Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 04/05/2020

Postopki in dokumenti za registracijo vozila

Ali ima brexit posledice za vas?

V EU na splošno velja, da morate vozilo registrirati v državi, v kateri navadno prebivate.

Registracija vozil ni urejena z zakonodajo EU. V nadaljevanju povzemamo praktično ureditev tega področja v številnih državah EU.

Preverite veljavne predpise v vaši državi in državi, v katero se selite.

Izberite državo
 • Islandija *is
 • Italijaitenit
 • Latvija *lv
 • Lihtenštajn *li
 • Litva *lt
 • Luksemburgludeenfr
 • Madžarskahuenhu
 • Maltamtenmt
 • Nemčijadedeen
 • Nizozemskanlennl
 • Norveškanoen

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Ob registraciji vozila potrebujete več dokumentov.

Potrdilo o tehničnem pregledu in dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila

Lastnik avtomobila je odgovoren za to, da je njegovo vozilo tehnično brezhibno. Na tehnični pregled ga mora peljati po 4 letih od prve registracije, nato pa vsaki dve leti.

Če se preselite v drugo državo EU in želite tam ponovno registrirati avtomobil, boste morali pristojnemu organu predložiti dokazilo, da je vaše vozilo v državi vašega prejšnjega prebivališča uspešno opravilo tehnični pregled.

Pogostost tehničnih pregledov se po državah razlikuje.

Dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu mora biti vidno nameščeno v avtomobilu in vsebovati podatke s tehničnega pregleda, identifikacijsko številko vozila, datum naslednjega pregleda. Veljavnost potrdila o tehničnem pregledu vozila mora biti priznana, tudi če avto zamenja lastnika.

Prometno dovoljenje

Ko v EU registrirate avto, vam organ izda prometno dovoljenje. Prometno dovoljenje ima enega ali dva dela, odvisno od nacionalnih predpisov države. Druge države EU morajo priznati vaše prometno dovoljenje, če odpotujete ali se preselite v tujino. Če morate v drugi državi EU ponovno registrirati avtomobil, morate pristojnim organom za registracijo predložiti prvotno prometno dovoljenje. Če je vaše prometno dovoljenje dvodelno, morate predložiti oba dela. V nekaterih državah EU lahko pri ponovni registraciji vozila zahtevajo še druge dokumente, zato je dobro preveriti, kateri dokumenti so obvezni v vaši novi državi.

Ko potujete v tujino ali se tja preselite, imejte prometno dovoljenje pri sebi. Če ima dokument dva dela, zadošča 1. del.

Dokazilo o lastništvu

Pristojni organi lahko zahtevajo dokazilo, da ste zakoniti lastnik vozila. Na računu, ki potrjuje nakup vozila, mora biti jasno navedena identifikacijska številka za DDV trgovca z avtomobili.

Dokazilo o plačilu davka na dodano vrednost (DDV)

Ko registrirate avtomobil, lahko nacionalni organ preveri, ali je bil davek na dodano vrednost pravilno plačan. Predpisi o plačilu DDV so različni glede na to, ali gre za novo ali rabljeno vozilo in ali ste vozilo kupili pri poklicnem prodajalcu vozil ali od fizične osebe.

Za namene DDV velja avto za novega, če nima prevoženih več kot 6 000 km ALI se ne uporablja dlje kot 6 mesecev. Preverite, kje morate plačati DDV za avtomobil, kupljen v drugi državi EU.

Dokazilo o zavarovanju

Ob registraciji morate predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Pristojni organi morajo sprejeti zavarovanje vsake zavarovalnice:

Potrdilo o skladnosti za nova vozila

Potrdilo o skladnosti izda proizvajalec in potrjuje, da tehnične lastnosti vozila izpolnjujejo varnostne in okoljske standarde. V veljavi sta dve vrsti potrdil o skladnosti: evropsko (ES-izjava) in nacionalno.

ES-izjava o skladnosti vozila

ES-izjava o skladnosti velja v vseh državah EU. Če ima vaše vozilo veljavno ES-izjavo, nacionalni organi ne smejo zahtevati nobene dodatne tehnične dokumentacije, razen če je bila po odpremi iz tovarne na vozilu izvedena sprememba oz. predelava (v tem primeru lahko zahtevajo ponovno odobritev vozila).

Nacionalno potrdilo o skladnosti

Potrdilo o skladnosti, ki ga izda nacionalni homologacijski organ, velja samo v državi izdaje. Običajno se uporablja za avtobuse, tovornjake, kombinirana vozila, priklopna vozila ter prirejena vozila, izdelana pred majem 2009, in starodobna vozila.

Če je vaše vozilo že registrirano in se preselite v drugo državo EU, bodo pristojni organi v tej državi pred ponovno registracijo od vas pogosto zahtevali nov tehnični pregled oziroma potrdila.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: