Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Cheminiai produktai

Jei gaminate chemines medžiagas arba jas importuojate į Europos ekonominę erdvę, jums gali reikėti jas užregistruoti REACH duomenų bazėje. Sužinokite, kaip REACH reglamentas taikomas jūsų verslui.

Pavojingi cheminiai produktai turi atitikti griežtus ES reikalavimus. Jums gali reikėti užtikrinti, kad jūsų produktai atitiktų CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamente nustatytas taisykles.

Pasidalyti šiuo puslapiu: