Nazadnje pregledano: 03/04/2020

Priznavanje univerzitetnih diplom

Ali ima brexit posledice za vas?

Priznavanje diplom ni samodejno

Priznavanje univerzitetnih diplom v Evropski uniji ni samodejno. Če želite na podiplomski študij v drugo državo EU, boste tam verjetno morali opraviti uradni postopek priznavanja diplome. Še pred nameravanim odhodom se je dobro pozanimati, ali vam bodo priznali diplomo.

Šolstvo je v pristojnosti držav EU. Vsaka ima svoje predpise tudi glede priznavanja tuje univerzitetne izobrazbe.

Praktični primer

Pozanimajte se, kako bo z vašo diplomo v drugi državi

Kathrin je študij končala v Nemčiji. Nato je odšla v Francijo na podiplomski študij, vendar ji tamkajšnji organi niso hoteli priznati diplome in so zahtevali od nje diplomo francoske univerze. Na francoski univerzi so ji bili pripravljeni priznati licenco, tj. diplomo, ki jo v francoskem sistemu izdajo po končanem triletnem študiju. Čeprav je bil Kathrinin študij v Nemčiji daljši in obsežnejši, je morala na francoski univerzi končati še dveletni dodiplomski študij, preden je lahko vpisala želenega podiplomskega.

"Primerjava" diplom

V večini primerov lahko študenti zahtevajo „potrdilo o primerljivosti" svoje univerzitetne diplome z diplomami v državi EU, v kateri želijo nadaljevati študij. Za potrdilo zaprosite na centru ENIC/NARICen v državi, v kateri želite uveljaviti svojo diplomo, tj. v domovini, če se po študiju v tujini vračate domov, ali v drugi državi EU, če se tja selite zaradi dela ali študija.

Diplomo bodo na centru ENIC/NARIC ovrednotili sami ali jo predali pristojnemu organu, odvisno od države, v kateri bodo ovrednotili vašo diplomo, in od namena vrednotenja.

Preden zaprosite za vrednotenje diplome, se prepričajte:

Z dokumenti Europass (kot je denimo priloga k diplomi) bo postopek primerjave in priznavanja diplome hitrejši.

Poklicne kvalifikacije

Na tej strani govorimo samo o priznavanju univerzitetnih diplom. Priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami EU, tj. stopnje izobrazbe, ki je potrebna za opravljanje določenega poklica (npr. medicinske sestre ali odvetnika), urejajo druga pravila EU.

Pogosta vprašanja

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: