Viimati ajakohastatud: 11/10/2022

Euroopa Parlamendi valimised

ELi kodanikuna on teil õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.

Hääletusõigus

Kui elate oma päritoluriigis, saate valida vaid neid kandidaate, kes Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivad teie riigis.

Kui olete elanike registrisse kantud ja elate mõnes teises ELi riigis, siis saate:

Hoiatus

Euroopa Parlamendi valimistel saate anda vaid ühe hääle.

Teie elukohariigis võib valima minemiseks vajalik olla eelnev registreerimine riiklikus ametiasutuses, kus teid kantakse valijate nimekirja. Mõnes ELi riigis kantakse valijad automaatselt valijate nimekirja koos kandmisega elanike registrisse.

Kui valijate nimekirja kandmine on teie elukohariigis kohustuslik, kontrollige kindlasti varakult selle tähtaega, sest see erineb riigiti.

Valige allpool oma elukoht ja valimiseelistus ning kontrollige, kas peate oma nime valimisnimekirja kandma:

Kui elate väljaspool ELi, saate üldjuhul Euroopa Parlamendi valimistel hääletada oma päritoluriigi saatkonnas või konsulaadis.

Hoiatus

Kui olete Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küprose või Taani kodanik, ei saa te hääletada mujal kui oma päritoluriigis.

Valige riik

Enamikus ELi riikides kantakse teid automaatselt valijate nimekirja teie päritoluriigis.

Hoiatus

Küprose ja Iirimaa kodanikud peavad end valima minemiseks eelnevalt registreerima (vastavalt 1. aprilliks 2019 või 9. maiks 2019).

Lisateave Euroopa Parlamendi valimiste kohta teie päritoluriigis:

Valige riik

 

Kui elate oma päritoluriigis, kuid soovite valima minna teises ELi riigis, saate kohaldatavate eeskirjade kohta teavet küsida oma riigi valimiskomisjonilt.

Lisateave eri liikmesriikide õigusnormide kohta:

Valige riik

 

Kui elate teises ELi liikmesriigis, kuid soovite valida oma päritoluriigi kandidaate, peaksite kontrollima, kas olete endiselt valijate nimekirjas või peaksite end uuesti nimekirja kandma.

Eri ELi riikidel on välismaal elavate valijate jaoks erinevad võimalused. Olenevalt teie päritoluriigist olete kas:

Hoiatus

Kui olete Iirimaa, Malta, Slovakkia või Tšehhi Vabariigi kodanik ning te ei ela enam oma päritoluriigis, ei pruugi te saada Euroopa Parlamendi valimistel seal hääletada.

Hääletamiseks peate end registreerima oma päritoluriigi ametiasutuste juures. Valima saate minna kas oma päritoluriiki või selle saatkonda või konsulaati oma elukohariigis.

Valige riik

 

Eespool esitatud valikute loetelu ei ole ammendav. Mõnes ELi riigis võib olla veel hääletusvõimalusi, mida siin mainitud ei ole.

Lisateave 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta: Euroopa valimiste portaal.

Hääletamine teises ELi riigis

ELi kodanikuna saate oma hääle anda samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui teie elukohariigi kodanike suhtes kehtib nõue, et hääletamiseks peavad nad olema selles riigis teatava aja jooksu elanud, siis kehtib sama ka teie kohta. Teilt võidakse nõuda tõendit karistusregistrikande puudumise kohta.

Selle nõude täitmise arvestamisel tuleks aga arvesse võtta ka ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi riigis (mis ei ole teie päritoluriik).

Hoiatus

Erieeskirju kohaldatakse Luksemburgis, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast. Seepärast võib Luksemburg hääletusõiguse andmisel kohaldada pikemat riigis elamise nõuet – praegu on see viis aastat.

Kohustuslik hääletamine

Kui Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on teie elukohariigis kohustuslik ning peale selle riigi elanike registri on teid kantud ka valijate nimekirja, on teil sarnaselt selle riigi kodanikega kohustus valima minna.

Hoiatus

Valima minemine on kohustuslik Belgias, Bulgaarias, Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis.

Õigus valimistel kandideerida

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks peate deklareerima, et puuduvad teie kandideerimist takistavad asjaolud ning et te ei kandideeri mõnes teises ELi riigis. Teilt võidakse nõuda tõendit karistusregistrikande puudumise kohta.

Hoiatus

Euroopa Parlamendi valimistel saate kandideerida vaid ühes riigis.

Kui otsustate hääletada või kandideerida oma elukohariigis, ei saa te seda teha oma päritoluriigis.

Valimistel kandideerimise tingimused

ELi kodanikuna saate valimistel kandideerida samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud, kus te elate. Kui teie elukohariigi kodanike suhtes kehtib nõue, et Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks peavad nad olema selles riigis teatava aja jooksu elanud, siis kehtib sama ka teie kohta.

Selle nõude täitmise arvestamisel tuleks aga arvesse võtta ka ajavahemikke, mille jooksul olete elanud mõnes teises ELi riigis (mis ei ole teie päritoluriik).

Hoiatus

Erieeskirju kohaldatakse Luksemburgis, kus mittekodanikud moodustavad enam kui 20% kogu valijaskonnast. Seepärast võib Luksemburg kandideerimisõiguse andmisel kohaldada pikemat riigis elamise nõuet – praegu on see viis aastat.

Lisateave kandideerimise kohta teie elukohariigis:

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: