Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 22/02/2018

Postopki in dokumenti za registracijo vozila

Ne glede na to, v kateri državi EU živite, morate svoje vozilo registrirati v državi, v kateri imate stalno prebivališče .

Vozila običajno ne morete registrirati v državi, v kateri imate sekundarno prebivališče ali počitniško hišo.

Postopka registracije vozil ne ureja nobena zakonodaja na ravni EU. V nadaljevanju povzemamo praktično ureditev tega področja v številnih državah članicah.

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Za registracijo vozila potrebujete naslednje dokumente:

Potrdilo o skladnosti za nova vozila

Potrdilo o skladnosti, ki ga izda proizvajalec, potrjuje, da tehnične lastnosti vozila izpolnjujejo varnostne in okoljske standarde. V veljavi sta dve vrsti potrdil: enotno evropsko potrdilo (EU) o skladnosti in potrdilo, ki ga izda nacionalni homologacijski organ.

potrdilo EU o skladnosti

Evropsko potrdilo o skladnosti velja v vseh državah EU .

Če ima vaše vozilo veljavno evropsko potrdilo, nacionalni organi ne smejo zahtevati nobene dodatne tehnične dokumentacije, razen če je bila po odpremi iz tovarne na vozilu izvedena sprememba oz. predelava (v tem primeru lahko zahtevajo ponovno odobritev vozila).

Nacionalno potrdilo o skladnosti

Potrdilo o skladnosti, ki ga izda nacionalni homologacijski organ velja samo v državi izdaje.

Običajno se uporablja za avtobuse, tovornjake, kombinirana vozila, priklopna vozila ter prirejena vozila, predelana pred majem 2009, in starodobna vozila.

Če je vaše vozilo že registrirano in se preselite v drugo državo EU, bodo pristojni organi v tej državi običajno zahtevali, da pred ponovno registracijo opravite tehnični pregled oziroma jim predložite veljavno potrdilo o skladnosti.

Potrdilo o registraciji vozila, ki je že bilo registrirano

Kadar želite v drugi državi EU registrirati vozilo, ki ste ga sami že registrirali oziroma ga je registriral prejšnji lastnik, morate pristojnemu organu predložiti prejšnje potrdilo o registraciji.

To potrdilo vsebuje uporabne podatke o vozilu, zato bo registracijski postopek hitrejši in učinkovitejši.

Dokazilo o zavarovanju

Ob registraciji morate predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

Pristojni organi morajo sprejeti zavarovanje katere koli zavarovalnice:

  • s sedežem ali poslovalnico v tej državi,
  • ki nima poslovalnice v tej državi, vendar ima dovoljenje za poslovanje v njej.

Dokazilo o lastništvu

Pristojni organi lahko zahtevajo dokazilo, ki potrjuje, da ste zakoniti lastnik vozila. Na računu o nakupu vozila mora biti jasno navedena davčna številka trgovca z avtomobili.

Dokazilo o plačilu davka na dodano vrednost (DDV)

Nacionalni organi lahko v postopku registracije vozila preverijo, ali je bil davek na dodano vrednost pravilno plačan.

Pravila za plačilo DDV so različna glede na to, ali gre za novo ali rabljeno vozilo in ali ste vozilo kupili pri poklicnem prodajalcu vozil ali od fizične osebe.

Za namene DDV velja avto za novega, če nima prevoženih več kot 6 000 km ALI se ne uporablja dlje kot 6 mesecev.   

Preverite, če morate plačati DDV za avtomobil, kupljen v drugi državi EU.

Dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu

Pristojni organi države, v kateri želite registrirati svoje vozilo, lahko zahtevajo, da opravite tehnični pregled vozila.

Vendar morajo priznati potrdilo o tehničnem pregledu, ki je bilo izdano v drugi državi EU.

Plačilo registracije vozila/cestne takse

Registracije vozil in cestnih taks ne ureja nobena zakonodaja na ravni EU. Davek na registracijo vozila in cestno takso boste morali plačati v skladu s predpisi države, v kateri prebivate oziroma kamor se selite.

Pri selitvi v drugo državo ter ob izpolnjevanju ustreznih pogojev in rokov, vam morda ne bo treba plačati davka na registracijo vozila.

Preden se preselite v novo državo, se obrnite na pristojne nacionalne organe.

Praktični primer

Uredite stvari pravočasno in prihranite denar.

Po 30 letih dela v Nemčiji sta se Alex in Flora nedavno upokojila. Zdaj bi se rada preselila na Portugalsko in s seboj odpeljala tudi avtomobil.

Na Portugalskem sta oproščena plačila portugalskega davka na registracijo vozila (ISV), če avtomobil registrirata v 6 mesecih po odhodu iz Nemčije. Portugalski organi zahtevajo samo potrdilo nemških organov, na katerem je naveden datum odhoda iz države.

Ker je portugalski davek na registracijo vozila zelo visok, se Alexu in Flori nedvomno splača avtomobil pravočasno registrati.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje