Viimati ajakohastatud: 06/05/2022

Vanemlik vastutus

Vanemana vastutate oma laste kasvatamise, hariduse ja vara eest. Samuti on teil õigus neid seaduslikult esindada.

Kõikides ELi riikides on emal automaatselt oma lapse eest vanemlik vastutus, nagu ka temaga abielus oleval isal. Enamikel juhtudel vastutavad mõlemad vanemad ühiselt.

Eeskirjad selle kohta, kas abielus mitteoleval isal on vanemlikud õigused ja kohustused, on riigiti erinevad.

Tutvuge vanemliku vastutuse eeskirjadega teie riigis:

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Horvaatiacret
 • Küproscyet
 • Tšehhiczet
 • Taanidken
 • Eestieeet
 • Soomefiet
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaadeet
 • Kreekagret
 • Ungarihuet
 • Iirimaaieet
 • Itaaliaitet
 • Lätilvet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Rumeeniaroet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Hispaaniaeset
 • Rootsiseet

Hooldus- ja külastusõigus

Eeskirjad hooldus- ja külastusõiguse kohta kehtestab iga ELi liikmesriik ise. Siseriiklike õigusaktidega määratakse kindlaks:

Kõik ELi liikmesriigid tunnustavad lapse õigust isiklikule suhtele ja otsesele kontaktile mõlema vanemaga, isegi kui vanemad elavad erinevates riikides.

Lahutuse või lahkumineku korral on oluline kindlaks määrata, kas laps elab ainult koos ühe vanemaga või vaheldumisi mõlema vanema juures. Selles tuleks teil endise partneriga kokkuleppele jõuda.

Kohtu poole pöördumine seoses hooldus- ja külastusõigusega

Kui te hooldus- või külastusõiguse suhtes kokkuleppele ei jõua, peate tõenäoliselt pöörduma kohtusse.

Kui asjasse puutuvad mitu riiki, näiteks kui vanemad ei ela samas riigis, menetletakse vanemliku vastutuse juhtumeid kohtus, mis asub riigis, kus laps üldjuhul elab.

Kui olete oma abikaasaga sõnaselgelt kokku leppinud, võib teie lahutust käsitleva kohtuotsusega kindlaks määrata ka lahutusega seotud vanemliku vastutuse küsimused.

Kohus määrab lapse hooldusõiguse, külastamiskorra ja elukoha eelkõige lapse huve silmas pidades.

Tunnustamine ja täitmine

ELi liikmesriigis tehtud vanemlikku vastutust käsitlevaid otsuseid tunnustatakse kõigis ELi riikides, ilma et oleks vaja täiendavaid menetlusi.

Nende täitmist hõlbustab standardmenetlus.

Teave selle kohta, kuidas ühes ELi liikmesriigis vastu võetud vanemlikku vastutust käsitlevaid otsuseid tunnustatakse ja täidetakseAva välislingina teises riigis.

Vanemliku vastutusega seotud küsimuste eest vastutavad keskasutused saavad teid aidata teie konkreetse juhtumi puhul. Siit leiate abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimuste eest vastutavad keskasutused.Ava välislingina

Hoiatus

Erand – Taani

ELi eeskirju vanemliku vastutuse kohta – näiteks seoses kohtualluvuse ning otsuste tunnustamise või täitmisega – ei kohaldata Taanis.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: