažete že z enim od naslednjih dokumentov:

Če ne morete predložiti nobenega od teh dokumentov, morda lahko zahtevajo, da opravite razgovor ali test (ustni in/ali pisni).

Pred začetkom dela

Ko vam v tuji državi priznajo kvalifikacije, vam morajo dovoliti tudi uporabo strokovnega ali znanstvenega naslova (in kratice) v jeziku matične države, ki ste ga imeli v matični državi, ter uporabo naziva poklica, ki se uporablja v tuji državi.

Če je v državi, kjer se želite zaposliti, za regulacijo vašega poklica pristojno združenje ali organizacija (to pogosto velja za odvetnike in zdravnike), se boste morali včlaniti, da boste lahko uporabljali naziv poklica.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: