Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Riigihankemenetluse läbivaatamise taotlemine

Riigihanked

Kui osalesite riigihankemenetluses ja leiate, et teid on diskrimineeritud, või märkate riigihankemenetluse eeskirjade eiramist, saate taotleda menetluse läbivaatamist või esitada kaebuse.

Riigihankelepingu sõlmimise otsuseid vaatavad läbi kohtud või sõltumatud läbivaatamisasutused, mis asuvad ELi riigis, kus hange avaldati. Pädevate asutuste kontaktandmed leiate selle hankemenetluse teatest, mida soovite vaidlustada.

Läbivaatamise algatamise tähtajad

Kui teie pakkumus ei osutunud väljavalituks, teatatakse teile lepingu sõlmimise otsusest ning sellest hetkest algab nn ooteaeg.

Selle vähemalt 10-päevase perioodi jooksul ei tohi lepingut veel sõlmida. Selle aja jooksul on teil võimalus algatada läbivaatamismenetlus.

Ka siis, kui ooteaeg on läbi, ei saa lepingut veel sõlmida juhul, kui on käimas menetluse läbivaatamine.

Läbivaatamisotsus

Kui kohus või läbivaatamisasutus leiab, et kaebus on põhjendatud, võib ta:

Hankemenetluseta sõlmitud riigihankelepingud

Saate taotleda ka sellise hankelepingu läbivaatamist, mis on sõlmitud ilma hankemenetlust korraldamata, kui teie arvates oleks tulnud selle kohta avaldada hanketeade.

Teil on aega vähemalt 30 kalendripäeva (kuid mitte rohkem kui 6 kuud) pärast lepingu sõlmimise teate avaldamist või alates hetkest, mil saite lepingu sõlmimise otsusest teada, et pöörduda kohtu või läbivaatamisasutuse poole.

Läbivaatamisotsus

Kohus või läbivaatamisasutus kuulutab lepingu kehtetuks, lühendab seda või määrab ostjale trahvi, kui:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: