Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Pranešimas apie antikonkurencinius veiksmus

Kaip pranešti apie antikonkurencinį elgesį?

Jei susiduriate su verslo praktika, kuria galėtų būti ribojama konkurencija, galite apie ją pranešti. Jei ši veikla vykdoma tik jūsų gyvenamoje šalyje arba jei joje dalyvauja ne daugiau kaip 3 kitos ES šalys, pirmiausia susisiekite su savo nacionaline konkurencijos tarnyba.

Pasirinkite šalį

Jei abejojate, galite kreiptis į Europos Komisiją e. paštu comp-market-information@ec.europa.eu en sk arba rašyti adresu:

European Commission, Directorate-General for Trade
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgija

Jei manote, kad jūsų bendrovė dalyvauja karteliniame susitarime arba kitoje veikloje, kuria ribojama konkurencija, atminkite, kad bendrovei, kuri pirmoji pateikia įrodymų apie kartelį, gali būti visai neskiriama bauda (žr. baudų neskyrimo arba sumažinimo programą en ).

Pirmiausia reikėtų susisiekti su Europos Komisija faksu 32 2 299 45 85 arba telefono numeriais 32 2 298 41 90 ir 32 2 298 41 91.

Kompensacijos reikalavimas

Jeigu galite įrodyti, kad dėl kitų įmonių kartelio veiksmų arba piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje jūsų įmonė permokėjo arba prarado pajamų, galite reikalauti kompensacijos. Galioja teisinė prezumpcija, kad karteliniai susitarimai yra žalingi.

Per kiek laiko reikia pateikti reikalavimą?

Žalos atlyginimo galima pareikalauti per 5 metus (nuo tada, kai pirmą kartą sužinojote apie pažeidimą), arba per 1 metus nuo tada, kai konkurencijos institucijos sprendimas dėl pažeidimo tampa galutinis (kai kuriais atvejais valstybės narės gali nustatyti ilgesnį nei 1 metų laikotarpį).

Įrodymų atskleidimas

Kai nukentėjusieji pareikalauja atlyginti žalą, ES šalių nacionaliniai teismai gali nurodyti įmonėms atskleisti svarbius įrodymus. Jeigu jūsų įmonė turi atskleisti įrodymus, visa dėl bylos pateikta konfidenciali verslo informacija bus saugoma.

Tarpvalstybinis pažeidimų įrodymas

Kai nacionalinės konkurencijos institucijos priims galutinius sprendimus dėl pažeidimų, juos galima pateikti kaip įrodymus kitų ES šalių nacionaliniuose teismuose. Tai suteikia tvirtesnį pagrindą jūsų argumentams, kai reikalaujate atlyginti žalą.

Antkainių perkėlimas

Net jeigu esate pažeidėjo netiesioginis klientas, galite reikalauti kompensacijos dėl bet kokio antkainio, kurį tiesioginis pažeidėjo klientas (pvz., kartelio prekių perpardavėjas) perkėlė jums.

Nors turite įrodyti tokiu būdu jūsų įmonės patirtos žalos dydį, jums padės teisinė prezumpcija dėl antkainio perkėlimo.

Antkainio perkėlimo pavyzdys gali būti nuostolių perkėlimas kitiems: įmonė atlieka mokėjimą ir siekia jį susigrąžinti – perkelia jį kaip įsipareigojimą savo klientams.

Pažeidimo bendrininkai

Visos kartelyje arba kitokiame antikonkurenciniame susitarime dalyvaujančios įmonės yra atsakingos už visą žalą. Jūs, kaip ieškovas, galite rinktis, iš ko norėtumėte išieškoti žalos atlyginimą.

Vienas pažeidimo bendrininkas gali dalį lėšų gauti iš kito bendrininko, jeigu tenka sumokėti didesnę kompensaciją, negu priklausytų mokant proporcingai. Dėl žalos atlyginimo proporcijų ir jų nustatymo kriterijų sprendžia teismas, vadovaudamasis šalies įstatymais.

Įmonių susijungimas

Tam tikro dydžio bendrovės (kurių bendra pasaulinė apyvarta yra 2,5 mlrd. ir daugiau eurų), kurios užsiima verslu ES ir nori susijungti, privalo prašyti Europos Komisijos sutikimo, nepriklausomai nuo jų pagrindinių buveinių buvimo vietos. Ar bendrovių susijungimui bus pritarta, priklausys nuo ES rinkos dalies, kurią užimtų susijungusios bendrovės. Mažųjų įmonių susijungimas paprastai neribojamas.

Valstybės pagalba

Pagal ES taisykles valstybės pagalba ( dotacijos, palūkanos ir mokesčių lengvatos, paskolų garantijos ir kitų rūšių pagalba) paprastai draudžiama, nes dėl jos tam tikros įmonės gali atsidurti palankesnėje padėtyje nei jų konkurentės ir taip gali būti iškraipoma konkurencija.

Valstybės pagalbą gali būti leista teikti, siekiant:

Tokio pobūdžio paramą stebi Europos Komisija. Jei jums žinoma apie valstybės pagalbą, kuria pažeidžiamos taisyklės, praneškite apie tai internetu.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: