Viimati ajakohastatud: 26/03/2019

Elukoha registreerimine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Esimese 3 kuu jooksul, mil viibite oma uues elukohariigis, ei pea te ELi kodanikuna taotlema dokumenti, mis kinnitaks teie õigust asjaomases riigis elada. Mõned riigid nõuavad siiski, et teataksite saabudes oma riigis viibimisest.

Kui teie uues elukohariigis viibimisest on möödunud 3 kuud, võidakse teilt nõuda teie elukoha registreerimist asjaomase ametiasutuse juures (sageli on selleks linnavalitsus või kohalik politseijaoskond), et teile väljastataks registreerimistunnistus.

Selleks vajate kehtivat isikutunnistust või passi ning:

Muid dokumente te esitama ei pea.

End registreerides saate registreerimistunnistuse. Selle tunnistusega tõendatakse teie õigust elada oma uues elukohariigis.

Registreerimistunnistus tuleb teile väljastada kohe ning see ei tohiks maksta rohkem kui asjaomase riigi kodanikud maksavad oma isikutunnistuse eest.

Selle kehtivusaeg ei tohiks olla piiratud (seda ei pea uuendama), kuigi aadressi muutumisel peate võib-olla kohalikke ametiasutusi sellest teavitama.

Teave selle kohta, kus ja kuidas end vastuvõtvas riigis registreerida.

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Registreerimiskohustuse korral võidakse teile määrata trahv, kui te seda ei tee, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Paljudes riikides peate oma registreerimistunnistust või riiklikku isikutunnistust või passi kogu aeg endaga kaasas kandma. Kui jätate need koju, võidakse teile määrata trahv, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Kui teil on probleeme registreerimistunnistuse saamisega, saate ühendust võtta meie abiteenistustega .

Vt ka, kuidas:

Näide

Võite alustada töötamist ilma end registreerimata

Kurt on sakslane, kes asus elama Belgiasse, et töötada sealses ühisettevõttes sõltumatu advokaadina. Kui ta läks enda registreerimiseks linnavalitsususse, siis öeldi talle, et ta ei saa tööd alustada enne, kui ta on saanud registreerimistunnistuse.

See ei vasta tõele. ELi kodanikuna võib Kurt töötada füüsilisest isikust ettevõtjana, ilma et ta peaks ära ootama, millal ta saab kätte oma registreerimistunnistuse. Igal juhul peavad ametiasutused taotlemise korral registreerimistunnistuse väljastama viivitamata.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: