Viimati ajakohastatud : 22/08/2018

Euroopa Parlamendi valimised

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kui olete mõnes teises ELi liikmesriigis elav ELi kodanik, siis on teil asjaomases riigis õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.

Valijate registrisse saamine

Kui soovite hääletada Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohariigis, peate avaldama soovi seda teha ning registreerima end asjaomase riigi valijate registris.

Uurige, kus ja kuidas saate end asukohamaal registreerida:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Parlamendi valimistel hääletajaks registreerimisel peate samuti deklareerima, et te hääletate neil valimistel vaid ühe korra.

Hääletamise tingimused

ELi kodanikuna hääletate samadel tingimustel, kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui asjaomase riigi kodanikelt nõutakse, et nad peavad hääletamiseks olema selles riigis teatava aja jooksu elanud, siis kehtib sama ka teie kohta.

Siiski tuleks arvesse võtta ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi liikmesriigis (mis ei ole teie koduriik).

Erieeskirju võidakse kohaldada ELi liikmesriikides, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast; sellisel juhul võib asjaomane riik nõuda, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemiseks oleksite selles riigis elanud kauem. Praegu kohaldatakse selliseid erieeskirju vaid Luksemburgis.

Kohustuslik hääletamine

Kui Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on teie uues elukohariigis kohustuslik, siis on teil pärast asjaomase riigi valijate registrisse kandmist kohustus hääletada - täpselt samamoodi nagu selle riigi kodanikelgi.

Hääletamine on kohustuslik järgmistes ELi liikmesriikides: Belgia, Kreeka, Küpros ja Luksemburg.

Valimistel kandideerimine

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks peate deklareerima, et teil on õigus valimistel osaleda ning et te ei kandideeri mõnes teises ELi liikmesriigis.

Euroopa Parlamendi valimistel saate hääletada ja kandideerida vaid ühes riigis.

Kui otsustate hääletada või kandideerida oma elukohariigis, ei saa te seda teha oma koduriigis.

Kandideerimise tingimused

ELi kodanikuna saate valimistel kandideerida samadel tingimustel, kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui asjaomase riigi kodanikelt nõutakse, et nad peavad kandideerimiseks olema selles riigis teatava aja jooksul elanud, siis kehtib sama ka teie kohta.

Siiski tuleks arvesse võtta ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi liikmesriigis (mis ei ole teie koduriik).

Erieeskirju võidakse kohaldada ELi liikmesriikides, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast; sellisel juhul võib asjaomane riik nõuda, et Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks oleksite selles riigis elanud kauem. Praegu kohaldatakse selliseid erieeskirju vaid Luksemburgis.

Täiendavalt hääletamisest ja kandidaadiks olemisest Teie asukohamaal:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: