Viimati ajakohastatud: 18/02/2020

Elukoha registreerimine välismaal

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Esimese 3 kuu jooksul, mil viibite oma uues elukohariigis, ei pea te ELi kodanikuna taotlema dokumenti, mis kinnitaks teie õigust asjaomases riigis elada. Mõned riigid nõuavad siiski, et teataksite saabudes oma riigis viibimisest.

Kui teie uues elukohariigis viibimisest on möödunud 3 kuud, võidakse teilt nõuda teie elukoha registreerimist asjaomase ametiasutuse juures (sageli on selleks linnavalitsus või kohalik politseijaoskond), et teile väljastataks registreerimistunnistus.

Selleks vajate kehtivat isikutunnistust või passi ning:

Muid dokumente te esitama ei pea.

End registreerides saate registreerimistunnistuse. Selle tunnistusega tõendatakse teie õigust elada oma uues elukohariigis.

Registreerimistunnistus tuleb teile väljastada kohe ning see ei tohiks maksta rohkem kui asjaomase riigi kodanikud maksavad oma isikutunnistuse eest.

Selle kehtivusaeg ei tohiks olla piiratud (seda ei pea uuendama), kuigi aadressi muutumisel peate võib-olla kohalikke ametiasutusi sellest teavitama.

Teave selle kohta, kus ja kuidas end vastuvõtvas riigis registreerida.

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Registreerimiskohustuse korral võidakse teile määrata trahv, kui te seda ei tee, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Paljudes riikides peate oma registreerimistunnistust või riiklikku isikutunnistust või passi kogu aeg endaga kaasas kandma. Kui jätate need koju, võidakse teile määrata trahv, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Kui teil on probleeme registreerimistunnistuse saamisega, saate ühendust võtta meie abiteenistustega .

Vt ka, kuidas:

Näide

Võite alustada töötamist ilma end registreerimata

Kurt on sakslane, kes asus elama Belgiasse, et töötada sealses ühisettevõttes sõltumatu advokaadina. Kui ta läks enda registreerimiseks linnavalitsususse, siis öeldi talle, et ta ei saa tööd alustada enne, kui ta on saanud registreerimistunnistuse.

See ei vasta tõele. ELi kodanikuna võib Kurt töötada füüsilisest isikust ettevõtjana, ilma et ta peaks ära ootama, millal ta saab kätte oma registreerimistunnistuse. Igal juhul peavad ametiasutused taotlemise korral registreerimistunnistuse väljastama viivitamata.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Jaga lehekülge: