Viimati ajakohastatud : 24/01/2019

Vanemlik vastutus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Vanemana vastutate oma laste kasvatamise, hariduse ja vara eest. Samuti on teil õigus neid seaduslikult esindada.

Kõikides ELi riikides on emal automaatselt oma lapse eest vanemlik vastutus, nagu ka temaga abielus oleval isal. Enamikel juhtudel vastutavad mõlemad vanemad ühiselt.

Eeskirjad selle kohta, kas abielus mitteoleval isal on vanemlikud õigused ja kohustused, on riigiti erinevad.

Tutvuge vanemliku vastutuse eeskirjadega teie riigis:

Valige riik:

 • Saksamaadedeen
 • Slovakkiasksken
 • Sloveeniasislen
 • Soomefifien
 • Tšehhi Vabariikczcsen
 • Ungarihuhuen
 • Ühendkuningriik – Inglismaagb-engen
 • Ühendkuningriik – Põhja-Iirimaagb-niren
 • Ühendkuningriik – Walesgb-wlsen
 • Ühendkuningriik – Šotimaagb-scten

  Hooldus- ja külastusõigus

  Eeskirjad hooldus- ja külastusõiguse kohta kehtestab iga ELi liikmesriik ise. Siseriiklike õigusaktidega määratakse kindlaks:

  Kõik ELi liikmesriigid tunnustavad lapse õigust isiklikule suhtele ja otsesele kontaktile mõlema vanemaga, isegi kui vanemad elavad erinevates riikides.

  Lahutuse või lahkumineku korral on oluline kindlaks määrata, kas laps elab ainult koos ühe vanemaga või vaheldumisi mõlema vanema juures. Selles tuleks teil endise partneriga kokkuleppele jõuda.

  Kohtu poole pöördumine seoses hooldus- ja külastusõigusega

  Kui te hooldus- või külastusõiguse suhtes kokkuleppele ei jõua, peate tõenäoliselt pöörduma kohtusse.

  Kui asjasse puutuvad mitu riiki, näiteks kui vanemad ei ela samas riigis, menetletakse vanemliku vastutuse juhtumeid kohtus, mis asub riigis, kus laps üldjuhul elab.

  Kui olete oma abikaasaga sõnaselgelt kokku leppinud, võib teie lahutust käsitleva kohtuotsusega kindlaks määrata ka lahutusega seotud vanemliku vastutuse küsimused.

  Kohus määrab lapse hooldusõiguse, külastamiskorra ja elukoha eelkõige lapse huve silmas pidades.

  Tunnustamine ja täitmine

  ELi liikmesriigis tehtud vanemlikku vastutust käsitlevaid otsuseid tunnustatakse kõigis ELi riikides, ilma et oleks vaja täiendavaid menetlusi.

  Nende täitmist hõlbustab standardmenetlus.

  Teave selle kohta, kuidas ühes ELi liikmesriigis vastu võetud vanemlikku vastutust käsitlevaid otsuseid tunnustatakse ja täidetakse teises riigis.

  Vanemliku vastutusega seotud küsimuste eest vastutavad keskasutused saavad teid aidata teie konkreetse juhtumi puhul. Siit leiate abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimuste eest vastutavad keskasutused.

  Erand – Taani

  ELi eeskirju vanemliku vastutuse kohta – näiteks seoses kohtualluvuse ning otsuste tunnustamise või täitmisega – ei kohaldata Taanis.

  KKK

  ELi õigusaktid

  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

  Vajate nõuandeteenistuse abi?

  Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

  Jaga lehekülge: