Viimati ajakohastatud: 26/04/2019

Teenuste ajutise osutamise taotlemine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui asute elama teise ELi riiki ja soovite seal ajutiselt reguleeritud teenuseid osutada, siis peate esitama eelneva kirjaliku deklaratsiooni. Deklaratsioon tuleb esitada kirjalikult ja mis tahes ajal enne seda, kui osutate oma teenuseid esimest korda. Esitatud deklaratsioon kehtib üks aasta.

Mis tuleb teil esitada?

Kui deklaratsioon on nõutav, siis võite selle esitada otse vastuvõtva riigi pädevale asutusele, kes vastutab teie kutseala eest (selle asutuse väljaselgitamiseks pöörduge sealse riikliku kontaktpunktien poole).

Deklaratsioon peaks sisaldama järgmist:

Esmakordselt deklaratsiooni esitades või juhul, kui teie olukord on muutunud, peate lisama järgmised toetavad dokumendid:

Esitatavad dokumendid võivad olla erinevad, sõltuvalt teie kutsealast ja ELi riigist, kus soovite sellel tegutseda. Võtke ühendust vastuvõtva riigi ametiasutusega, mis vastutab teie kutseala eest, et selgitada välja, milliseid dokumente peate esitama.

Mis saab teie deklaratsioonist?

Enamikul juhtudel võite esitada oma deklaratsiooni millal tahes enne vastuvõtvas riigis tööle asumist (isegi kui te ei ole kindel, kas asute tööle). Pärast deklaratsiooni esitamist võite oma kutsealal kohe tegutsema hakata.

Kui teie reguleeritud kutseala on seotud tervishoiu ja ohutusega ning teie puhul kohaldatakse automaatset tunnustamisten, siis peate võib-olla tööleasumisega ootama seni, kuni vastuvõttev riik on teie kvalifikatsiooni kontrollinud. Sellisel juhul peate ootama ametlikku luba, enne kui saate tööle hakata.

Teilt võidakse nõuda, et uuendaksite oma deklaratsiooni korra aastas, kui soovite seal jätkuvalt ajutiselt teenuseid osutada.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: