Nazadnje pregledano: 10/11/2022

O spletišču

Spletišče Your Europe vam bo v pomoč pri urejanju zadev v drugih evropskih državah,

in sicer pri selitvi, bivanju, študiju, delu in nakupovanju v tujini ali potovanju v tujino. Koristi tudi podjetjem pri poslovanju v tujini.

Državljani EU ter državljani Islandije, Lihtenštajna in Norveške imajo na teh področjih številne pravice. Vendar vseh pravic včasih ni mogoče uveljaviti, ker nekatere države določenih predpisov EU še ne izvajajo v celoti.

Vrste informacij

Na spletišču Your Europe boste našli:

Države in državljani

Informacije na tem spletišču so namenjene zlasti državljanom EU in njihovim družinskim članom (tudi družinskim članom iz držav zunaj EU).

Pravice EU, navedene na spletišču Your Europe, večinoma veljajo za vse države članice EUOdpri na zunanji povezavi ter za Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Včasih veljajo tudi za Švico, vendar ne vedno. Švica namreč z EU sodeluje samo na določenih področjih.

Na vsaki strani spletišča Your Europe so jasno navedene države ali državljani, na katere se informacije nanašajo.

Avtorji spletnih strani

Informacije na spletišču Your Europe urejajo ustrezne službe Evropske komisije. Vsebino posameznih spletnih strani dopolnijo tudi z informacijami, ki jih zagotavljajo nacionalni organi.

Spletišče ima dva razdelka:

Primeri v razdelku za državljane so resnične izkušnje državljanov EU, vendar z izmišljenim imenom in državljanstvom.

Jezikovna politika

Informacije so v vseh uradnih jezikih EU razen irščine .

Prevajanje poteka postopoma, zato bodo morda uporabniki morali kdaj nekoliko počakati na svojo jezikovno različico.

Informacije o posamezni državi bodo na voljo v uradnem jeziku države in angleščini.

Evropska komisija ni odgovorna za jezikovno politiko zunanjih spletišč.

Povezave na spletišče Your Europe

Pri dodajanju povezave na spletišče Your Europe upoštevajte naslednje pogoje:

Spoštovanje navedenih pogojev redno preverjamo.

Promocija spletišča Your Europe

Če želite promovirati spletišče Your Europe, lahko uporabite večjezično promocijsko gradivo en .

Varstvo osebnih podatkov

Spletišče Your Europe spoštuje zasebnost uporabnikov in predpise v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki urejajo spletišče Europa.

Če se boste na spletišču Your Europe obrnili na službo za pomoč, boste natančneje obveščeni o politiki varstva osebnih podatkov.