Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano : 09/03/2018

Poklicna združenja in zahteve glede znanja jezika

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
  • Publikacije EU o brexitu
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Naslovi in poklicna združenja

Ko vam v tuji državi priznajo kvalifikacije, vam morajo dovoliti tudi uporabo strokovnega ali znanstvenega naslova (in kratice), ki ste ga imeli v matični državi, ter uporabo naziva poklica, ki se uporablja v tuji državi.

Če je v državi, kjer se želite zaposliti, za regulacijo vašega poklica pristojno združenje ali organizacija, se boste morali včlaniti, da boste lahko uporabljali naziv poklica.

Še pred oddajo vloge za priznanje svojih kvalifikacij preberite Navodila za uporabnike: priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Jezikovni preskus

V tuji državi EU, kjer se želite zaposliti, lahko od vas zahtevajo dokazilo o znanju njihovega jezika.

Preskus znanja jezika mora biti povezan izključno z zaposlitvijo, tj. potrditev, da boste svoj poklic zmogli opravljati v tem jeziku.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: