Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 07/04/2022

Piiriülesed pärandid

Kui elate ühes ELi riigis, mis ei ole teie päritoluriik, kui omate vara enam kui ühes riigis või kui teie pereliige elas eelnevalt teises ELi liikmesriigis, kus ta suri, võib teil tekkida järgmisi küsimusi:

Rahvusvahelisi pärandeid käsitlevad ELi eeskirjad aitavad teil neile küsimustele vastuseid leida.

Lugege täiendavalt:

ELi pärandit käsitlevaid eeskirju kohaldatakse kõikides ELi liikmesriikides, välja Iirimaal ja Taanis: need ELi riigid otsustasid asjaomaste eeskirjade kohaldamisest kõrvale jääda. See tähendab, et ELi pärandieeskirju kohaldatakse juhul, kui teie pärandiga seonduvat menetleb asutus, mis asub mõnes ELi liikmesriigis (välja Iirimaal või Taanis).

Jaga lehekülge: