Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/06/2017

Auto registreerimine: dokumendid ja formaalsused

Olenemata sellest, kus te ELis elate, peate oma auto registreerima selles riigis, kus on teie alaline elukoht .

Reeglina ei ole teil lubatud registreerida oma autot riigis, kus teil on lisaelukoht või suvekodu.

Ühtsed ELi õigusaktid sõiduki registreerimise kohta puuduvad. Järgnev teave kajastab paljudes liikmesriikides kohaldatavaid tavasid.

Valige riik
 • Rumeeniaenro
 • Saksamaa *
 • Slovakkia *
 • Sloveenia *
 • Soomeenfisv
 • Taanidaen
 • Tšehhi Vabariikcsen
 • Ungarienhu
 • Ühendkuningriiken

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Auto registreerimiseks peate esitama järgmised dokumendid.

Uute autode puhul vastavussertifikaat

Vastavussertifikaadi väljastab tootja ning see tõendab, et sõiduki tehnilised omadused vastavad ohutus- ja keskkonnanõuetele. See võib olla kas Euroopa (EÜ) või riiklik sertifikaat.

EÜ vastavussertifikaat

EÜ vastavussertifikaat kehtib kõigis ELi riikides .

Kui teil on kehtiv EÜ vastavussertifikaat, ei ole riiklikel ametiasutustel õigust nõuda teilt mingeid täiendavaid dokumente, v.a juhul, kui autot on pärast tehasest väljasaatmist muudetud (sellisel juhul võivad nad nõuda uue tüübikinnituse teostamist).

Riiklik vastavussertifikaat

Riiklik vastavussertifikaat kehtib vaid riigis, kus see on väljastatud.

See väljastatakse tavaliselt bussidele, veoautodele, kaubikutele, haagistele ja enne 2009. aasta maid eritellimusel valmistatud sõidukitele või vanasõidukitele.

Kui teie auto on juba registreeritud ning te viite selle teise ELi liikmesriiki, nõuavad teie uue asukohariigi ametiasutused enne selle registreerimist sageli täiendavaid tehnokontrolle või sertifikaate.

Juba registreeritud autode registreerimissertifikaat

Kui soovite registreerida auto, mis on teie või selle eelmise omaniku poolt juba mõnes teises ELi liikmesriigis registreeritud, peate vastavale asutusele esitama eelmise registreerimissertifikaadi.

Selles sisalduv teave kiirendab ja tõhustab registreerimist.

Tõend kindlustuskaitse kohta

Sõiduki registreerimisel peate esitama tõendi kehtiva kindlustuskaitse kohta.

Ametiasutused peaksid aktsepteerima iga kindlustusettevõtja pakutavat kindlustuskaitset:

 • kelle asukoht on asjaomases riigis või kellel on seal esindus;
 • kellel puudub asjaomases riigis esindus, kuid kellel on luba seal teenuseid pakkuda.

Sõiduki omandamist tõendavad dokumendid

Teilt võidakse nõuda tõendeid selle kohta, et olete sõiduki seaduslik omanik. Ostmist tõendavatel arvetel peaks olema selgelt märgitud müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Käibemaksu tasumist tõendav dokument

Riiklikel ametiasutustel on sõidukite registreerimisel õigus kontrollida, kas käibemaks on nõuetekohaselt tasutud.

Käibemaksueeskirjad erinevad sõltuvalt sellest, kas teie auto on uus või kasutatud ning kas ostsite selle ametlikult edasimüüjalt või eraisikult.

Käibemaksu seisukohast ei ole uue auto läbisõit üle 6000 km VÕI see ei ole olnud kasutuses rohkem kui kuus kuud.   

Uurige järgi, millises riigis peate tasuma käibemaksu teisest ELi liikmesriigist ostetud auto puhul.

Tehnoülevaatuse tõend

Selle riigi ametiasutused, kus te soovite oma sõiduki registreerida, võivad nõuda tehnoülevaatuse läbimist.

Nad on aga kohustatud tunnustama teises ELi liikmesriigis väljastatud tehnoülevaatuse kontrollkaarti.

Registreerimis- / liiklusmaksu tasumine

Ühtsed ELi õigusaktid sõiduki registreerimise ja liiklusmaksu kohta puuduvad. Peate need maksud tasuma vastavalt selle riigi seadustele, kus te elate või kuhu te elama asute.

Teil võib sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele, kui täidate asjakohased tingimused ja järgite ettenähtud tähtaegu.

Enne teise liikmesriiki elama asumist võtke ühendust sealsete riiklike ametiasutustegaEnglish.

Näide

Säästke raha, pidades kinni tähtaegadest!

Pärast 30 tööaastat Saksamaal jäid Alex ja Flora pensionile. Nad soovivad nüüd kolida Portugali ning võtta sinna kaasa oma auto.

Kui nad registreerivad oma auto kuue kuu jooksul pärast Saksamaalt lahkumist, ei pea nad Portugalis registreerimismaksu tasuma. Nad peavad Portugali ametiasutusele esitama Saksa ametiasutuse väljastatud tõendi, kuhu on märgitud nende riigist lahkumise kuupäev.

Kuna registreerimismaks võib Portugalis olla väga kõrge, tasub Alexil ja Floral oma auto kindlasti õigeaegselt registreerida.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid