Paskutinį kartą tikrinta 2022-12-19

Automobilio registravimas kitoje ES šalyje

Jei persikeliate į kitą ES šalį ir vežatės savo automobilį, jo registravimui taikomos specialios taisyklės, priklausomai nuo to, ar norite ten persikelti laikinai, ar visam laikui, nuo jūsų buvimo kitoje šalyje trukmėsir nuo šalies, į kurią persikeliate.

Įspėjimas

Dauguma automobiliams skirtų taisyklių taikomos ir jų priekaboms.

Persikėlimas visam laikui

Jei persikeliate į kitą ES šalį visam laikui ir kartu pasiimate savo automobilį, naujojoje šalyje turėtumėte jį įregistruoti ir sumokėti su automobiliu susijusius mokesčius.

Nėra bendrų ES taisyklių dėl transporto priemonių registracijos ir susijusių mokesčių. Kai kurios šalys taiko atleidimo nuo transporto priemonių registracijos mokesčių taisykles, kai transporto priemonė iš vienos šalies į kitą išgabenama visam laikui.

Galite pasinaudoti šia galimybe nemokėti mokesčių, bet turite patikrinti, kokie terminai ir sąlygos galioja šalyje, į kurią pageidaujate persikelti.

Išsamias taisykles ir terminus galite sužinoti kreipdamiesi į nacionalines valdžios institucijas:

Pasirinkite šalį

Atsitikimas

Išsiaiškinkite taisykles, kad išvengtumėte baudų

Iš Ispanijos atvykusi Kristina rado darbą Prancūzijoje ir persikėlė ten gyventi. Ji užsiregistravo Bordo miesto savivaldybės gyventojų registre. Po poros mėnesių ji nusprendė į Prancūziją atvažiuoti Ispanijoje registruotu automobiliu, tačiau ir toliau važinėjo su registracijos Ispanijoje dokumentais. Po 8 mėnesių nuo persikėlimo ją sustabdė kelių policija, atliekanti įprastinius patikrinimus. Kadangi Kristinos automobilis buvo su Ispanijos valstybinio registracijos numerio ženklu, ji gavo didelę baudą, nes per 1 mėn. nuo dienos, kai Prancūzija tapo jos pagrindine gyvenamąja vieta, turėjo perregistruoti automobilį. Kadangi užsiregistravusi ji nurodė, kad pagrindinė jos gyvenamoji vieta yra Bordo mieste, daroma prielaida, kad įprastinė jos gyvenamoji vieta yra Prancūzijoje, todėl pagal nacionalines taisykles jos automobilis turi būti registruotas Prancūzijoje ir čia turi būti mokami transporto priemonės registracijos mokesčiai.

 

Laikinas persikėlimas (nekeičiant įprastinės gyvenamosios vietos)

Jeigu į kitą ES šalį persikeliate laikinai nekeisdami įprastinės gyvenamosios vietos, registruoti joje savo automobilio arba mokėti registracijos mokesčių neprivalote. Jis gali likti registruotas įprastinės jūsų gyvenamosios vietos šalyje.

Įprastinė jūsų gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje paprastai gyvenate, dirbate arba turite šeimą daugiau nei 185 dienas per kalendorinius metus.

Jei darbo neturite, įprastine gyvenamąja vieta laikoma vieta, su kuria esate susiję artimais asmeniniais ryšiais.

Jei dirbate vienoje ES šalyje, tačiau jūsų asmeniniai ryšiai susiję su kita ES šalimi, paprastai laikoma, kad įprastinė jūsų gyvenamoji vieta yra ES šalyje, su kuria esate susiję asmeniniais ryšiais, su sąlyga, kad į ją reguliariai grįžtate.

Jei policijos būsite sustabdytas šalyje, kurioje gyvenate laikinai, turėsite įrodyti, kad joje gyvenate ne nuolat. Tam tikrais atvejais tai gali būti nelengva užduotis. Vairuodami įpraskite turėti automobilio registracijos dokumentą, nuosavybės dokumentą ir įprastinės gyvenamosios vietos dokumentą (paprastai asmens tapatybės kortelę arba dokumentą, rodantį, kad esate registruotas kitos ES šalies gyventojas).

Atsitikimas

Išsiaiškinkite taisykles, kad išvengtumėte baudų

Italijos pilietis Massimo rado darbą Rumunijoje ir nusprendė ten persikelti visam laikui. Pagal Italijos ir Rumunijos taisykles jis panaikino gyvenamosios vietos registraciją Italijoje, užsiregistravo kaip gyvenantis Rumunijoje ir Italijoje buvo įtrauktas į užsienyje gyvenančių italų registrą. Rumunijoje jis taip pat įregistravo savo automobilį. Pragyvenęs Rumunijoje keletą mėnesių Massimo grįžo į Italiją Rumunijoje registruotu automobiliu. Degant raudonai šviesai Massimo kirto sankryžą ir buvo sustabdytas policijos, paprašiusios pateikti visus dokumentus. Massimo pateikė Italijoje išduotą asmens tapatybės kortelę, kurioje vis dar nebuvo nurodytas naujasis adresas. Kadangi jam nepavyko pateikti įrodymų policijai, kad dabar nuolat gyvena Rumunijoje, ji jam skyrė didelę baudą.

Jei laikinai keliaujate per kitą ES šalį, nereikėtų skolinti ar nuomoti savo automobilio (vis dar registruoto kitoje ES šalyje) tos ES šalies gyventojui. Tam asmeniui gali būti skirta bauda. Tačiau galite skolinti automobilį jus aplankiusiems draugams arba šeimos nariams, jeigu jie nėra tos ES šalies, kurioje viešite, gyventojai.

Baudos ir baudos taškai

Jums gali būti skirta bauda:

Tikslias automobilių registravimo šalyje, į kurią persikeliate, taisykles galite rasti nacionalinių valdžios institucijų interneto svetainėse:

Pasirinkite šalį

Specialios taisyklės, taikomos studentams ir pasienio darbuotojams

Kitoje valstybėje narėje tik studijų tikslais gyvenantys studentai ir pasienio darbuotojai paprastai neprivalo mokėti automobilio registracijos ir kelių mokesčių.

Išsiaiškinkite tikslias taisykles, reglamentuojančias automobilių mokesčius kitoje ES šalyjeAtidaryti kaip išorės nuorodą ir taikomas  studentams ir pasienio darbuotojams.

Studentai

Jeigu esate studentas ir į kitą ES šalį vykstate tik studijų tikslais, galite vairuoti savo šalyje registruotą automobilį jo neregistruodami ar nemokėdami mokesčių toje kitoje šalyje. Jeigu esate studentas, turite būti įtrauktas į tos šalies švietimo įstaigos studentų sąrašus ir turėti galiojantį tos įstaigos studento pažymėjimą. Tačiau jeigu studijų laikotarpiu susirandate darbą, privalėsite užregistruoti automobilį toje šalyje.

Prieš išvykdami iš savo šalies patikrinkite, kokios taisyklės galioja jūsų būsimų studijų šalyje. Gali tekti atlikti tam tikrus administracinius formalumus arba įvykdyti tam tikras sąlygas, kad, sustabdžius policijai, nekiltų problemų.

Įspėjimas

Danijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Švedijoje studentai nėra atleidžiami nuo pareigos įregistruoti savo automobilius ir mokėti atitinkamus mokesčius.

Atsitikimas

Prancūzas Mathieu persikėlė į Belgiją, kur lanko 2 metų trukmės pouniversitetinių studijų kursus. Kažkas apgadino Mathieu automobilį, todėl jis kreipėsi į policiją, kad gautų pažymą draudimo įstaigai. Išsiaiškinusi, kad Belgijoje Mathieu jau gyveno ilgiau kaip metus ir dar neperregistravo savo automobilio, policija nustatė, kad jis padarė pažeidimą ir turės mokėti baudą.

Tačiau Mathieu pateikė įrodymus, kad jis įtrauktas į Antverpeno universiteto studentų sąrašus ir kaip iš kitos ES šalies atvykęs studentas neprivalo mokėti transporto priemonės ar kelių mokesčių Belgijoje.

Pasienio darbuotojai

Jei esate pasienio darbuotojas (dirbate vienoje šalyje, o gyvenate kitoje), jums gali tekti vairuoti automobilį, registruotą tik vienoje iš šių šalių.

Darbuotojai, vairuojantys įmonės automobilį, registruotą šalyje, kurioje dirba, gali naudoti jį ir savo gyvenamojoje šalyje, jo ten neįregistravę. Patikrinkite, kokie yra įmonių automobilių eksploatavimui ES taikomų sąlygų skirtumai, nes taisyklės gali būti labai nevienodos.

Jei iš gyvenamosios šalies reguliariai nuosavu automobiliu vykstate į darbą kitoje šalyje, automobilį registruoti ir atitinkamus mokesčius mokėti turite gyvenamojoje šalyje, o ne šalyje, kurioje dirbate.

Daugiau informacijos apie automobilių registraciją bei susijusius mokesčius ir nuorodas į nacionalinių valdžios institucijų interneto svetaines:

Pasirinkite šalį

Įspėjimas

Šiame puslapyje pateikiama informacija netaikoma ES gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir JK gyvenantiems ES piliečiams. Tokiais atvejais taikomos nacionalinės taisyklės.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: