Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-02

Pajamų mokesčiai užsienyje

Kurioje šalyje galite būti apmokestinti?

ES lygmens taisyklių, pagal kurias būtų nustatyta, kaip turėtų būti apmokestinamos ES piliečių, kurie gyvena, dirba arba lankosi kitose šalyse, pajamos, nėra.

Tačiau paprastai šalis, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais, gali apmokestinti visas jūsų bet kurioje pasaulio dalyje uždirbtas arba neuždirbtas pajamas. Tai darbo užmokesčiai, pensijos, išmokos, pajamos iš turto ar bet kokių kitų šaltinių arba kapitalo prieaugis pardavus nekilnojamąjį turtą, gauti bet kurioje pasaulio šalyje.

Įspėjimas

Siekdamos užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai laikytųsi savo prievolių, ir kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu, ES šalys reguliariai keičiasi pajamų mokesčių informacija. Dėl nekilnojamojo turto mokesčių, vietos mokesčių, dovanoto arba paveldėto turto mokesčių kreipkitės į vietos mokesčių tarnybą .

Kiekviena šalis turi savo gyvenamosios vietos mokesčių tikslais apibrėžtis, vis dėlto:

Įvairių ES šalių mokesčių tarifus, mokesčių administratorių kontaktinius duomenis ir gyvenamosios vietos mokesčių tikslais apibrėžtis rasite adresu

Pasirinkite šalį

Dviguba gyvenamoji vieta

Kai kuriais atvejais dvi šalys tuo pačiu metu gali laikyti, kad jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra jose, ir abi gali reikalauti, kad mokėtumėte mokesčius už visas bet kurioje pasaulio šalyje gautas pajamas. Laimei, daug šalių yra sudariusios susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo Atidaryti kaip išorės nuorodą , kuriuose paprastai numatomos taisyklės, apibrėžiančios, kuri iš dviejų šalių gali laikyti, kad joje yra jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais.

Jeigu mokesčių susitarimas sprendimo rasti nepadeda arba jei jūsų padėtis itin sudėtinga, kreipkitės į vienos arba abiejų šalių mokesčių administratorius ir paprašykite paaiškinti jūsų padėtį.

Komandiruoti darbuotojai ir darbo ieškantys asmenys

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei esate tam tikram laikui į užsienį komandiruotas darbuotojas arba ieškote darbo užsienyje, jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais gali būti laikoma jūsų šalis, todėl būsite apmokestintas joje, net jei užsienyje praleisite ilgiau kaip 6 mėnesius. Taip gali atsitikti, jei savo šalyje tebeturėsite nuolatinę gyvenamąją vietą ir tvirtesnius asmeninius bei ekonominius ryšius. Kreipkitės į mokesčių administratorius ir sužinokite, kokios taisyklės jums taikomos.

Tokiu atveju jūsų priimančioji šalis taip pat gali jus apmokestinti, pavyzdžiui, jūsų darbdavys gali išskaičiuoti mokesčius iš jūsų atlyginimo jį mokėdamas.

Be to, nepriklausomai nuo to, ar ir toliau esate savo šalies gyventojas, ta šalis gali apmokestinti jūsų joje gaunamas pajamas (pavyzdžiui, iš turto).

Tokiais atvejais žinokite, kad yra būdų išvengti dvigubo apmokestinimo, ir pasirūpinkite, kad jūsų pajamos nebūtų apmokestinamos dukart, jei taip neturėtų būti.

Netikra gyvenamoji vieta mokesčių tikslais

Pagal kai kuriuos dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimus šalis, kurioje uždirbate visas arba beveik visas pajamas, laikys, kad jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra joje net ir tuo atveju, jei joje negyvenate. Šios netikros gyvenamosios vietos mokesčių tikslais statusą kai kurios šalys suteikia užsienyje dirbantiems pasienio gyventojams.

Pagal ES taisykles kiekviena šalis tebeturi tam tikrą laisvę nuspręsti, kuri jūsų pajamų procentinė dalis yra „beveik visos" pajamos. Bet kuriuo atveju, nesvarbu, ar šalis, kurioje uždirbate visas arba beveik visas pajamas laiko, kad joje yra jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais, ar ne, ji privalės jums suteikti tokias pačias išmokas ir mokesčių lengvatas kaip nuolatiniams jos gyventojams.

Žinoma, jei gaunate visas išmokas, suteikiamas šalies, kurioje dirbate, gyventojams, negalite tikėtis gauti ir visų išmokų bei lengvatų, suteikiamų šalies, kurioje gyvenate, gyventojams. Nepamirškite, kad mokesčių administratoriai bendrauja tarpusavyje ir užtikrins, kad išmokų ir lengvatų negautumėte dukart.

Vienodos sąlygos

Pagal ES taisykles nepriklausomai nuo to, kuri ES šalis yra laikoma jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais, turėtumėte būti apmokestinami taip pat, kaip tos šalies piliečiai tomis pačiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, šalyje, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais arba kurioje uždirbate visas pajamas arba didžiąją jų dalį, turėtumėte turėti teisę:

Jei jaučiatės diskriminuojami, galite prašyti individualių konsultacijųAtidaryti kaip išorės nuorodą .

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: