Nazadnje pregledano: 10/07/2020

Pravice ladijskih potnikov

Potovanje in koronavirus

Pravice v primeru zamude in odpovedi

Pravila EU o pravicah ladijskih potnikov se običajno uporabljajo za potovanje z večino trajektov in potniških ladij za križarjenje po morju in celinskih plovnih poteh (reke, jezera, kanali) in kadar:

Ta pravila se ne uporabljajo za:

Prevoznik vam mora med potovanjem zagotoviti jasne in pravilne informacije o storitvi in vaših pravicah potnika, vključno z možnostjo dostopa za invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo. Te informacije bi morale biti na voljo tudi v obliki, ki je razumljiva invalidnim osebam.

Pravice v primeru nesreče na morju

Pravila EU zajemajo vašo prtljago, vaše vozilo in po potrebi opremo za gibanje v primeru nesreče na morju. Ta pravila določajo tudi obveznosti prevoznikov. Uporabljajo se za notranja potovanja po morju in za vsa mednarodna potovanja, če je:

Prevoznik vam mora zagotoviti jasne in ustrezne informacije o vaših pravicah pred potovanjem, če kupite vozovnico v državi EU, ali najpozneje ob odhodu, če potujete iz države zunaj EU.

Kaj se je zgodilo?

Kako uveljaviti svoje pravice?

Potovanje z ladjo je odpovedano

Če pride do zamude ali odpovedi potovanja s trajektom ali potniško ladjo za križarjenje, za katerega ste kupili vozovnico, vas mora prevoznik ali upravljavec terminala v 30 minutah od prvotno načrtovanega časa odhoda obvestiti o novem predvidenem času odhoda in prihoda. Obvestiti vas morajo tudi o vaših pravicah potnika.

Če je potovanje odpovedano, vam mora prevoznik ponuditi možnost izbire med:

ali

Če zaradi odpovedi zamudite povezano potovanje, mora prevoznik storiti vse, kar je v njegovi moči, da vas obvesti o drugih povezavah.

Upravičeni ste tudi do pomoči v obliki:

Do nastanitve niste upravičeni, če so odpoved povzročile težke vremenske razmere.

Zamuda pri odhodu ladje

Če pride do zamude ali odpovedi potovanja s trajektom ali potniško ladjo za križarjenje, za katerega ste kupili vozovnico, vas mora prevoznik ali upravljavec terminala v 30 minutah od prvotno načrtovanega časa odhoda obvestiti o novem predvidenem času odhoda in prihoda. Obvestiti vas morajo tudi o vaših pravicah potnika.

Če je zamuda daljša od 90 minut, vam bodo ponudili izbiro med:

ali

Upravičeni ste tudi do pomoči v obliki:

Do nastanitve niste upravičeni, če so odpoved povzročile težke vremenske razmere.

Zamuda pri prihodu ladje

Če ste v namembni kraj prispeli z več kot enourno zamudo, ste upravičeni do odškodnine. Znesek odškodnine je odvisen od dolžine zamude – najnižji je 25 % in najvišji 50 % cene vozovnice.

Do odškodnine niste upravičeni, če so zamudo povzročile težke vremenske razmere ali izredne razmere, denimo naravne nesreče (požari ali potresi) ali varnostne grožnje.

Izgubljena, zamujena ali poškodovana prtljaga

Če je vaša prtljaga in/ali vozilo izgubljena, zamujena ali poškodovana zaradi ladijske nesreče, imate pravico do odškodnine, ki vam jo prevoznik izplača v znesku do približno 2 700 evrov za kabinsko prtljago in 15 500 evrov za vozilo – to vključuje tudi morebitno prtljago v vozilu. Do odškodnine niste upravičeni, če prevoznik lahko dokaže, da ni kriv. Za izgubo ali poškodbo drugih vrednostnih predmetov (denimo denarja, nakita, umetniških del itd.) ste upravičeni do odškodnine v višini približno 4 100 evrov, če ste jih prevozniku zaupali v hrambo.

Pri poškodbi ali izgubi invalidskega vozička ali drugega pripomočka za gibanje ste upravičeni do nadomestila za stroške nadomestitve ali popravila.

Posebna pravila se uporabljajo za izgubo ali poškodbo denarja, tržnih vrednostnih papirjev, zlata, srebrnine, nakita, okraskov, umetniških del ali drugih dragocenosti.

V nesreči na morju ste bili poškodovani

Če ste v nesreči na morju poškodovani, ste upravičeni do odškodnine v višini približno 300 000 evrov, ki vam jo izplača prevoznik ali njegova zavarovalnica. Kadar je izguba ali škoda večja od tega zneska, se lahko odškodnina poveča na najvišji znesek približno 490 000 evrov. Če ste se poškodovali zaradi brodoloma, prevrnitve, trčenja, nasedanja ladje, eksplozije, požara na ladji ali okvare ladje, imate tudi pravico do predplačila za takojšnje potrebe v sorazmerju s škodo, ki ste jo utrpeli.

Do odškodnine niste upravičeni, če lahko prevoznik dokaže, da so nesrečo povzročile izredne razmere, denimo naravne nesreče ali varnostne grožnje, ki so zunaj njegovega nadzora.

Ste vzdrževani družinski član osebe, ki je umrla v nesreči na morju

Če ste vzdrževani družinski član osebe, ki je umrla v nesreči na morju, ste upravičeni do odškodnine v višini približno 300 000 evrov, ki vam jo izplača prevoznik ali njegova zavarovalnica. V nekaterih primerih se lahko odškodnina poveča do najvišjega zneska približno 490 000 evrov. Če je oseba umrla zaradi brodoloma, prevrnitve, trčenja, nasedanja ladje, eksplozije, požara na ladji ali okvare ladje, imate tudi pravico do predplačila za takojšnje potrebe v višini najmanj 21 000 evrov.

Do odškodnine niste upravičeni, če lahko prevoznik dokaže, da so nesrečo povzročile izredne razmere, denimo naravne nesreče ali varnostne grožnje, ki so zunaj njegovega nadzora.

Zahtevki v zvezi z zamudami in odpovedmi

Če menite, da vaše pravice niso bile spoštovane, se lahko v dveh mesecih od načrtovane storitve, med katero je prišlo do težave, pritožite pri prevozniku. Prevoznik se mora na vašo pritožbo odzvati v enem mesecu in vam dokončno odgovoriti najpozneje v dveh mesecih po prejemu pritožbe. Če z odgovorom niste zadovoljni, se lahko pritožite pri ustreznem nacionalnem organuen v vaši državi. Nacionalni organ bi vam moral zagotoviti nezavezujoče pravno mnenje, kako nadaljevati s pritožbo.

Za reševanje spora lahko uporabite tudi zunajsodni postopek prek organa za alternativno reševanje sporov (ARS). Če ste vozovnico kupili na spletu, lahko pritožbo vložite na platformi za spletno reševanje sporov (SRS)hr. Alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov sta na voljo samo rezidentom EU.

Sprožite lahko tudi uradni sodni postopek in v skladu s pravili EU vložite zahtevek za odškodnino v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Zahtevek lahko vložite tudi na sodiščih v državi, v kateri ima prevoznik sedež. Časovni roki za pritožbo zoper prevoznika na nacionalnem sodišču so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v vsaki državi EU.

Za pomoč in nasvet v zvezi z uveljavljanjem pravic ladijskih potnikov se lahko obrnete tudi na lokalni evropski potrošniški centeren.

Zahtevki v zvezi z nesrečami na morju

Izguba ali poškodovanje prtljage in vozil

V primeru izgube ali poškodbe kabinske prtljage in/ali vozila zaradi ladijske nesreče morate o tem pisno obvestiti prevoznika ali njegovega zastopnika. Najbolje je, da to storite, preden zapustite ladjo ali ko vam dostavijo prtljago. Prevoznika morate obvestiti najpozneje v 15 dneh po izkrcanju ladje ali dostavi prtljage, sicer boste izgubili pravico do odškodnine.

Sodni postopek morate začeti v dveh letih po datumu izkrcanja ali dve leti po datumu načrtovanega izkrcanja, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

Odškodninski zahtevek za kakršno koli izgubo ali poškodbo zaradi nesreče na morju lahko vložite na sodišču v državi:

  • v kateri ima prevoznik glavni kraj poslovanja ali stalno prebivališče, ali
  • v kateri je kraj odhoda ali cilj potovanja, ali
  • v kateri stalno prebivate – če tam prevoznik posluje in zanj veljajo zakoni te države, ali
  • v kateri je bila sklenjena pogodba o prevozu, če prevoznik tam posluje in zanj veljajo zakoni te države

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: