Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Pravice ladijskih potnikov

Ali ste vedeli, da imate tudi na potovanjih z ladjo v EU določene pravice?

Ne smejo vam na primer zaračunati višje cene za vozovnico zaradi vašega državljanstva ali države, kjer ste kupili vozovnico.

Poleg tega imate tudi v primeru težav določene pravice, denimo pri zamudi ali odpovedi potovanja.

Ta pravila veljajo:

Pravila ne veljajo za:

Odpoved ali zamuda

Če ima vaša ladja zamudo ali je potovanje odpovedano, imate med čakanjem pravico do ustreznih in pravočasnih informacij.

Če je potovanje odpovedano ali je zamuda daljša od 90 minut, boste imeli na izbiro:

Če je pri odhodu zamuda daljša od 90 minut, ste v večini primerov tudi upravičeni:

Če je pri prihodu na končni cilj zamuda daljša od ene ure, ste upravičeni do odškodnine, in sicer v višini 25 % ali 50 % cene vozovnice (odvisno od dolžine zamude).

Do odškodnine niste upravičeni, če je zamuda posledica izrednih vremenskih razmer ali naravne nesreče.

Pritožbe

Če menite, da je prišlo do kršitve vaših pravic, se lahko pri prevozniku pritožite v dveh mesecih po datumu dogodka. Prevoznik se mora v enem mesecu odzvati na pritožbo, v dveh mesecih po prejemu pritožbe pa vam mora dati svoj končni odgovor.

Če z odgovorom niste zadovoljni, se lahko obrnete na pristojni nacionalni organ en .

Nesreče na morju

Če ste v ladijski nesreči poškodovani, ste upravičeni do odškodnine, ki jo izplača prevoznik ali njegova zavarovalnica. V primeru smrti potnika so do odškodnine upravičeni dediči.

Od prevoznika lahko zahtevate tudi odškodnino za prtljago, vozila ali druge predmete, ki so bili poškodovani ali izgubljeni v ladijski nesreči.

Pri osebah z omejeno mobilnostjo odškodnina za izgubo ali poškodbo invalidskega vozička ali druge invalidske opreme krije celotni znesek popravila ali novega nakupa.

Pravico imate do akontacije odškodnine, ki jo prevoznik izplača za kritje najnujnejših potreb v primeru poškodbe ali smrti, ki je posledica:

Pritožbe

Zahtevek za odškodnino v primeru izgube ali škode zaradi nesreče na morju pošljite sodišču v državi:

Če je vaša prtljaga izgubljena ali poškodovana, morate o tem prevoznika obvestiti pisno. To je najbolje storiti, preden zapustite ladjo ali ko vam dostavijo prtljago. Če tega ne uspete, morate pritožbo poslati najkasneje v 15 dneh po izkrcanju ali dostavi prtljage, sicer boste izgubili pravico do odškodnine.

Na splošno je treba sodni postopek uveljavljanja pravice do odškodnine začeti v dveh letih po nesreči, čeprav je točen datum začetka teka roka odvisen od posameznega primera.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: