Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2020-03-09

Neplaninės sveikatos priežiūros paslaugos. Mokėjimas ir išlaidų kompensavimas

Paveikė „Brexit’as“?

Turint Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK)

Jeigu lankantis kitoje ES šalyje prireiktų gydymo paslaugų, pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) mokėjimo ir išlaidų kompensavimo tvarka gali būti paprastesnė.

Pateikus ESDK, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir už jas patirtos išlaidos kompensuojamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ir tos šalies, kurioje lankomasi, piliečiams. Jei jums reikalingas gydymas vietos gyventojams nemokamas, nereikės mokėti ir jums. Jei už gydymą reikia susimokėti, galite, kol dar esate šalyje, paprašyti kompensuoti išlaidas nacionalinės institucijos ir tiesiogiai toje šalyje gauti kompensaciją arba paprašyti kompensuoti išlaidas savo sveikatos draudimo įstaigos, kai grįšite namo.

Jūsų išlaidos bus padengtos atsižvelgiant į šalies, kurioje gydėtės, taisykles ir tarifus. Vadinasi, arba bus kompensuotos visos gydymo išlaidos, arba turėsite sumokėti paciento mokestį pagal šalies, kurioje jums buvo suteiktos gydymo paslaugos, taisykles. Jūsų draudimo įstaiga gali nuspręsti kompensuoti visas išlaidas pagal savo taisykles.

Kiekvienoje ES šalyje yra bent vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris gali padėti jums išlaidų kompensavimo klausimais.

Atsitikimas

Sužinokite apie šalies, kurioje lankotės, socialinio draudimo taisykles

Ana apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu Prancūzijoje, bet kelis paskutinius studijų mėnesius leidžia Belgijoje. Su savimi ji turi Europos sveikatos draudimo kortelę, išduotą Prancūzijoje. Ji laukiasi kūdikio ir gimdys Belgijoje. Nėštumas ir gimdymas laikomi skubia medicinine priežiūra, todėl, pateikusi Europos sveikatos draudimo ir tapatybės korteles, Ana gaus visą būtiną medicinos pagalbą Belgijoje.

Anai Belgijoje bus sudarytos tokios pačios sąlygos, tarsi ji būtų apdrausta toje šalyje. Vadinasi, jei tokios rūšies medicinos paslaugos joje apdraustiems gyventojams nemokamos, mokėti nereikės ir Anai. Jei toje šalyje pacientai paprastai pirma sumoka, o paskui prašo kompensuoti išlaidas, Ana mokės tokią pačią kainą, kaip ir toje šalyje apdrausti žmonės, o tada prašys kompensacijos. Ji turėtų prašyti kompensacijos Belgijoje, kurioje jai bus atlyginta tiek pat išlaidų, kaip ir toje šalyje apdraustiems žmonėms. Tada Belgija susisieks su sveikatos priežiūros institucijomis Prancūzijoje, kur apdrausta Ana, kad atgautų pinigus.

Tačiau jei Ana vyktų į Belgiją tik dėl to, kad joje pagimdytų kūdikį, Europos sveikatos draudimo kortelė galėtų būti nepriimta: ji turėtų pasirūpinti gimdymu užsienyje dar prieš išvykdama į Belgiją. Taip ji tikrai žinotų, kiek išlaidų bus padengta.

Neturint Europos sveikatos draudimo kortelės

Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) arba negalite ja naudotis (pavyzdžiui, Europos sveikatos draudimo kortelės sistemai nepriklausančioje privačioje ligoninėje), jūsų gali būti paprašyta sumokėti už gydymą.Po to, grįžus namo, galima prašyti kompensacijos iš savo sveikatos draudimo įstaigos. Tai taikoma ir valstybiniams, ir privatiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, tačiau sąlygos bus nevienodos:

Jei gydymo jums reikia nedelsiant, galbūt gali padėti jūsų vietos sveikatos institucija faksu arba e. paštu išsiuntusi jūsų sveikatos draudimo įrodymą, kad jums už paslaugas nereikėtų mokėti iš anksto.

Jeigu abejojate dėl jums priklausančių teisių ir prieš gydymo pradžią norite pasitikslinti informaciją, kiekvienoje ES šalyje yra bent vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris gali jus informuoti, ar turėsite teisę į kompensaciją ir ar taikomi kokie nors jos dydžio apribojimai.

Specialiai vykstant gydytis į užsienį taikomos kitos taisyklės.

DUK.

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pasidalyti šiuo puslapiu: