Viimati ajakohastatud: 16/03/2020

Kemikaalid

Mida Brexit mõjutab?

Kui toodate või impordite keemilisi aineid Euroopa Majanduspiirkonnas, tuleb teil need võib-olla andmebaasis REACH registreerida. Tutvuge REACH-määruse kohaldamisega teie ettevõtte suhtes.

Ohtlikud kemikaalid peavad vastama rangetele ELi nõuetele. Võib juhtuda, et peate tagama oma toodete vastavuse CLP-määruses (klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine) sätestatud eeskirjadele.

Jaga lehekülge: