Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/07/2020

Teenuste ajutise osutamise taotlemine

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse jätkuvalt ELi kodanike suhtes Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Teenuste ajutise ja episoodilise osutamise juhtumite puhul kaotavad enne 31. detsembrit 2020 esitatud eeldeklaratsioonid pärast 1. jaanuari 2021 kehtivuse.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Kui asute elama teise ELi riiki ja soovite seal ajutiselt reguleeritud teenuseid osutada, siis peate esitama eelneva kirjaliku deklaratsiooni. Deklaratsioon tuleb esitada kirjalikult ja mis tahes ajal enne seda, kui osutate oma teenuseid esimest korda. Esitatud deklaratsioon kehtib üks aasta.

Mis tuleb teil esitada?

Kui deklaratsioon on nõutav, siis võite selle esitada otse vastuvõtva riigi pädevale asutusele, kes vastutab teie kutseala eest (selle asutuse väljaselgitamiseks pöörduge sealse riikliku kontaktpunktien poole).

Deklaratsioon peaks sisaldama järgmist:

Esmakordselt deklaratsiooni esitades või juhul, kui teie olukord on muutunud, peate lisama järgmised toetavad dokumendid:

Esitatavad dokumendid võivad olla erinevad, sõltuvalt teie kutsealast ja ELi riigist, kus soovite sellel tegutseda. Võtke ühendust vastuvõtva riigi ametiasutusega, mis vastutab teie kutseala eest, et selgitada välja, milliseid dokumente peate esitama.

Mis saab teie deklaratsioonist?

Enamikul juhtudel võite esitada oma deklaratsiooni millal tahes enne vastuvõtvas riigis tööle asumist (isegi kui te ei ole kindel, kas asute tööle). Pärast deklaratsiooni esitamist võite oma kutsealal kohe tegutsema hakata.

Kui teie reguleeritud kutseala on seotud tervishoiu ja ohutusega ning teie puhul kohaldatakse automaatset tunnustamisten, siis peate võib-olla tööleasumisega ootama seni, kuni vastuvõttev riik on teie kvalifikatsiooni kontrollinud. Sellisel juhul peate ootama ametlikku luba, enne kui saate tööle hakata.

Teilt võidakse nõuda, et uuendaksite oma deklaratsiooni korra aastas, kui soovite seal jätkuvalt ajutiselt teenuseid osutada.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Jaga lehekülge: