Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 26/07/2022

Veljavnost avtomobilskega zavarovanja v EU

Veljavnost obveznega in dodatnega zavarovanja

Ko boste svoje vozilo registrirali v državi EU, boste morali zavarovati avtomobilsko odgovornost. To obvezno zavarovanje je veljavno v vseh drugih državah EU. Zavarovanje krije materialno škodo in telesne poškode, ki jo s prometno nesrečo povzročimo komurkoli, razen vozniku. Zavarovanje ne krije drugih stroškov (npr. stroškov popravila lastnega vozila).

Sklenete lahko tudi dodatno, neobvezno zavarovanje za voznika in kaska, ki krije drugo škodo. To zavarovanje razširja kritje (npr. zajema poškodbe voznika, poškodbe vozila, krajo vozila in njegove vsebine, dejanja vandalizma in pravno zaščito).

V EU ni splošnih pravil glede dodatnega neobveznega avtomobilskega zavarovanja. Pred potovanjem v tujino preverite zavarovalne pogoje pri svoji zavarovalnici. Zavarovalnice lahko uporabijo različna pravila za različne države. Zavarovalno kritje lahko omejijo časovno (npr. en mesec v tujini) in geografsko (npr. v oddaljenosti 150 km od meje matične države) ali nekatere države izvzamejo iz nekaterih vrst tveganj (kot je kraja).

Avtomobilsko zavarovanje v državi gostiteljici

Svoje vozilo morate registrirati v državi, v kateri običajno prebivate. V državi gostiteljici vam avtomobila ni treba registrati, če lahko dokažete, da tam prebivate samo začasno, npr. kot študent.

Ob registraciji morate predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

Pristojni organi morajo sprejeti zavarovanje katere koli zavarovalnice:

Opozorilo

Pri svoji zavarovalnici morate preveriti, ali sklenjeno zavarovanje velja tudi v državi, v katero se boste preselili in kjer morate vozilo ponovno registrirati.

Načeloma lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje v državi EU, ki ni država vašega prebivališča. Vendar ne pozabite preveriti, ali zavarovalnica ponuja mednarodne storitve.

Praktični primer

Ali je zavarovanje, sklenjeno v domovini, veljavno v tujini?

Marko iz Slovenije se namerava preseliti na Irsko. S seboj bo odpeljal tudi avtomobil, za katerega ima sklenjeno običajno slovensko zavarovalno polico.

Na Irskem bo moral svoj avtomobil registrirati pri tamkajšnjih organih in ugotoviti, ali lahko uporablja slovensko zavarovanje. V nasprotnem primeru bo moral pri irski zavarovalnici skleniti novo zavarovanje.

Več o predpisih držav članic v zvezi z avtomobilskim zavarovanjem:

Izberite državo

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Sklenitev novega zavarovanja v tujini

Če vaše zavarovanje ne velja v državi, kamor se boste preselili, oziroma ne bo več veljalo, ko boste tam vozilo ponovno registrirali, se obrnite na nacionalno poslovalnico za zeleno karto oz. informacijski center, kjer vam bodo povedali, katere zavarovalnice ponujajo avtomobilsko zavarovanje v tej državi.

Zavarovalne premije in preteklo škodno dogajanje

Premije avtomobilskih zavarovanj se v EU razlikujejo, predvsem zaradi razlik v nacionalnem pogodbenem pravu, ocen tveganja ter odškodninskih shem oziroma zapletenega in dragega mednarodnega upravljanja odškodninskih zahtevkov.

V nekaterih državah EU so lahko zavarovalne premije odvisne od preteklega škodnega dogajanja. Mogoče poznate sistem premijskega popusta oziroma sistem bonus-malus. Če v preteklem letu niste vložili škodnega zahtevka, vam lahko pri vaši zavarovalnici dajo popust, ko boste obnovili zavarovalno pogodbo. Če pa ste vložili zahtevek, boste morda morali plačati več.

Zavarovalnico lahko kadarkoli zaprositeza evidenco o svojih preteklih škodnih zahtevkih. Potrdilo vam mora izdati v 15 dneh.

Če želite skleniti novo zavarovanje v drugi državi EU, novi zavarovalnici pri izračunu višine zavarovalne premije ni treba upoštevati vašega preteklega škodnega dogajanja ali morebitnega popusta, do katerega bi bili upravičeni.

Opozorilo

Nekatere zavarovalnice bodo upoštevale vaše preteklo škodno dogajanje, zato se pozanimajte pri različnih zavarovalnicah.

Praktični primer

V domovini imam premijski popust. Zakaj mi je tuja zavarovalnica izračunala višjo premijo?

Rosa se je pred kratkim iz Italije preselila v Francijo. Voznica je že 10 let in v tem času ni imela nobene prometne nesreče, zato so bile njene zavarovalne premije v Italiji dokaj nizke.

Več francoskih zavarovalnic ni hotelo upoštevati njenega brezškodnega dogajanja v Italiji, zato je nadaljevala z iskanjem boljše ponudbe. Naposled je našla zavarovalnico, ki ji je bila pripravljena priznati nižjo zavarovalno premijo.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: