Viimati ajakohastatud: 04/01/2021

Tööload

Mida Brexit mõjutab?

ELi kodanikuna võite üldjuhul töötada igal pool ELis, vajamata selleks tööluba.

Füüsilisest isikust ettevõtjad ei vaja ELis kunagi tööluba.

Hoiatus

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

 

Töötamine Šveitsis

Suurem osa ELi kodanikest ei vaja Šveitsis töötamiseks tööluba. Piirangut kohaldatakse Horvaatia kodanike suhtes, kes vajavad ikka veel tööluba. Lisateave ELi kodanikuna Šveitsis töötamisefrdeiten kohta.

Vastavalt ELi ja Šveitsi vahel sõlmitud kokkuleppele isikute vaba liikumise kohta, võivad Šveitsi kodanikud ELis vabalt elada ja töötada.

Lisateave

Enne kui püüate tööle minna riiki, kus siiani kehtivad piirangud, peaksite otsima teavet kohaldatavate menetluste kohta.

Küsige nõu selle riigi tööturuasutuselt, kus te soovite töötada, või Euroopa töönõustajaltAva välislingina.

Kolmandate riikide kodanike tööload

Kolmanda riigi kodanikuna võib teil olla õigus töötada ELis ja saada töötingimuste osas ELi kodanikega võrdset kohtlemist. Need õigused sõltuvad teie kodakondsusest või teie staatusest ELi kodanike pereliikmetena.

Türgi kodanikud

Türgi kodanikuna sõltuvad teie õigused liikuda ja töötada ELis täielikult vastuvõtva ELi riigi siseriiklikest õigusnormidest. ELis seaduslikult tööle asudes on teil samad töötingimused nagu selle riigi kodanikel.

Teil on järgmised õigused:

Kodanikud riikidest, millel on ELiga kokkulepe

Teil on samasugused töötingimused kui vastuvõtva ELi riigi kodanikel, kui te olete ühe järgmiste riikide kodanik 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikien või:

Kodanikud riikidest, millel ELiga kokkulepet pole

Kui te olete sellise riigi kodanik, millel ELiga kokkulepet pole, sõltub teie õigus töötada ELi riigis asjaomase riigi õigusaktidest.

Kui teil on perekondlik suhe ELi kodanikuga, siis:

Lisateavet saate ELi sisserändeportaalistfrespten.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: