Viimati ajakohastatud: 22/08/2022

EMASis registreerimine

Seire teostamine teie ettevõtte keskkonnatoime üle ja selle süstemaatiline parandamine saab aidata teil vähendada energiatarbimist, tagada, et teie kasutatavad allikad on keskkonnasäästlikud, ning parandada teie mainet. Te saate taotleda oma ettevõtte registreerimist ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis en (EMAS).

EMASis registreerimise eelised teie ettevõtte jaoks

EMAS saab aidata teie ettevõttel:

EMASis registreerimine on läbipaistevja keskkonnajuhtimissüsteemi kontrollib sõltumatu kolmas osapool, mis tagab kava usaldusväärsuse. Vaid registreeritud organisatsioonid saavad kasutada EMASi logo.

EMASis registreerimise nõuded

EMASis registreerimiseks peate võtma järgmisi meetmeid en :

EMASi rakendamisega seotud tehnilise toe ja teabe saamiseks saate võtta ühendust pädeva ametiasutusega teie riigis:

Valige riik

EMAS VKEdele

VKEdele on EMASis registreerimine kasulik mitmel moel:

mõned piirkonnad ja ELi riigid pakuvad teile EMASis registreerimise taotlemiseks rahalist toetust en en . Selleks, et teada saada, kas teie riigis seda toetust võimaldatakse, võtke palun ühendust pädeva ametiasutusega en teie riigis.

Kasutage olemasolevaid vahendeid ja abi

Kui teil on kavas taotleda EMASis registreerimist, saate kasutada EMASi rakendamiseks loodud terviklikku töövahendit EMAS Easy. EMAS Easy aitab teie ettevõttel EMASit rakendada viisil, mis võtab arvesse väikeste ettevõtete suurust, finantssuutlikkust ja ettevõtluskultuuri. Tutvuge EMAS Easy juhistega ja järgige EMASis registreerimise etappe.

VKEdele suunatud täiendava toe saamiseks vaadake palun jaotist EMAS VKEdele en .

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

EMASi kasutajatugi

Küsige abi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) kasutajatoelt

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: