Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-12

ES ekologinis ženklas

Jei gaminate produktus, kurie, jūsų manymu, turi puikių aplinkosauginių savybių, galbūt jie atitinka reikalavimus, kad galėtų būti ženklinami ES ekologiniu ženklu. Daugiau kaip 37 000 ES rinkoje šiuo metu parduodamų produktų paženklinti ES ekologiniu ženklu, kuris reiškia, kad jie atitinka griežtus ekologinius kriterijus.

ES ekologinio ženklo kriterijai nustatyti daugeliui produktų grupių en .

Kuo šis ženklas naudingas?

ES ekologinio ženklo privalumai:

Kaip prašyti suteikti ekologinį ženklą?

Procesą sudaro 7 etapai en . Ženklą, išnagrinėjusi jūsų paraišką, suteikia kompetentinga nacionalinė organizacija en .

Mokesčiai

Paraišką tvarkančiai kompetentingai organizacijai reikia mokėti vienkartinį paraiškos mokestį ir metinį mokestį.

ES ekologinio ženklo paraiškų teikėjai moka tokius mokesčius:

Iš Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registruotų įmonių imamas 30 % mažesnis mokestis, o iš sertifikuotų pagal ISO 14001 įmonių – 15 % mažesnis mokestis. Nuolaidos nesumuojamos, ir tais atvejais, kai įmonė registruota vienoje ir sertifikuota pagal kitą sistemą, suteikiama tik didesnioji nuolaida.

Nustatytas maksimalus metinis mokestis už ekologinio ženklo naudojimą:

Metinis mokestis gali būti nekintamo dydžio arba grindžiamas metine produkto, kuriam suteiktas ES ekologinis ženklas, pardavimo Europos Sąjungoje verte. Jei metinis mokestis apskaičiuojamas kaip metinio pardavimo vertės procentas, jis yra ne didesnis kaip 0,15 % tos vertės. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms, labai mažoms įmonėms arba pareiškėjams iš besivystančių šalių metinis mokestis mažinamas bent 25 %.

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: