Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Auto registreerimine: dokumendid ja formaalsused

Üldjuhul peate ELis registreerima oma auto selles riigis, kus on teie alaline elukoht.

Ühtsed ELi õigusaktid sõiduki registreerimise kohta puuduvad. Järgmine teave kajastab paljudes ELi riikides kohaldatavaid tavasid.

Saate tutvuda eeskirjadega, mida kohaldatakse teie koduriigis ja riigis, kuhu te elama asute.

Valige riik

Auto registreerimiseks peate esitama erinevad dokumendid.

Tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart ja tehnoülevaatuse tõend

Auto omanikuna olete vastutav selle eest, et teie auto vastab tehnonõuetele ja on sõidukorras, ning teie sõiduk peab läbima tehnoülevaatuse neli aastat pärast selle esmaregistreerimist ning hiljem iga kahe aasta järel.

Kui kolite teise ELi riiki ja soovite oma autot seal ümber registreerida, peate esitama ametiasutustele tõendi selle kohta, et teie sõiduk on läbinud tehnoülevaatuse teie endises elukohariigis.

Hoiatus

Kontrollimissagedus võib liikmesriigiti erineda.

Tehnoülevaatuse tõend peab olema teie autos nähtaval kohalning see peab hõlmama ülevaatuse tulemusi, sõidukiandmeid ja järgmise ülevaatuse kuupäeva. Tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart peaks kehtima ka juhul, kui sõiduki omanik vahetub.

Registreerimistunnistus

Kui registreerite oma auto ELis, väljastavad ametiasutused teile sõiduki registreerimistunnistuse. Registreerimistunnistusel on üks või kaks osa – see sõltub teie riigi eeskirjadest. Teie sõiduki registreerimistunnistust peavad tunnistama ka teised ELi riigid, kui reisite või asute teise ELi riiki elama. Kui peate oma auto teises ELi riigis ümber registreerima, peate oma uues koduriigis registreerimisega tegelevatele ametiasutustele esitama sõiduki registreerimistunnistuse (originaali). Kui registreerimistunnistus koosneb kahest osast, peate esitama mõlemad osad. Mõned ELi riigid võivad enne teie auto registreerimist nõuda täiendavaid dokumente, seega peaksite tutvuma teie uue koduriigi konkreetsete nõuetega.

Sõiduki registreerimistunnistust peaksite kandma kaasas, kui autoga reisite või asute elama teise riiki. Kui registreerimistunnistus koosneb kahest osast, piisab sellest, kui kannate kaasas vaid I osa.

Sõiduki omandamist tõendavad dokumendid

Teilt võidakse nõuda tõendeid selle kohta, et olete sõiduki seaduslik omanik. Ostmist tõendavatel arvetel peaks olema selgelt märgitud müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Käibemaksu tasumist tõendav dokument

Riiklikel ametiasutustel on sõidukite registreerimisel õigus kontrollida, kas käibemaks on nõuetekohaselt tasutud. Käibemaksueeskirjad erinevad sõltuvalt sellest, kas teie auto on uus või kasutatud ning kas ostsite selle ametlikult edasimüüjalt või eraisikult.

Käibemaksu seisukohast on auto uus, kui selle läbisõit ei ole üle 6000 km VÕI see ei ole olnud kasutuses rohkem kui kuus kuud. Uurige järgi, millises riigis peate tasuma käibemaksu teisest ELi riigist ostetud auto puhul.

Tõend kindlustuskaitse kohta

Sõiduki registreerimisel peate esitama tõendi kehtiva kindlustuskaitse kohta. Ametiasutused peaksid aktsepteerima kindlustuskaitset, mida pakuvad kindlustusettevõtjad, mis

Uute autode puhul vastavussertifikaat

Vastavussertifikaadi väljastab tootja ning see tõendab, et sõiduki tehnilised omadused vastavad ohutus- ja keskkonnanõuetele. See võib olla kas Euroopa (EÜ) või riiklik sertifikaat.

EÜ vastavussertifikaat

EÜ vastavussertifikaat kehtib kõigis ELi riikides. Kui teil on kehtiv EÜ vastavussertifikaat, ei ole riiklikel ametiasutustel õigust nõuda teilt mingeid täiendavaid dokumente, v.a juhul, kui autot on pärast tehasest väljasaatmist muudetud – sellisel juhul võivad nad nõuda uue tüübikinnituse teostamist.

Riiklik vastavussertifikaat

Riiklik vastavussertifikaat kehtib vaid riigis, kus see on väljastatud. See väljastatakse üldjuhul enne 2009. aasta maid toodetud bussidele, veoautodele, kaubikutele, haagistele ja eritellimusel valmistatud sõidukitele või vanasõidukitele.

Kui teie auto on juba registreeritud ning te viite selle teise ELi riiki, nõuavad teie uue koduriigi ametiasutused enne selle ümber registreerimist sageli täiendavaid tehnokontrolle või sertifikaate.

Hoiatus

Sellel veebilehel esitatud teavet ei kohaldata ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike ja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike suhtes. Sellistel juhtudel kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: