Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 10/05/2022

Kaebuste ja vaidluste lahendamine

Kui leiate, et teie energiatarnija on rikkunud teie õigusi (lepingutingimused, teenuste kvaliteet jne), saate oma gaasi- või elektritarnijale esitada kaebuse. Teie energiatarnija on kohustatud andma teile teavet selle kohta, kuidas seda teha. See peaks teil võimaldama lahendada vaidlus kiiresti ning tagama hüvitise ja/või kahju korvamise, kui see on asjakohane.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas kaebust menetletakse, on teil samuti õigus saata kaebus sõltumatule asutusele vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Ava välislingina . Nii saate selle esitada näiteks energiaombudsmanile.

Need võimalused ei piira teie õigust anda asi hiljem kohtusse.

Näide

Ombudsman saab teid seoses teie kaebusega aidata

Prantsusmaalt pärit Helen ei olnud rahul oma elektriarvega, sest ta ei saanud aru, kuidas oli ettevõte välja arvutanud makstava kogusumma, sest see summa näis olevat liiga suur.

Ta esitas oma elektritarnijale kirjaliku kaebuse, kuid saadud vastus ei rahuldanud teda. 8 nädalat pärast kaebuse esitamist (mida ettevõte ei lahendanud) otsustas Helen anda asja käsitlemiseks energiaombudsmanile. Ombudsman palus ettevõttel asjaolusid selgitada ning probleem lahendada. Ettevõte tunnistas, et oli teinud Heleni arve arvutamisel vea. Ettevõte muutis ka arve standardvormi, et muuta teave tarbijatele arusaadavamaks.

Energiateenuste riiklikud kontaktpunktid

Teil peab olema oma riigis juurdepääs ühtsele kontaktpunktile, Ava välislingina kust saate kogu vajaliku teabe teie energiaalaste õiguste, kehtivate õigusaktide ja selle kohta, kuidas lahendada edukalt vaidlus elektri- ja/või gaasitarnijaga.

Riiklikud reguleerivad asutused

Teie kui ELi energiatarbija õigused peavad olema sätestatud teie riigi siseriiklike õigusaktidega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust riikliku reguleeriva asutusega teie riigis. Kõnealune asutus peab tagama, et tarbijaid kaitstakse vastavalt ELi õigusele.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: