Paskutinį kartą tikrinta 2019-02-15

Socialinė apsauga ir sveikata

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Darbdaviai, samdantys darbuotojus, turi žinoti ES taisykles dėl darbuotojų socialinio draudimo įmokų. Darbuotojui vienu metu gali būti taikomi tik vienos šalies socialinės apsaugos įstatymai – paprastai tai būna šalies, kurioje jis dirba kaip samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, įstatymai.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad jų darbuotojai dirbtų saugioje ir sveikoje darbo aplinkoje. Darbdaviai privalo laikytis ES taisyklių dėl rizikos vertinimo ir valdymo, kad kuo labiau sumažintų nelaimingų atsitikimų riziką ir užkirstų kelią pavojingoms situacijoms.

Pasidalyti šiuo puslapiu: