Posledná kontrola: 12/09/2022

Environmentálna značka EÚ

Ak vyrábate produkty, ktoré majú podľa vás vynikajúce environmentálne vlastnosti, je možné, že spĺňajú podmienky pre používanie environmentálnej značky EÚ. V súčasnosti má environmentálnu značku EÚ, ktorá sa udeľuje výrobkom spĺňajúcim prísne ekologické kritériá, viac ako 37 000 výrobkov predávaných na trhu v EÚ.

Kritériá pre environmentálnu značku EÚ sú vymedzené pre širokú škálu skupín výrobkov. Overte si, či existujú pre váš výrobok en .

Výhody

Environmentálna značka EÚ:

Ako podať žiadosť?

Postup podávania žiadosti má sedem krokov. en Značku udeľuje vnútroštátna organizácia en  (príslušný orgán), ktorá overí vašu žiadosť.

Poplatky

Príslušnému orgánu, ktorý spracováva vašu žiadosť, je potrebné zaplatiť jednorazový poplatok za žiadosť, ako aj ročný poplatok.

Na žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje poplatok:

Na spoločnosti registrované v rámci schémy EMAS sa vzťahuje zľava 30 % a na spoločnosti certifikované podľa ISO 14001 zľava vo výške 15 %. Zľavy nie sú kumulatívne a v prípade dvoch možných sa uplatní len vyššia.

Maximálny ročný poplatok za používanie environmentálnej značky je obmedzený na:

Ročný poplatok môže byť paušálny alebo môže vychádzať z ročnej hodnoty tržieb z celoeurópskeho predaja výrobku, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ. Ak sa ročný poplatok vypočíta ako percentuálny podiel ročnej hodnoty tržieb z predaja, nesmie byť väčší ako 0,15 % tejto hodnoty. V prípade MSP, mikropodnikov alebo žiadateľov z rozvojových krajín sa ročný poplatok znižuje aspoň o 25 %.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: