Viimati ajakohastatud: 09/02/2021

EMASis registreerimine

Mida Brexit mõjutab?

Seire teostamine teie ettevõtte keskkonnatoime üle ja selle süstemaatiline parandamine saab aidata teil vähendada energiatarbimist, tagada, et teie kasutatavad allikad on keskkonnasäästlikud, ning parandada teie mainet. Te saate taotleda oma ettevõtte registreerimist ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemisen (EMAS).

EMASis registreerimise eelised teie ettevõtte jaoks

EMAS saab aidata teie ettevõttel:

EMASis registreerimine on läbipaistevja keskkonnajuhtimissüsteemi kontrollib sõltumatu kolmas osapool, mis tagab kava usaldusväärsuse. Vaid registreeritud organisatsioonid saavad kasutada EMASi logo.

EMASis registreerimise nõuded

EMASis registreerimiseks peate võtma järgmisi meetmeiden:

EMASi rakendamisega seotud tehnilise toe ja teabe saamiseks saate võtta ühendust pädeva ametiasutusega teie riigis:

Valige riik:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgaariabgen
 • Eestieeen
 • Hispaaniaesen
 • Horvaatiacren
 • Iirimaaieen
 • Itaaliaiten
 • Kreekagren
 • Küproscyen
 • Leedulten
 • Luksemburgluen
 • Lätilven
 • Madalmaadnlen
 • Maltamten
 • Norranoen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Prantsusmaafren
 • Rootsiseen
 • Rumeeniaroen
 • Saksamaadeen
 • Slovakkiasken
 • Sloveeniasien
 • Soomefien
 • Taanidken
 • Tšehhiczen
 • Ungarihuen

Kas on veel küsimusi?

EMAS VKEdele

VKEdele on EMASis registreerimine kasulik mitmel moel:

mõned piirkonnad ja ELi riigid pakuvad teile EMASis registreerimise taotlemiseks rahalist toetustPDF-dokumenten . Selleks, et teada saada, kas teie riigis seda toetust võimaldatakse, võtke palun ühendust pädeva ametiasutusegaen teie riigis.

Kasutage olemasolevaid vahendeid ja abi

Kui teil on kavas taotleda EMASis registreerimist, saate kasutada EMASi rakendamiseks loodud terviklikku töövahendit EMAS Easy. EMAS Easy aitab teie ettevõttel EMASit rakendada viisil, mis võtab arvesse väikeste ettevõtete suurust, finantssuutlikkust ja ettevõtluskultuuri. Tutvuge EMAS Easy juhistega ja järgige EMASis registreerimise etappe.

VKEdele suunatud täiendava toe saamiseks vaadake palun jaotist EMAS VKEdeleen.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

EMASi kasutajatugiAva välislingina

Küsige abi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) kasutajatoelt

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: